text
tex1

ALDI

STORIES

Žene čine većinu registrirane nezaposlene radne snage u Bosni i Hercegovini

2012-03-08

|

Meliha Gačanin

slika_1

ALDI projektni tim podržan od strane Centara Civilnih Inicijativa, kroz projekat „Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine“, u četvrtak je objavio nastavak nalaza analize politika rada u BiH.

Visok rast registrirane nezaposlenosti žena uticao je da danas žene čine većinu registriranih nezaposlenih radnika u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Federalnog zavoda u Federaciji BiH na kraju decembra 2011. godine bilo je ukupno 367.975 nezaposlenih osoba, od čega 189.756 žena.
Prije deset godina, u decembru 2002. godine ukupan broj nezaposlenih bio je manji za 77.260. Povećanje broja registriranih nezaposlenih žena najveća je promjena u stanju registrirane nezaposlenosti u Federaciji BiH.
U proteklih deset godina broj nezaposlenih žena se povećao za 57.059 osoba. Ovako visok rast registrirane nezaposlenosti žena uticao je da danas žene čine većinu registriranih nezaposlenih radnika. Do 2007. godine broj nezaposlenih žena i muškaraca u F BiH se kretao podjednako.
Razlike u kretanju između registrirane nezaposlenosti žena i muškaraca pojavile su se 2007. i 2008. kada je došlo do značajnog pada registrirane nezaposlenosti muškaraca, ali ne i žena. Od tada sve do kraja 2011. godine, žene čine većinu registrirane nezaposlene radne snage u Federaciji BiH.
U Republici Srpskoj u decembru 2011. godine bilo je ukupno 153.535 registriranih nezaposlenih osoba od čega 80.490 (52,4%) muškaraca i 73.045 (47,6%) žena. Prije devet godina, u januaru 2003. godine u RS-u je bilo registrano 145.905 nezaposlenih osoba od čega 81.492 muškaraca i 64.413 žena.
Posmatrajući ova dva vremenska perioda može se konstatovati da je u periodu od januara 2003. godine do decembra 2011. godine u RS-u došlo do povećanja registrirane nezaposlenosti za 5,2% odnosno za 7.630 nezaposlenih osoba. U RS-u se desila slična pojava na tržištu rada kao u Federaciji BiH da je u ovom periodu došlo do povećanja broja registriranih nezaposlenih žena za 8.632 osobe (povećanje za 13,4%), dok je u istom periodu došlo do smanjenja broja registriranih nezaposlenih muškaraca za 1.002 osobe (smanjenje za 1,3%).  

Svi izvještaji i informacije o rezultatima analize politika rada u BiH bit će objavljeni na www.aldi.ba.
Za sve dodatne informacije o analizi možete se obratiti Melihi Gačanin (ALDI) na e-mail: meliha.gacanin@aldi.ba ; tel/fax 038 227 850

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI