text
tex1

ALDI

STORIES

Obukom do radnog mjesta

Februar, 27.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Slika sa prezentacije

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde organizovalo prezentaciju o potencijalnim mogućnostima za zaposlenje

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde danas je u Goraždu organizovalo prezentaciju o potencijalnim mogućnostima za zaposlenje za 52 nezaposlene osobe.

Cilj prezentacije je upoznati nezaposlene sa preduzećima koja trenutno traže nove radnike, zanimanjima za koja postoji potražnja na tržištu rada, mogućnostima za profesionalno osposobljavanje i usavršavanje kroz obuke, te sa podrškom koju Općina Goražde pruža u procesu zapošljavanja kroz poticaje preduzećima ili poticaje za samozapošljavanje.   

Lokalno partnerstvo Goražde je jedno od 15 takvih partnerstava osnovanih u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg Evropska unija (EU) finansira sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) u cilju smanjenja nezaposlenosti i poboljšanja kvaliteta života građana BiH. Aktivnosti koje Partnerstvo provodi u BPK Goražde, a koje Evropska unija finasira sa 173 hiljade eura, za cilj imaju profesionalno osposobljavanje 100 nezaposlenih osoba za zanimanja CNC operater, plastičar i regler te zapošljavanje njih 52 u partnerskim preduzećima Bekto Precisa d.o.o. i Emka Bosnia d.o.o.. 

Partnerstvo je u ovu svrhu razvilo nove programe stručnog osposobljavanja za tri pomenuta zanimanja u potražnji na lokalnom tržištu rada i nastaviće raditi na razvijanju drugih programa obuke u skladu sa potrebama tržišta rada.  Partnerstvo sačinjavaju Grad Goražde (vođa aktivnosti), Udruženje ALDI, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde i Privredna komora BPK Goražde, te preduzeća Bekto Precisa d.o.o. i Emka Bosnia d.o.o. od kojih svako ima specifičnu ulogu u razvoju i provođenju programa stručnom osposobljavanju i zapošljavanja nezaposlenih.   

Ova prezentacija i ostale aktivnosti Lokalnog partnerstva Goražde, koje će se uz podršku Evropske unije i ILO-a provoditi do januara 2019. godine, predstavlja nadogradnju i nastavak napora svih relevanih lokalnih aktera, uključujući loklane vlasti, poslodavce, obrazovne institucije, službe za zapošljavanje i nevladine organizacije,na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i smanjenju nezaposlenosti. 
Pomenuta prezentacija će se održati na još 7 lokacija u BPK Goražde uz prisustvo 300 nezaposlenih osoba. 

Sve dodatne informacije o radu i aktivnostima Lokalnog partnerstva BPK Goražde možete pronaći na web stranici: https://lokalnopartnerstvobpkg.ba/.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI