text
tex1

ALDI

STORIES

Analiza budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2006 - 2010. godinu

2011-10-25

|

Meliha Gačanin

slika_1

ALDI pozvao političke partije da pripreme programe rada za period 2011. – 2014. u skladu sa datim obećanjima

Monitoring tim ALDI BiH,uz podršku Centara Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’, pozvao je političke partije da pripreme programe rada za period 2011. – 2014. godina u skladu sa datim obećanjima.  

Tokom predizborne kampanje političke stranke su kreirale izborne programe koje su ponudile biračima, a koji se trebaju uspješno provesti u naredne četiri godine. Međutim, obzirom da će na svim nivoima vlasti biti neophodno formirati koalicije više stranaka, potrebno je da vladajuća koalicija izradi konkretan program rada u naredne četiri godine koji će poslužiti kao osnova za planiranje svih programa rada javne administracije, javnih ustanova i preduzeća u većinskom vlasništvu države, jer šanse za ostvarivanje takvog programa su značajno veće ukoliko se u njegovu implementaciju angažuju svi resursi sa kojim raspolaže javni sektor.  

Obzirom na složenost procesa strateškog planiranja, nepostojanje iskustva javne uprave u planiranju i provođenju razvojnih planova i programa, smatramo da je ključ uspjeha, pored predanosti političkih lidera, izrada specifičnog, mjerljivog, ostvarljivog, realističnog i vremenski određenog programa rada.
Imajući u vidu iskustvo organizacija civilnog društva u procesu planiranja aktivnosti u oblasti razvoja, uključivanje civilnog društva u partnerstvo na izradi programa rada, predstavlja prvi test koliko su političke partije spremne da zajedno sa građanima rješavaju ključne ekonomske i socijalne probleme u zemlji.

Sve izvještaje i informacije o rezultatima analize budžetske potrošnje možete pronaći na www.budzet.ba i www.aldi.ba. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Melihi Gačanin (ALDI) na e-mail: meliha.gacanin@aldi.ba Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI