text
tex1

ALDI

STORIES

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona u mandatnim periodu

2010-09-01

|

Meliha Gačanin

slika_1

Vlasti Bosne i Hercegovine su u četiri godine svog mandata, za politike zapošljavanje izdvojile svega 1,5 % ukupnih budžetskih rashoda u BiH, bez ikakvih efekata na poboljšanje ukupnog stanja u oblasti zapošljavanja.

lasti Bosne i Hercegovine su u periodu 2007 – 2010. godine, za politike zapošljavanja iz svojih budžeta izdvojile 367 miliona KM, što predstavlja svega 1,5 procenata ukupnih budžetskih sredstava u mandatnom periodu. 

Iako su izdvajanja za ove namjene u 2010. godini povećana za 26 miliona KM u odnosu na 2006., ovo povećanje predstavlja minimalno povećanje izdvajanja imajući u vidu razmjere problema nezaposlenosti i činjenicu da su ukupni budžetski rashodi u istom periodu povećani za čak 1,79 milijardi KM.

Institucije BiH su za politike zapošljavanja u mandatnom periodu planirale ukupno 12,2 milion KM, što u odnosu na ukupan budžet institucija BiH u istom periodu iznosi svega 0,24 procenta. Federacija BiH je za politike zapošljavanja u periodu 2007.-2010. izdvojila ukupno 120,7 miliona KM, što predstavlja 1,7 % ukupnih četverogodišnjih budžetskih sredstava ove vlade, dok je RS za iste namjene u istom periodu izdvojila ukupno 137,9 miliona KM, što predstavlja 2,3 % ukupnih četverogodišnjih budžetskih sredstava Vlade RS. Deset kantona u F BiH su za politike zapošljavanja u periodu 2007.-2010. godini izdvojili ukupno 96,1 miliona KM. Vlasti Bosne i Hercegovine su zadržale izdvajanja za politike zapošljavanja na niskom nivou iako se prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH broj registriranih nezaposlenih lica neznatno smanjio sa 519.224 u oktobru 2006. godine na 511.783 u junu 2010., što predstavlja smanjenje nezaposlenih za samo 7441 osobe.

Pored toga što se broj nezaposlenih neznatno smanjio, domaće vlasti nisu uspjele osigurati rast registriranih zaposlenih za 150.000 novih radnih mjesta kako je to bilo predviđeno Građanskom platformom.
Prema zvaničnim statističkim podacima, broj zaposlenih u BiH se smanjio sa 648 hiljada u septembru 2006. godine, na 624 hiljade zaposlenih u 2010. godini, zbog činjenice da se u RS od 2010. godine podaci o broju zaposlenih prikupljaju posredstvom poreske uprave a ne putem fonda zdravstvenog osiguranja zbog čega podaci o broju zaposlenih u RS nisu u potpunosti uporedivi, dok se broj zaposlenih u F BiH značajno povećao sa 391 hiljadu u septembru 2006. na 423 hiljade u junu 2010. godine.

Generalni zaključak o efektima budžetske potrošnje u oblasti zapošljavanja u protekle četiri godine jeste da su vlasti Bosne i Hercegovine značajno zanemarile pitanje zapošljavanja te dau proteklom mandatunisu ostvarili nikakav značajan efekat na poboljšanje ukupnog stanja u oblasti zapošljavanja.

Svi izvještaji i informacije o rezultatima analize budžetske potrošnje bit će objavljeni na www.budzet.ba i http://www.aldi.ba/. Za sve dodatne informacije o analizi možete se obratiti Melihi Gačanin (ALDI) na e-mail: meliha.gacanin@aldi.ba ; tel/fax 038 227 850 / 228 594

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI