text
tex1

ALDI

STORIES

ALDI započeo sa implementacijom projekta

2013-06-17

|

Anesa Imamović

slika_1

Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu

Donator: Delegacije Evropske komisije u BiH 
Naziv projekta:'Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu' 
Trajanje projekta: juni 2013-novembar 2014 

Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) je u junu mjecesu 2013. godine započela sa implementacijom projekta pod nazivom 'Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu".  

Osnovni cilj projekta je povećanje kvalifikovane i stručne radne snage i smanjivanje disbalansa između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom od strane izvozno orjentisane prerađivačke industrije. Specifični ciljevi projekta su:  Povećanje zapošljivosti radne snage kroz njihovu edukaciju i trening u skladu sa zahtjevima tržišta rada.  

U okviru ovog cilja osigurat će se primjena (VET) modela strukovnog obrazovanja za 200 nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde, kako bi se smanjila nezaposlenost ranjivih kategorija stanovništva putem sticanja znanja i vještina za one za koje postoji potražnja na tržištu radne snage.  

Poboljšanje sistema kooperacije i umrežavanje institucija i partnera u oblasti obrazovanja i zapošljavanja i poslodavaca u cilju smanjenja nezaposlenosti i povećanja mobilnosti radne snage. Drugi poseban cilj je poboljšanje saradnje i umrežavanje sistema institucija i partnera na području obrazovanja i zapošljavanja sa poslodavcima, kako bi se poboljšala sposobnost i konkurentnost radne snage zaposlene u industrijskom sektoru, ali na poslovima za koje radnici nemaju odgovarajuću kvalifikaciju u cilju smanjenja nezaposlenost i povećanja mobilnosti radne snage. Na taj način će se osigurati dodatna produktivnost i ispunjavanje standarda poslodavaca i promovisat će se ideja cjeloživotnog učenja kao i zapošljivosti radne snage. U okviru ovog projekta definisane su tri ključne ciljane grupe poslodavci, obrazovne institucije i radnici. 

Specifični outputi koji će biti proizvedeni ovim projektom su prvenstveno u tome da će biti identifikovane potrebe za novim programima obuke i kurikulima, da će biti uspostavljen mehanizam saradnje između obrazovnih institucija, službe za zapošljavanje i poslodavaca, te će biti uspostavljen mehanizam koordinacije između ovih institucija koji će omogućiti sistemski pristup pitanju obrazovanja odraslih. Osnovni rezultat ovog projekta jeste povećanje kompetencije nezaposlene radne snage i smanjenje nezaposlenosti kroz obrazovanje nezaposlenih i njihovo zapošljavanje. Sveobuhvatni rezulat projekta će imati pozitivni efekat na razvoj privrede kroz stvaranje povoljnijeg okruženja kroz obrazovanje novih profila radnika koji će biti neophodni lokalnoj privredi u narednih pet godina. Konkretni rezultati koji će biti postignuti ovim projektom jesu izrađena analiza stanja i potreba za obrazovanjem odraslih, biće izrađeno 5 novih trening programa i modula za obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama privrede, biće provedena obuka za 200 registriranih nezaposlenih radnika koji će dobiti odgovarajuće obrazovanje i diplome, te će biti provedena obuka za 100 radnika nakon koje će dobiti odgovarajuće diplome za zanimanje na kojima su trenutno zaposleni bez odgovarajuće formalne kvalifikacije. 

Drugi, podjednako važan rezultat projekta jeste institucionalni razvoj mehanizama za obrazovanje odraslih kroz povećanje saradnje između obrazovnih institucija i poslodavaca u procesu planiranja obrazovanja i obuke učenika i studenata.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI