text
tex1

ALDI

STORIES

Sastanak partnera na ILO projektu

Februar, 14.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Slika sa sastanka partnera

ILO projekat „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“

U prostorijama Gradske uprave Grada Goražda, u utorak, 14. februara 2018. održan je redovni sastanak partnera na ILO projektu  „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Grada Goražda, Udruženja ALDI, Udruženja poslodavaca BPK, Privredne komora BPK Goražde, Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu, SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde te predstavnici Emka Bosnia d.o.o. 

Projekat finansira EU a implementacija projekta traje 20 mjeseci.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI