text
tex1

ALDI

STORIES

Projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’

2010-06-29

|

Anesa Imamović

slika_1

U cilju jačanja uloge građana i organizacija civilnog društva, u okviru ALDI pilot projekta, željeli smo obezbijediti jačanje uloge građana i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika što je rezultiralo i pokretanjem ove stranice.  
Jedan od osnovnih ciljeva bio je da se obezbijedi bolja komunikacija između nevladnih organizacija, te nevladinih organizacija i građana.  

Kako bi nastavili sa ostvarivanjem ovog cilja i informisanjem javnosti o javnoj potrošnji odlučili smo na ovoj stranici objavljivati izvještaje i informacije o monitoringu javne potrošnje svih nivoa vlasti u BiH. Na ovoj stranici moći ćete pronaći informacije koje su povezane sa potrošnjom budžetskih sredstava na Institucija BiH,  entiteta F BiH i RS, te 10 kantona u F BiH za period 2007. – 2010. godina.  

Projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’ je kreiran sa namjerom da pozitivno doprinese rješavanju problema neefikasne, netransparentne, neplanske i neodgovorne potrošnje budžetskih sredstava sa kojima raspolažu vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona.  Trenutne aktivnosti odnose se na prikupljanje informacija i analizu budžetske potrošnje svih nivoa vlasti za 2009. i 2010 godinu, koja će po završetku biti objavljena na ovoj stranici.
Nakon finalizacije analize za 2010. godinu  počet će se sa izradom analize budžetske potrošnje za period 2007. – 2010. godina koja će biti objavljena u periodu avgust - septembar kako bi pomogla građanima da se lakše odluče na predstojećim izborima u smislu informisanja o tome gdje su potrošena budžetska sredstva u ovom četverogodišnjem periodu.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI