text
tex1

ALDI

STORIES

Razvoj poduzetničkih sposobnosti

31. Septembar 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Trening kurs pod nazivom „Razvoj poduzetničkih sposobnosti“

„Poduzetne osobine su najmirnije kada nemaju mira“. Općenito se smatra da bi poduzetnik trebao posjedovati sedam temeljnih poduzetničkih osobina: inovativnost, sklonost preuzimanju rizika, samouvjerenost, radoholičnost, svrhovitost, odgovornost i samostalnost. Neke od navedenih osobina su urođene a neke su ipak stečene. Pojam „poduzetništvo“ se koristi u različite svrhe, često i nesvrsishodno. Posebno je značajno poduzetništvo posmatrati kao ključnu kompetenciju cjeloživotnog učenja. U tom smislu poduzetništvo je sistem znanja, vještina i stavova koji nadilaze privredne okvire.

Danas je u Udruženju ALDI započeo trening kurs pod nazivom „Razvoj poduzetničkih sposobnosti“ za 12 mladih nezaposlenih osoba sa područja BPK-a Goražde. Svrha trening kursa je povećanje stručnih kompetencija odraslih osoba koje će povećati njihove šanse na tržištu rada. Polaznici će za vrijeme trening kursa razviti poduzetničke vještine koje će im olakšati inoviranje, opstanak i rast u dinamičnom okruženju i pomoći im da razviju svijest o sebi kao stručanjacima. Predviđeno trajanje trening kursa je 80 sati, od čega je 39 časova predviđeno za stručno-teorijsku nastavu, 26 časova za vježbe i 15 časova u radno sličnom okruženju (IT Lab Udruženja ALDI).

Završetkom programa polaznici će steći osnovni set znanja i vještina o poduzetništvu i radnoj etici u organizaciji, kao i osnovna znanja iz marketinga i poslovnom i finansijskom planiranju.

Kurs se održava u okviru projekta „#DigitalYoutForce: Razvoj generacije inovacijama vođenih stručnjaka“ koji finansira Ambasada SAD-a u BiH.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI