text
tex1

ALDI

STORIES

Press konferencija

2013-11-07

|

Meliha Gačanin

slika_1

Press konferencija povodom najave početka obuke za osposobljavanje za rad na radnim mjestima šivača autopresvlaka, CNC operatera i metalostrugara“ u okviru projekta: ‘’Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu‘’

ALDI je u srijedu, 06. novembra organizovao Press konferenciju kako bi se najavio početak obuke za nezaposlene koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde, u cilju njihove lakše zapošljivosti u nekoj od fabrika koje svakodnevno bilježe svoj rast.  
U okviru projekta “Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje na tržištu radne snage” koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u BiH, okončana je aktivnost identifikacija trenutne i buduće potražnje za radnom snagom u BPK Goražde od strane prerađivačke industrije. Ova aktivnost se sprovodila u cilju pripreme za početak procesa obuke i prekvalifikacije 300 osoba (200 nezaposlenih sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK i 100 zaposlenih radnika koji ne posjeduju formalnu kvalifikaciju i certifikaciju prethodno stečenog znanja).    

Identifikacijom je utvrđeno da će poslodavci u BPK u skorije vrijeme imati potrebu za zapošljavanjem novih radnika koji su osposobljeni da rade poslove za pet različitih zanimanja: šivač autopresvlaka, metalostrugar, CNC operater, pirotehničar i plastičar.  

Obuka će se vršiti u dva kruga. U prvom krugu bit će provedena obuka za zanimanja: šivač autopresvlaka, metalostrugar i CNC operater.  

Kako bi raspoloživa radna snaga na prostoru kantona spremno dočekala otvaranje novih radnih mjesta, objavili smo poziv za sve nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde, starosti do 35 godina da se prijave za učešće u procesu besplatne obuke za osposobljavanje za rad na pomenutim radnim mjestima.  

U ovom projektu svoj značajan doprinos će pored ALDI-ja dati Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, i Vlada, odnosno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.  

Obuka će biti sprovedena od strane Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde, i trajat će ukupno 70 sati (30 sati teoretske i 40 sati praktične obuke) nakon koje će se izvršiti testiranje, a uspješno ocijenjeni polaznici dobit će certifikate koji će ih činiti konkurentnijim na tržištu radne snage, odnosno omogućiti lakše zapošljavanje. Aktivnosti koje će prethoditi obuci, jesu odabir i priprema nezaposlenih za uvođenje u proces obuke, što će vršiti Služba za zapošljavanje BPK Goražde  

Značajno je napomenuti da će slijedeće aktivnosti koje će ALDI u saradnji sa prisutnim partnerima implementirati u okviru ovog projekta biti usmjerene na izradu zakonodavnog okvira koji će omogućiti da se stečena znanja i certifikati koje polaznici dobiju u okviru ovih obuka u što skorije vrijeme upišu u radne knjižice i postanu dio obrazovanja koje će biti priznato bilo gdje u BiH i dalje.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI