text
tex1

ALDI

STORIES

ALDI u partnerstvu sa CCI započeo implementaciju projekta

2014-01-21

|

Meliha Gačanin

slika_1

ALDI u partnerstvu sa CCI započeo implementaciju projekta pod nazivom: EDU& JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih

Donator: Delegacija Evropske unije u BiH    

Naziv projekta: “EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”  Trajanje projekta: 01. januar 2014. – 31. decembar 2015. Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) je u januaru 2014. godine u partnerstvu sa Centrima Civilnih Inicijativa (CCI) započela sa implementacijom projekta pod nazivom: “EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”.    

Na osnovu iskustava iz proteklih godina može se zaključiti da će se za svako novo zapošljavanje u postojećoj ili novoj industriji zahtijevati spreman sistem dodatnog obrazovanja odraslih obzirom da većina proizvodnih tehnologija za izvoz zahtijeva specifičnu obuku radnika. Ovaj problem predstavlja veliki teret za poslodavce koji moraju da ulažu značajne resurse i da gube dragocjeno vrijeme na obuku novih radnika koje zapošljavaju. Provođenje projekta u kojem će se unaprijediti sistem obrazovanja odraslih može dodatno stimulativno uticati na poslodavce da proširuju obim poslovanja i broj radnih mjesta.  

Generalni cilj projekta jeste unaprijediti prava radnika i mobilnost radne snage, inoviranjem pravnog okvira koji tretira obrazovanje odraslih, zagovaranjem donošenja i monitoringom provođenja zakona o obrazovanju odraslih, na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta.      

Projekat će biti fokusiran na donošenje koherentnog i harmonizovanog pravog okvira u cijeloj zemlji koji tretira obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, kako bi se poboljšao kvalitet tržišta radne snage, te unaprijedila pozicija socijalno marginalizovanih grupa (otpušteni radnici, dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, Romi itd). Paralelno, vršit će se stalni monitoring provođenja i optimizacija predmetne regulative u RS (gdje je Zakon o obrazovanju odraslih na snazi nekoliko godina), i u kantonima koji tokom trajanja projekta donesu novu regulativu. Istovremeno, značajna pažnja biće posvećena senzibilizaciji javnosti i podizanju javne svijest o prednostima novih zakonskih rješenja o obrazovanju odraslih i važnosti cjeloživotnog učenja.    

Projekat će isporučiti nekoliko međusobno komplementarnih rezultata:  
1. Pokrenute zvanične inicijative za donošenje zakona o obrazovanju odraslih, čime će se ojačati uloga civilnog društva u promociji ljudskih prava, ključnim reformama i vladavini zakona;  
2. Stalni monitoring provođenja zakona, uz periodčno izvještavanje javnosti i preporuke za optimizaciju regulative i prakse, čime će se unaprijediti legislativa, podići nivo odgovornosti autoriteta, te participacija marginaliziranih grupa,;  
3. Senzibilizacija i masovna podrška javnosti za donošenje i provedbu zakona, putem intenzivnog medijskog i javnog prisustva, čime će se  podići javna svijest o predmetnim reformama i unaprijediti dijalog sa “political society”.      

Ciljna grupa:  Entitetska i kantonalna ministarstva obrazovanja i rada, kao i služba u BD (ukupno 25 javnih institucija), vlade i parlamenti (12), te vodeće političke stranke;  Javne službe za zapošljavanje (ukupno 13) i privatne agencije za zapošljavanje i Agencija za rad i zapošljavanje BiH;  Sindikati, CSO s, mreže, eksperti, aktivisti i novinari, te civilno društvo u cjeliji (Opseg ove grupe čini minimalno 5 CSO s koje se bave obrazovnim, radnim i socijalnim pravima i  akcijama, te  nekoliko desetina istaknutih pojedinaca iz različitih branši - sindikati, novinari, akademnski radnici);    

Minimalno 10 vodećih medijskih kuća u BiH.      

Korisnici projekta su  svi građani BiH, a posebno dugotrajno nezasposleni, osobe koje su nedavno ostale bez posla, njihove porodice, te svi budući korisnici inoviranog obrazovnog sistema namjenjenog odraslima, što u zbiru iznosi minimalno 1 milion građana (od čega preko 550.000 nezasposlenih). Sekundarno, korisnici su i uposlenici u obrazovnom i sektoru rada i zapošlavanja, kojima će projekat pomoći da se oslobode stigme kolektivne neefikasnosti, čime projekat pridobija preko 50.000 zaposlenih u sektorima obrazovanja i rada.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI