text
tex1

ALDI

STORIES

Obrazovanje odraslih uz podršku ILO i EU

August, 06.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Slika sa obuke

Obuka i zapošljavanje u renomiranim kompanijama

Grad Goražde je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde, te kompanijama “Bekto Precisa” i “EMKA Bosnia” u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom “Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja”, a koji će trajati 20 mjeseci. Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" kojeg Evropska unija finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). 

Ovaj projekat već sada ulazi u svoju završnu fazu, budući da je već sa obukom krenula i treća grupa polaznika. Ranije su dvije grupe sa 56 polaznika već završile teorijsku i praktičnu obuku, a od čega je njih 13 već dobilo posao u kompanijama gdje je obuka bila vršena. Prema ranijem utvrđenom planu, nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde prošle su obuku u trajanju od 250 sati, a od čega je 50 sati provedeno u teorijskoj nastavi, dok je ostatak proveden u praktičnoj obuci u kompanijama.   

Regleri, plastičari i CNC operateri 

Projektom je predviđeno da 100 nezaposlenih osoba završe obuku i postanu konkuretniji na tržištu rada. Polaznici koji uspješno završe obuku dobiti će certifikate, a minimalno 50 osoba će dobiti zaposlenje. Osim toga, deset nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom  proći će specijalnu vrstu obuke u cilju savladavanja “soft skills” vještina, a minimalno dva najuspješnija polaznika će dobiti posao.  Teorijski dio obuke se odvijao u prostorijama SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde u kabinetu za obrazovanje odraslih, koji je opremljen u okviru ovog projekta. Polaznici su praktični dio obuke nastavili u proizvodnim pogonima kompanije “EMKA Bosnia”, te u proizvodnim pogonima kompanije ”Bekto Precisa”, zavisno od zanimanja. 

Obuku je do sada završilo 56 osoba, podijeljenih u dvije grupe za zanimanja plastičar i regler. Pored obuke za zanimanja regler i plastičar, provodi se i obuka za zanimanje CNC operater za 30 polaznika. Teorijski dio nastave je već završen, a praktični dio obuke je počeo je 30. jula ove godine u već pomenutim renomiranim kompanijama koje rade na prostoru BPK Goražde i koje svoje proizvode plasiraju na tržište Evropske unije.   

Kompanije  “EMKA Bosnia” i “Bekto Precisa” su najveće izvozne kompanije sa područja BPK Goražde u oblasti metalske industrije, kao partneri na projektu aktivno učestvuju u procesu obuke, pružajući polaznicima kvalitetnu praktičnu obuku i na taj način dobivaju mogućnost da efikasnije planiraju svoj razvoj uz veću ponudu kvalifikovanih radnika.         

Uspješan i opravdan projekat   

Već u ovoj fazi projekta jasno je da se radi o veoma uspješnom i opravdanom projektu kojim se pokušava odgovoriti na disbalans na tržištu radne snage i potreba kompanija. Ovim projektom 86 nezaposlenih osoba je dobilo priliku da steknu nove kvalifikacije i postanu konkuretniji na tržištu rada, ili u konačnici da dobiju i radno mjesto po završetku obuke. Sa druge strane, ovaj projekat donosi i korist lokalnoj zajednici i kompanijama gdje se vrši obuka, budući da kompanije postaju konkurentnije i produktivnije činjenicom da dobijaju radnike koji su spremni da počnu raditi u najkraćem roku i to bez dodatnih troškova njihove obuke. 

Ovim se još jednom pokazao značaj lokalnog partnerstva i učešća svih aktera u procesu stručnog osposobljavanja , jer samo kroz partnerstvo i zajedničke napore može se doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i omogućiti kvalifikovana radna snaga na tržištu rada.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI