text
tex1

ALDI

STORIES

Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde 2018-2022

Januar, 29.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Slika sa Javne promocije Strategije obrazovanja odraslih

Korak naprijed ka povećanju konkurentnosti radne snage

Udruženje ALDI Goražde je u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dana 29.01.2018. godine organizovalo Javnu prezentaciju Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod nazivom: „Obrazovanje za sljedeće doba“ za vremenski period 2018-2022 godina. Prezentacija je imala za cilj da upozna širu javnost sa ovim strateškim dokumentom koji ima veliki značaj na cijelu društveno-ekonomsku zajednicu. Nakon Javne prezentacije, Strategija obrazovanja odraslih će biti upućena na Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a zatim i u  skupštinsku proceduru. 

U ovoj Strategiji su sadržani prijedlozi ulaganja u razvoj novih vještina kao i razvoj sistema obrazovanja i cjeloživotnog učenja, a sve u cilju odgovora na stalno podizanje ljestvice potrebnih znanja i vještina koje su neophodne, kako u svakodnevnom životu, tako i na radnom mjestu, što i ujedno predstavlja generalni cilj Strategije.   Strategija obrazovanja odraslih ima zadatak da do 2022. godine razvije kapacitete za obrazovanje i učenje svih građana kroz punu integraciju koncepta učenja odraslih u sistem obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U skladu sa navedenim, Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koncipirana je na način da sadrži jedan generalni cilj, tri strateška fokusa, 11 mjera i 83 akcije.   

Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na prvom mjestu je fokusirana na institucionalni razvoj sistema obrazovanja odraslih, koji će biti u mogućnosti odgovoriti na potrebe odraslih za novim vještinama i kompetencijama. Drugi strateški fokus je usmjeren ka povećanju ponude obrazovnih programa koji će omogućiti nezaposlenim osobama sticanje znatno veći spektar specifičnih vještina koje su relevatne za tržište rada, koje nadopunjuju njihove vještine stečene u formalnom sistemu obrazovanja i koje povećavaju mobilnost radne snage. Kako bi se osiguralo efikasno korištenje resursa i podstaklo stanovništvo za aktivnu participaciju u programima obrazovanja odraslih, kroz treći strateški fokus su razvijeni fleksibilni i inovativni pristupi učenju i sticanju znanja, a što ujedno predstavlja jedan od glavnih ciljeva Strategije. 
Ukupna vrijednost Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iznosi 4.800.000,00KM, od čega se 2.931.000,00KM odnosi na dodatna novčana sredstva dok ostatak predstavljaju imputirana (prostor) i postojeća (treneri) sredstva.   

Implementacija strategije će biti koordinirana od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u bliskoj saradnji sa kantonalnim ministarstva nadležnim za socijalnu politiku, pitanje rada, privrede, službom za zapošljavanje, jedinicama loklane samouprave, profesionalnim udruženjima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva i organizatorima obrazovanja odraslih.   

Izrada Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predstavlja jednu od aktivnosti na projektu: "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja". Projekat implementira  Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić" Goražde, finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI