text
tex1

ALDI

STORIES

Panel diskusija na temu razvoja vještina u digitalnom dobu

Maj, 25.2017

|

Belma Halilović

slika_1

Slika sa panel diskusije

Strategije obrazovanja odraslih koje prihvataju mogućnosti koje donosi digitalno doba imaju znatno veće šanse za uspjeh

U Goraždu je, u Hotelu „Behar“ u četvrtak 25.05.2017.godine održana Panel diskusija „Obrazovanje odraslih: Razvoj novih vještina u digitalnom dobu“. Panel diskusija je održana u sklopu projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.   

Panelisti su bili: Meliha Gačanin-Izvršna direktorica Udruženje ALDI, Amir Duhović-Viši stručni saradnik za pravne poslove u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Admir Kurtović-Direktor JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, Nafija Hodo-Direktorica JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde i Demir Imamović-Konsultant na projektu.    

Cilj panel diskusije je razmjena mišljenja/iskustava na temu uloge prilagođavanja modela obrazovanja odraslih potrebama savremenog doba, aktivnostima na izradi strategije obrazovanja odraslih u BPK Goražde, procesu izrade/modifikacije nastavnih planova i programa i njihovo prilagođavanje potrebama tržišta rada, te o budućnostima tržišta rada – trendovi u obrazovanju.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI