text
tex1

ALDI

STORIES

U Goraždu održan Drugi antikorupcijski forum lokalnih inicijativa

20.April, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Slika sa foruma

Korupcija je ozbiljan problem u BiH

Grad Goražde je jučer bio domaćin Drugog antikorupcijskog foruma lokalnih inicijativa. Uz podršku Američke agencija za međunarodni razvoj (USAID), Antikorupcijska mreža civilnog društva u BiH Account je, uz učešće Udruženja Infohouse i goraždanskog Udruženja ALDI, u hotelu „Behar“ organizovala Forum na kojem se govorilo o mehanizmima za smanjenje koruptivnih rizika u radu lokalnih samouprava, praćenju napretka u njihovoj provedbi kao i ocjeni uticaja koji ovi mehanizmi imaju na zajednicu. 

Na Forumu učešće su uzeli predstavnici lokalnih samouprava iz čitave Bosne i Hercegovine, poput Tomislavgrada, Breze, Travnika Visokog, Pala u Federaciji BiH, Foče u Federaciji BiH, Banovića, Goražda i nevladinih organizacija Helsinškog odbora za ljudska prava Bijelinja i KAM Zenica. Zajednički zaključak je da korupcija u BiH veoma prisutna, uprkos mehanizmima za borbu protiv korupcije. 
Također je istaknuto da u borbi protiv korupcije različiti subjekti su postigli različite rezultate, ali je iskazana volja svih prisutnih da se borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini mora nastaviti i da se predstavnici lokalnih vlasti moraju dodatno anagažovati u narednom periodu. 

Grad Goražde kao primjer drugima

Među lokalnim zajednicama koje, kako je rečeno, prednjače u aktivnostima u borbi protiv korupcije, je i Grad Goražde. „Što se tiče seta mjera iz oblasti antikoruptivne politike mi u ovom procesu prednjačimo u odnosu na drugih dvanaest lokalnih zajednica koje su u njemu, u ovom prvom krugu. Mi smo nakon ulaska u cijeli proces početkom 2015. godine pristupili izradi Akcionog plana za borbu protiv korupcije, a poslije toga implementaciji mjera sadržanih u akcionom planu za period 2015 – 2017.godina . Sada smo u fazi kvalitetnog redizajna tog akcionog plana“, rekao je Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika Goražda. Da se radi o izuzetno značajnoj obavezi i angažovanju lokalnih zajednica u ovom procesu ocjenio je i Admir Hadžiemrić, načelnik Općine Travnik.
“Goražde je jedan od prvih gradova koji je ušao u ovu priču i na to možete biti ponosni, a iskustva iz Goražda su za sve nas veoma značajna. Cijenim da je i ovaj plenum pokazao iskrene namjere onih lokalnih zajednica koje učestvuju u ovom procesu da izgrade snažne mehanizme prevencije korupcije, a građanima transpentno funkcionisanje lokalnih zajednica, prije svega u trošenju novčanih sredstava“, rekao je Hadžiemrić. Luka Krstanović, predsjednik Općinskog vijeća Tomislavgrad, govorio je o iskustvima iz Općine Tomislavgrad. „Mi smo uspješno završili proces izrade Strategije prevencije korupcije, koja će pomoći kao kodeks ponašanja, prije svega državnih službenika, vijećnika i svih građana, a s druge strane i u postizanju standarda u ovoj oblasti koji su prisutni u zemljama Evropske unije“, kaže Krstanović. 

NVO sektor: Kako motivisati građane da prijeve korupciju?

Nevladine organizacije u BiH godinama upozoravaju na problem korupcije. U radu antikorupcionog foruma u Goraždu učestvovala je Mirhunisa Bektaš, predstavnica Udruženja „KAM“ iz Zenice. Na pitanje novinara kako motivisati građane da prijavljuju slučajeve korupcije i pri tome budu zaštićeni, ona kaže: “Zakon na državnom nivou o zaštiti „ zvizdača“ uopšte nije dobar. On ne stimuliše građane da se uključe u ovaj proces i u zakonu gotovo da ih i nema. Ako pogledate podatke državne Agencije za borbu protiv korupcije, vidjećete da je registrovano samo pet zaštićenih prijavljivača korupcije u posljednjih nekoliko godina. Onda je jasnije u kakvoj smo situaciji. Građani još uvjek nemaju hrabrosti da prijavljuju korupciju jer se boje posljedica za sebe i porodicu“,  kaže Bektaš.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI