text
tex1

ALDI

STORIES

Obuka novih mentora za podršku MSP

Februar, 21.2018

|

Belma Halilović

slika_1

slika sa obuke

Obuka u okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama zapadnog Balkana, faza 2, 2017.-2020.”

U okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama zapadnog Balkana, faza 2, 2017.-2020.” provodi se obuka prve grupe mentora za podršku malim i srednjim preduzećima u Federaciji BiH, saopćeno je iz Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA. 
Prvu grupu polaznika čine mentori kandidovani od Tešanjske razvojne agencije, Razvojne agencije Žepče, Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona, Razvojne agencije Zavidovići, Udruženje ALDI Goražde i SERDA. Edukacija druge grupe mentora predviđena je u martu. 

Programom obuke predviđeno je da mentori budu osposobljeni, teorijski i praktično, za pružanje mentorskih usluga malim i srednjim preduzećima, na bazi dijagnostike preduzeća i identifikacije problema. 
Program mentoringa predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim preduzećima, koji se bazira na iskustvima Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Besplatan program mentoringa podrazumijeva 50 sati mentoring procesa u periodu od šest mjeseci, koji se na ravnomjeran i na najoptimalniji način raspoređuju, a na osnovu utvrđene dijagnoze i stanja potreba firmi kao korisnika mentoring usluga, navodi se u saopćenju. 

Projekt je regionalnog karaktera i realizira se na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.  Koordinator projekta na nivou BiH je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u implementaciji projekta učestvuju i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI