text
tex1

ALDI

STORIES

Razvoj praktične nastave - šansa za poslodavce

Oktobar, 20.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Slika sa okruglog stola

Na okruglom stolu istaknuta važnost sistemskog uređenja oblasti praktične nastave učenika na području BPK Goražde

Na Okruglom stolu „Sistemsko uređenje praktične nastave – Šansa za poslodavce“, koji je održan u petak 20.10.2017.godine u Hotelu „Behar“ diskutovalo se o ulozi i značaju sistemskog uređenja praktične nastave kroz saradnju partnera iz javnog i privatnog sektora, u cilju harmonizacije sistema obrazovanja sa potrebama privrede.  
Pored toga, naglašeno je da inputi dobiveni od stane poslodavaca, te njihova motivacija za uključivanje u projekat, predstavljaju podjednako bitne alate za realizaciju cjelokupnog procesa organizacije praktične nastave. Iz tog razloga izuzetno je važno pružiti podršku i stvoriti jednoobrazan pristup svim akterima koji će učestvovati u sistemu praktične nastave.

Jedan od zaključaka koji je proizašao sa pomenutog skupa jeste neophodnost izrade Pravilnika o praktičnoj nastavi, koji predstavlja prvi korak u rješavanju problema neuređenosti praktične nastave. Okrugli sto organizovan je u sklopu projekta: „Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave“ koji se provodi u okviru programa Erasmus Plus, a finansira od strane EU. 
Provodi se u tri zemlje: Italija, Bosna i Hercegovina i Njemačka, a traje dvije godine. 

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde, Ministarstva obrazovanja BPK Goražde, Ministarstva privrede BPK Goražde, Udruženja poslodavaca, Službe za zapošljavanje, predstavnici poslodavaca, obrazovnih institucija, predstavnici njemačke organizacije za tehničku saradnju – GIZ, predstavnici nevladinih organizacija, te medija.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI