text
tex1

ALDI

STORIES

Napredna andragoška obuka

Januar, 17.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Slika sa Andragoške obuke

Počela napredna andragoška obuka za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde

Danas je u Hotelu „Behar“ Goražde počela trodnevna napredna andragoška obuka za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde.
Obuka se organizuje u sklopu ILO projekta: “Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” koji implementira Grad Goražde u saradnji sa Udruženjem ALDI i ostalim partnerima sa područja BPK Goražde (Služba za zapošljavanje BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, „Bekto Precisa“ d.o.o., „Emka Bosnia“ d.o.o., Udruženje poslodavaca BPK Goražde i Privredna komora BPK Goražde).

Projekat finansira EU a implementacija projekta traje 20 mjeseci. Zakonom o obrazovanju odraslih BPK Goražde predviđena je obaveza održavanja ovakvih seminara jednom godišnje. 

Predavač na obuci je doktor andragogije Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za BiH.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI