text
tex1

ALDI

STORIES

Predstavnici Udruženja ALDI uspješno završili javno važeći program “Osnovna andragoška obuka”

2021-03-02 13:46:18

|

Belma Halilović

slika_1

Nakon pet mjeseci obuke

 Nakon pet mjeseci obuke u trajanju od ukupno 120 sati (sačinjene od 60 sati nastave, 30 sati individualnog samostalnog učenja i 30 sati pripreme i realizacije radionice pred supervizorima), uspješno je završen Javno važeći program andragoškog osposobljavanja/usavršavanja „Osnovna andragoška obuka“. 
uku su uspješno završili i predstavnici Udruženja ALDI, i samim tim osposobljeni za obrazovni rad sa odraslima, odnosno za rad u Ustanovama za obrazovanje odraslih. S obzirom da je u okviru ALDI-a, nedavno registrovan 'Napredni institut za tehnologije i inovacije' Ustanova za obrazovanje odraslih Goražde (AITI), ova obuka će u znatnoj mjeri unaprijediti rad i pomoći u realizaciji neformalnog obrazovanja odraslih kroz različite treninge i druge vrste edukacija.

Polaznici su ostvarene ishode učenja potvrdili pred supervizorima prof.dr. Šefikom Alibabić sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr. Emirom Avdagićem, direktorom DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.
Supervizija je realizovana od 23. do 25. februara u Goraždu, a prethodna četiri modula realizovana su u periodu od jula do oktobra 2020. godine, i to sljedećim redoslijedom:
Modul I - Učenje odraslih – psihološke osnove, karakteristike, stilovi učenja
Modul II - Komunikacija, grupna dinamika i upravljanje obrazovnom grupom
Modul III - Vizualizacija i prezentacija u obrazovnom radu s odraslima
Modul IV - Interaktivne metode obrazovanja odraslih.

Demonstracija i supervizija vještina podrazumijevala je samostalno ili u paru pripremljene devedesetominutne radionice - nastavne jedinice po vlastitom izboru polaznika uz primjenu vještina stečenih tokom obuke, nakon čega su polaznici dobili povratnu informaciju, odnosno trenerski/supervizijski komentar.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI