text
tex1

ALDI

STORIES

Tržište rada se mijenja: BPK Goražde traži svoju šansu

27.April, 2018

|

Armin Sijamić

slika_1

Okrugli sto Udruženja ALDI

Danas je u prostorijama Hotela "Behar" održan Okrugli sto o temi "Tržište rada se mijenja: BPK Goražde traži svoju šansu", a povod je bila prezentacija rezultata istraživanja potreba za radnom snagom na području BPK Goražde za period 2018 - 2020 godine (IPRS) koje je prvo empirijsko i sveobuhvatno istraživanje tržišta rada i drugih aspekata vezanih za ovaj segment privrede u BPK Goražde.

Dokument je izrađen u okviru projekta "Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja", kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) u sklopu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BPK Goražde.   

Manifestacija je privukla veliki broj posjetilaca, a kasnije i diskutanata u raspravi koja se odvijala nakon same prezentacije. Pored predstavnika Udruženja ALDI, na prezentaciji su bili pristutni predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti BPK Goražde, predstavnici kantonalne i gradske vlasti, te veliki broj poslodavaca i prosvjetnih radnika.   

Projekat uz podršku EU

Na početku, prisutnim se obratila izvršna direktorica Udruženja ALDI Meliha Gačanin, koja je pored pozdravnih riječi i uvodnih napomena o Istraživanju naglasila da  je provedeno u okviru projekta koje provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji finansira Evropska unija.  Direktorica Gačanin je govorila o važnosti ove teme, posebno u kontekstu potrebe za stručnom radnom snagom, te istakla da trenutno na tržištu rada u BPK Goražde postoji potreba za zanimanjima CNC operater, regler i plastičar i da obuke za ova zanimanja još uvijek traju u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BPK Goražde. 

ALDI je lider u BPK Goražde i BiH

Nakon toga prisutnim se obratio i premijer Vlade BPK Goražde Emir Oković. Oković je istakao važnost za čitavu zajednicu projekata koje provodi Udruženje ALDI i istakao da je "ALDI vodeće udruženje u BPK Goražde i BiH" te izrazio zadovljstvo da BPK Goražde "ubire plodove lokalnog partnerstva" istaknuvši važnost da se za naredni period čitava društvena zajednica mora pripremiti za "stvaranje novih ljudi koji su spremni za nove poslove", a za kojima će se javiti potreba u naredom periodu zbog promjena u ekonomiji i u društvu općenito.   

Imamović: Pozitivni procesi, ali i mnogobrojni izazovi

Demir Imamović, koji je predvodio ovo Istraživanje, na početku je istakao činjenicu da je BPK Goražde po mnogo čemu specifičan u odnosu na Federaciju BiH i da u mnogim stvarima prednjači, poput dinamičnosti i stope zaposlenosti u proizvodnji. Tromjesečno istraživanje grupe istraživača Udruženja ALDI, provedeno je krajem 2017. godine, uz veliko interesovanje privrednih subjekata (različitog profila i broja zaposlenih) iz BPK Goražde, postavilo je suštinska pitanja u namjeri da se pronađu odgovori na ključne izazove s kojima će se suočiti, ovaj put ne samo poslodavci već i šira društvena zajednica koja mora dati odgovore na promjene koje diktira tržište rada.

Istraživanje je obuhvatilo 70 kompanija sa područja BPK Goražde kao i 10 organizacija koje nisu registrovane kao preduzeća ali igraju značajnu ulogu na tržištu rada kao što su finansijske fondacije, privredna i obrtnička komora BPK Goražde. Na ispitane otpada 55% svih radnih mjesta u kantonu, ako izuzmemo javnu upravu.

Imamović je skupljene rezultate stavio u kontekst i promjena na tržištu rada Evropske unije i komparativnom analizom dolazio do zaključaka o kretanjima na tržištu. Nakon toga, u veoma interesantnom i zanimljivom izlaganju Imamović je govorio o metodologiji rada, načinu obrade podataka i konačno o rezultatima do kojih je tim istraživača došao. Naravno, precizno dijagnosticirani problemi dobili su i precizne odgovore kao i jasne preporuke šta da se poduzme da se ekonomski tokovi u BPK Goražde usmjere u željenom pravcu.

Promjene koje su zahvatile Evropu i ostala tržišta na kojima posluju kompanije iz BPK Goražde, odražavaju se i na Bosnu i Hercegovinu, pa je Imamović posebno istakao važnost praćenja pomenutih promjena kako u jednom trenutku takvi trendovi ne bi ugrozili konkurentnost naših kompanija. 

Istraživanje je pokazalo da se može očekivati rast broja novih radnih mjesta u BPK Goražde, ukoliko na tržištu radne snage bude dovoljno adekvatno obučenih radnika sa vještinama relevantnim za tržište rada. Šta više, IPRS je pokazao da je ponuda obučene radne snage jedan od ključnih faktora koji utiče na odluke poslodavaca o povećanju broja zaposlenih. Kako bi se smanjio jaz u vještinama radne snage, kompanije su izrazile spremnost za veću saradnju sa sektorom obrazovanja kako bi se unaprijedio obrazovni proces u skladu sa potrebama privrede. 

Naime, istraživanje je pokazalo da postoji interes i potreba kod poslodavaca da zaposle nove radnike, ali ti radnici moraju imati tražene kvalifikacije. Istraživanjem se došlo i do podatka da će do 2020. godine u BPK Goražde biti potrebno 309 radnika (čak dvije trećine kompanija će otvarati radna mjesta). Od ukupnog broja, 69% radnih mjesta koja će biti otvorena zahtijevaju srednju stručnu spremu (SSS), 24% visoko obrazovanje (VSS), a 7% ostalih kvalifikacija. Poslodavci su izrazili potrebu za 54 profila zanimanja za vrijeme koje dolazi. Imamović je upozorio da to može predstavljati ozbiljan problem, budući da u kantonu postoji veliki broj onih koji nemaju potrebne kvalifikacije, a da za većim brojem osoba sa VSS, a koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje, nije iskazan interes poslodavaca.

Stoga, smatra Imamović, izlaz je u saradnji obrazovnih institucija i poslodavaca. Istraživanjem se došlo do podataka da 66 procenata ispitanih poslodavaca želi saradnju sa obrazovnim institucijama, jer kako je već rečeno, BPK Goražde treba stručne radnike, a posebno visokokvalifikovanih zanatskih radnika (VKV), inžinjerske tehničare, menadžere prodaje i marketinga, arhitekte, trgovce, kuhare...

Izaći u susret poslodavcima

Nakon prezentacije rezultata Istraživanja obratila se i Nafija Hodo, direktorica JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde. Govoreći o stanju na tržištu rada ona je istakla da lokalna zajednica mora pratiti zahtjeve poslodavaca i da treba krenuti u promjene zakonske regulative koja se odnosi na obrazovanje te još više povezati privredu i škole. Direktorica Hodo je istakla da su poslodavci u proteklom vremenu izrazili potrebu za zanimanjima u metalskoj industriji, za kuharima, konobarima, tehnolozima..., ali da takvih kadrova na tržištu rada nema.
Sa druge strane, navela je, na evidenciji Službe za zapošljavanje postoji veliki broj pravnika, menadžera, radnika u obrazovanju, društvenih zanimanja koji godinama čekaju na posao. Nakon ovih izlaganja uslijedila je diskusija u kojoj je učešće uzelo desetak prisutnih.

Veliko zanimanje za ovu prezentaciju i učešće u diskusiji, kako je istakla moderatorica na prezentaciji Azra Borovac, potvrda je uspješnosti "Goraždanskog modela" koji je do sada davao dobre rezultate, a ogleda se u širokoj podršci društvene zajednice i nosioca vlasti.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI