text
tex1

ALDI

STORIES

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2006 - 2010. godinu

2010-08-16

|

Meliha Gačanin

slika_1

Koliko su domaće vlasti uspjele u protekle četiri godine poboljšati položaj mladih najbolje pokazuje podatak da su izdvajanja za mlade ljude u protekle četiri godine smanjena za 58 %, dok su u istom periodu troškovi zaposlenih u državnih institucijama povećani za 47 procenata.

Monitoring tim ALDI BiH, uz podršku Centara Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’, objavljuje zbirne nalaze analize budžetske potrošnje domaćih vlasti u mandatnom periodu na programe, projekte i aktivnosti koje su usmjerene na poboljšanje položaja mladih ljudi u skladu sa zahtjevima iz Građanske platforme, koju je u 2006. godini podržalo 500.000 građana Bosne i Hercegovine.  

Ključni nalazi: U sedmici obilježavanja dana mladih, sa razočarenjem se može konstatovati da su domaće vlasti u protekle četiri godine u potpunosti zanemarile probleme mladih ljudi u BiH smanjujući izdvajanja za mlade sa 5,2 miliona KM u 2006. na svega 2,2 miliona KM u 2010. godini, što predstavlja smanjenje od 58 %, dok su plate zaposlenih u državnoj administraciji za isti period porasle za 47%.  

Za politike koje su usmjerene na poboljšanje položaja mladih, vlasti u BiH su izdvojile minimalna sredstva u odnosu na ukupnu budžetsku potrošnju, pa tako su ta izdvajanja u planovima budžeta za 2010. godinu najmanja u posljednjih 5 godina.

Posmatrajući četverogodišni rad trenutnih vlasti kroz budžete (2007 – 2010), može se vidjeti da su u ovom periodu vlasti izdvojile za mlade svega 14 miliona, dok su za isti ovaj period troškovi rada javne administracije iznosili 9,6 milijardi KM.  Kreiranjem Građanske platforme 2006. godine, imajući u vidu loš položaj mladih ljudi u BiH, organizacije civilnog društva  su zahtijevale  od parlamenata i vlada na nivou države i entiteta da do kraja 2010. godine osiguraju afirmativne politike u oblasti poboljšanja položaja mladih. Iako su se vlasti 2006. godine, svojim potpisivanjem Građanske platforme obavezale da će se zalagati za poboljšanje položaja mladih, tadašnja izdvajanja za mlade koja su iznosila 0,1% ukupnih budžetskih sredstava, četiri godine kasnije, su prepolovljena i iznose svega 0,05% ukupnih budžetskih sredstava za 2010. godinu.

Smanjenje izdvajanja za mlade u 2010. godini u odnosu na 2006. godinu jasno ukazuje da domaće vlasti nisu ozbiljno shvatile socijalne i ekonomske probleme sa kojima se suočavaju mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, te su u protekle četiri godine njihove probleme stavili u drugi plan vodeći prvenstveno brigu kako zaposlenim u državnim institucijama povećati plate i naknade.  

Svi izvještaji i informacije o rezultatima analize budžetske potrošnje bit će objavljeni na www.budzet.ba i www.aldi.ba. Za sve dodatne informacije o analizi možete se obratiti Melihi Gačanin (ALDI) na e-mail: meliha.gacanin@aldi.ba

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI