text
tex1

ALDI

STORIES

Analiza stanja u oblasti povratka

2010-09-20

|

Anesa Imamović

slika_1

Analiza stanja u oblasti povratka na području jugoistočne Bosne i Hercegovine sa preporukama u oblasti podrške održivom povratku

ALDI je u suradnji sa Regionalnim odborom za povratak u Jugoistočnu Bosnu i Hercegovinu uradio analizu o stanju procesa povratka izbjeglih i raseljenih lica na prostor Jugoistočne Bosne i Hercegovine, sa glavnom svrhom da se doprinese jačanju sistemskog pristupa za stvaranje održivog procesa povratka izbjeglih i raseljenih lica u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Osnovni cilj analize jeste davanje doprinosa jačanju sistemske podrške održivom povratku kroz utvrđivanje stvarnog stanja u oblasti povratka i kroz identifikaciju prioritetnih mjera na podršci održivom povratku na prostoru općina Gornjedrinske regije, te identifikacija stanja i prioritetne potrebe povratnika koja bi omogućila snažniji angažman domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija u podršci samoodrživom povratku na prostoru Gornjedrinske regije.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI