text
tex1

ALDI

STORIES

Razvoj projekata: Pretvaranje ideje u jasan plan

28. Januar, 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Tokom trajanja trećeg modula "Razvoj projekata" u okviru obuke "Projekt menadžment" Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Arman Bešlija i Direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo, imali su priliku razgovarati sa predavačem, polaznicima i organizatorom obuke, Udruženjem ALDI, kako bi se informisali o toku i uspješnosti realizacije obuke, te o napretku usavršavanja polaznika.

Polaznici su iskazali zadovoljstvo ukazanom prilikom, te veoma dobrom i kvalitetnom organizacijom predavača i same obuke. 

Obuka se realizuje u okviru "Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS", koji Udruženje ALDI implementira u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Gorazde, GOPA Worldwide Consultants, JU Služba za zapošljavanje BPK Gorazde i Srednjom stručnom školom “Džemal Bijedić” Goražde.
Program finansira JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI