text
tex1

ALDI

STORIES

Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu

03.Mart 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Udruženje ALDI je započelo sa implemetacijom projekta pod nazivom „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u u Brčko Distriktu“, koji finansira DVV International- Ured za BiH.

Funkcionalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba ključno je uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera o oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, a postignuti rezultati i primjer dobre prakse BPK Goražda (tzv. „Goraždanski model“) mogu doprinijeti jačanju kvaliteta i efikasnosti sistema obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu.

Generalni cilj projekta je uspostavljanje institucionalne saradnje na polju obrazovanja odraslih, a neki od specifičnih ciljeva ovog projekta su: definisanje potreba partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora u oblasti obrazovanja odraslih,razvoj mehanizama za koordinaciju aktivnosti u oblasti obrazovanja odraslih,te razvoj institucionalnih kapaciteta partnera na polju obrazovanja odraslih.

Tokom trajanja projekta planirane su mnogobrojne aktivnosti a neki od očekivanih rezultata su: izrađena i usvojena Analiza potreba članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih sa preporukama, uspostavljen mehanizam kontinuirane saradnje članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (izrađen i potpisan Memorandum o saradnji i zajedničkom djelovanju i sl.), unaprijeđeni kapaciteti svih organizacija članica partnerstva koji su neophodni kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način (identificirane oblasti za dalje razvijanje članova partnerstva, unaprijeđeni kapaciteti članova partnerstva itd).

Implementacija projekta će trajati 10 mjeseci.

DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutog projekata predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI