text
tex1

ALDI

STORIES

Saopštenje za javnost

2012-04-20

|

Meliha Gačanin

slika_1

„Deset godina poslije - izgubljena bitka za radna mjesta“

ALDI je,kroz program analize politika rada u BiH i definisanje preporuka do 2014. godine,uz podršku CCI, u petak objavio ključne rezultate iz Izvještaja: '10 godina poslije – Značaj reforme sistema socijalne sigurnosti u borbi protiv nezaposlenosti u BiH.
Ovaj izvještaj je kreiran kako bi se otpočeo proces zagovaranja odlučnog djelovanja vlasti BiH na smanjenju registrirane nezaposlenosti i poboljšanje svih aspekata socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, a posebno u periodu nakon gubitka posla i u periodu aktivnog traženja zaposlenja. Osnovni pokazatelji: U Bosni i Hercegovini je trenutno nezaposlen skoro svaki sedmi stanovnik i u odnosu na 2002. godinu broj registrovanih nezaposlenih osoba na biroima za zapošljavanje se povećao za skoro 25%.      


Različito poimanje nezaposlenosti u BiH utiče na različite podatke o broju nezaposlenih koji se prezentuju u javnost, tako da prema Agenciji za statistiku BiH imamo preko 200.000 manje nezaposlenih nego prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Mladi radnici su procentualno najveći gubitnici u ekonomskoj krizi koja je izbrisala 25 hiljada radnih mjesta koja su popunjavali mladi u dobi od 15 do 24 godine.  U protekle tri godine broj zaposlenih u javnom sektoru u F BiH povećan za 8.366 radnika, dok je najznačajniji rast u RS zabilježen u posljednje četiri godine gdje je broj zaposlenih u javnom sektoru povećan za 6.372 radnika.

U F BiH troškovi novčane naknade nezaposlenim demobilisanim borcima koštali su 2,5 puta više nego troškovi novčane naknade za sve radnike koji su ostali bez posla od 2007. do kraja 2011.  

Nakon detaljne analize politika rada u BIH, ALDI je pripremio ključne preporuke za provođenje reformi a neke od njih su slijedeće:   Povećati izdvajanja za aktivne i pasivne politike rada kako bi se stvorili preduslovi za ispunjavanje osnovnih ciljeva u oblasti politika rada;  
Uskladiti visinu doprinosa na plate za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji su različiti u entitetima;  
Uvesti rigorozne programe rada sa nezaposlenim osobama;  
U Zakon o socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba uvesti visoke kazne za poslodavce koji zapošljavaju neprijavljene radnike;  
Osigurati program subvencioniranog zapošljavanja starijih dugoročno nezaposlenih osoba;  

Na konferenciji za medije, predstavnici ALDI-a su istakli da je 'Nažalost, u oblasti rada i zapošljavanja urađeno jako malo na prilagođavanju politika rada potrebama tržišta rada, ali takođe i na prilagođavanju mehanizama podsticaja zapošljavanju mehanizmima koji godinama uspješno funkcionišu u zemljama EU. Ovaj izvještaj kao rezultat provođenja analize politika rada u svijetlu Evropskih integracija prikazuje jednu sveobuhvatnu analizu stanja i efekata politika rada u Bosni i Hercegovini u proteklih deset godina i komparativni pregled ostvarenih rezultata odabranih zemalja EU koje su takođe bile pogođene ekonomskim krizama iz 2001. i 2009. godine.' Agencija za lokalne razvojne inicijative - ALDI je nevladina i neprofitna organizacija koja ima misiju da omogući građanima Bosne i Hercegovine participaciju u okruženju za razvoj otvorenog društva sa ekonomski nezavisnim građanima.

Izvještaj možete pronaći na www.budzet.ba i www.aldi.ba.Za sve dodatne informacije o analizi možete se obratiti Melihi Gačanin (ALDI) na e-mail: meliha.gacanin@aldi.ba ; tel/fax 038 227 850

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI