text
tex1

ALDI

STORIES

Monitoring Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Oktobar, 27.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Slika sa Monitoringa u Gradskoj Upravi Goražde

Izvršen Monitoring implementacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

U proteklom periodu predstavnici Udruženja ALDI Goražde izvršili su Monitoring Akcionog plana za borbu protiv korupcije u općinama Foča u FBiH, Pale u FBiH i Gradu Goražde. Sa predstavnicima općina razgovarano je o provedenim mjerama iz Akcionog plana, kao i njihovim uticajem na društvenu zajednicu.

Rezutati Monitoringa će biti uskoro objavljeni.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI