text
tex1

ALDI

STORIES

Federalni zavod za zapošljavanje prepoznao značaj aktivnosti ALDI-a usmjerenih na jačanje tržišta radne snage u BPK Goražde

2014-08-27

|

Meliha Gačanin

slika_1

Agencija za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ i Federalni zavod za zapošljavanje su dana 19.08.2014 godine zaključili Memorandum o razumijevanju u implementaciji projekta „ Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanja kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanje radne snage u Goraždu“ putem neformalnog obrazovanja čiji je implementator Agencija za lokalne razvojne inicijative  ALDI.

Federalni zavod za zapošljavanje je prepoznao značaj ovog projekta i odlučio da ga sufinansira u iznosu od 33.000,00 KM, te na taj način dao izuzetno veliki doprinos u njegovoj finalizaciji.  

Potpisivanjem ovog memoranduma stvoreni su uslovi da se izvrši stručno teorijska obuka za 100 zaposlenih radnika koji ne posjeduju formalnu kvalifikaciju i certifikaciju prethodno stečenog znanja, kao i da se završi obuka/osposobljavanje za rad 200 registrovanih nezaposlenih radnika, za zanimanja koja su identifikovana kao najtraženija u kompanijama na području BPK Goražde.  

Osnovni cilj ovog projekta jeste povećanje kvalifikovane radne snage i smanjivanje disbalansa između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom od strane izvozno orjentisanih kompanija na području BPK Goražde.  

Projekat je podržan od strane Delegacije EU u BIH.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI