text
tex1

ALDI

STORIES

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2006 - 2010. godinu

2010-08-23

|

Meliha Gačanin

slika_1

U protekle četiri godine vlasti izabrane na općim izborima su u mandatnom periodu od 2007. do 2010. godine imale na raspolaganju 24 milijarde i 718 milion KM.

Vlasti Bosne i Hercegovine, izabrane na općim izborima u oktobru 2006. godine u mandatnom periodu od 2007. do 2010. godine su imale na raspolaganju 24 milijarde i 718 miliona KM koliko su iznosili usvojeni budžeti i rebalansi budžeta Institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i svih 10 kantona u F BiH za period od 2007. do 2010. godine. Od ovog iznosa za funkcionisanje osnovnih funkcija države, kao što su parlamenti, vlade, ministarstva, vladine agencije, pravosudni sistem, odbrana, policija i sigurnost u protekle četiri godine izdvojeno je ukupno 7,66 milijardi KM, od čega su čak 2,04 milijarde KM planirane u 2010. godini.

Tokom protekle 4 godine, troškovi odbrane i pravosudnih institucija nisu značajno promijenjeni u odnosu na troškove generalnih javnih službi i policije, koji su snažno povećani tokom 2007., 2008. i 2010. godine.
Pored sredstava za finansiranje osnovnih funkcija države, u mandatnom periodu domaće vlasti su za finansiranje politike koje su obuhvaćene Građanskom platformom izdvojili ukupno 11,8 milijardi KM.

Vlasti su od svih 12 politika najveću pažnju posvetili obrazovanju i socijalnoj zaštiti za koje je izdvojeno čak 8,8 milijardi KM, odnosno oko ¾ ukupnih sredstava namijenjenih za sve politike koje su obuhvaćene Građanskom platformom. U troškovima socijalne zaštite su obuhvaćeni svi vidovi socijalne i boračke zaštite, zaštite osoba sa onesposobljenjem i raseljenih lica i povratnika. Ostatak sredstava koja su ostala nakon obezbjeđenja osnovnih funkcija vlade i sredstava za finansiranje politika iz Građanske platforme u cijelom mandatnom periodu u iznosu od 5,3 milijarde KM, domaće vlasti su usmjerile u različite ostale vladine programe, od čega u putnu infrastrukturu 411 miliona KM, kulturu i sport u iznosu od 363 miliona KM, te ostale različite vladine programe u ukupnom iznosu od 1,6 milijardi KM. Ostali rashodi koji uključuju obaveze po kreditima, kamatama, budžetske rezerve i nerazvrstano su planirane u ukupnom iznosu od 2,8 milijardi KM. Na osnovu usvojenih budžeta u mandatnom periodu može se vidjeti da su izdvajanja za ključne socio-ekonomske politike kao što su zapošljavanje, poboljšanje položaja mladih, reforma javne uprave, EU integracije i strana ulaganja i dalje na izuzetno niskom nivou i da pored dodatnih prihoda vlasti u protekle 4 godine nisu ostvarila značajniji iskorak po pitanju njihovog finansiranja u odnosu na stanje u 2006. godini.

Svi izvještaji i informacije o rezultatima analize budžetske potrošnje bit će objavljeni na www.budzet.ba i http://www.aldi.ba/. Za sve dodatne informacije o analizi možete se obratiti Melihi Gačanin (ALDI) na e-mail: meliha.gacanin@aldi.ba  tel/fax 038 227 850 / 228 594

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI