text
tex1

ALDI

STORIES

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2006 - 2010. godinu

2010-09-06

|

Meliha Gačanin

slika_1

U BiH, za četiri godine mandata, vlasti iz budžeta izdvojile svega 1,65 procenata za poboljšanje stanja u zdravstvenoj zaštiti

Vlasti Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2007. – 2010. su u budžetima institucija BiH, entiteta i kantona u F BiH planirale 409 miliona KM za zdravstvo, što predstavlja minimalnih 1,65 procenata ukupnih sredstava planiranih u budžetima za četiri godine mandata.  

Za politike koje su usmjerene na poboljšanje zdravstvene zaštite, vlasti u BiH su izdvojile minimalna sredstva u odnosu na ukupnu budžetsku potrošnju, pa tako su ta izdvajanja u odnosu na 2006. godinu, u 2010. godini povećana za svega 30 miliona KM, što iznosi 3,0 procenata planiranog povećanja ukupnih budžetskih rashoda.

Posmatrajući četverogodišni rad trenutnih vlasti kroz budžete (2007 – 2010), može se vidjeti da su u ovom periodu vlasti izdvojile za zdravstvenu zaštitu svega 3,5 procenata od ukupnih 11,8 milijardi KM budžetskih izdvajanja na prioritete iz Građanske platforme.  

U 2010. godini, domaće vlasti su za zdravstvenu zaštitu planirale izdvojiti 102,6 miliona KM, čime nastavljaju održavati približno minimalan procenat izdvajana za ovu politiku na izuzetno niskom nivou, obzirom da ovaj iznos predstavlja svega 1,5 procenata ukupnih budžetskih sredstava planiranih za ovu godinu (6,780 milijardi KM).  

Značajno je istaći da su u mandatnom periodu izdvajanja za oblast zdravstva planirana u najvećem iznosu u rebalansu budžeta za 2008. godinu kada su za 22 miliona KM bila veća nego u ovoj, 2010. godini.

Imajući u vidu ukupno stanje u sistemu zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini, posebno probleme u oblasti osiguranja minimalnih zdravstvenih prava i usluga za sve stanovnike u zemlji, probleme sa kojima se suočavaju pružaoci zdravstvenih usluga, generalni zaključak o usklađenosti planirane budžetske potrošnje u oblasti zdravstva sa Građanskom platformom jeste da su vlasti Bosne i Hercegovine u periodu 2007. – 2010. godina planirale minimalno povećanje sredstava za zdravstvo, koja nažalost nisu značajnije uticala na poboljšanje stanja u zdravstvu, zbog čega nije ostvaren ozbiljniji napredak u ispunjavanju zahtjeva iz Građanske platforme u ovoj oblasti.  

Svi izvještaji i informacije o rezultatima analize budžetske potrošnje bit će objavljeni na www.budzet.ba i www.aldi.ba. Za sve dodatne informacije o analizi možete se obratiti Melihi Gačanin (ALDI) na e-mail: meliha.gacanin@aldi.ba ; tel/fax 038 227 850 / 228

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI