text
tex1

ALDI

STORIES

Kroz projekat Evropske unije do zapošljavanja

2023-01-27 10:16:59

|

Belma Halilović

slika_1

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je u proteklom periodu realizovalo niz pripremnih aktivnosti koje su bile neophodne da bi se realizovala obuka za zanimanja 'Mašinbravar' i 'Zavarivač', a koja je započela danas, 16.01.2023.godine  u prostorijama SSŠ „Džemal Bijedić“ . Prema riječima direktora SSŠ „Džemal Bijedić“, Sedina Hadžimusića:  „ Danas je započela obuka za 30 polaznika za zanimanja „Zavarivač i „Mašinbravar“ a kroz projekat je planirano da 75 polaznika prođe 50 sati teorijske nastave u školi te 200 sati praktične obuke u kompaniji. Bitno je napomenuti da su akreditovana i izrađena dva nova programa obrazovanja odraslih od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde, za potrebe obuke i zapošljavanja u kompaniji 'TechVor Care' d.o.o. (TVC) Goražde.“  Cjelokupan iznos troškova stručnog usavršavanja će biti obezbijeđen kroz projekat 'Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada', koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Svi polaznici obuke koji budu uspješno ocijenjeni dobit će Uvjerenje o usavršavanju kao i veće mogućnosti zapošljavanja.  „Nakon 5 godina rada na drugom radnom mjestu, krenuo sam na obuku za Zavarivača u nadi da ću sve uspjeti završiti do kraja i da ću zadovoljiti sve standarde potrebne za ovaj posao. Sa zanimanjem su me upoznale kolege na prethodnom poslu, pokazali su mi kako oni rade te podijelili svoja ranija iskustva sa mnom“, riječi su Denisa Helaća, jednog od polaznika obuke.  Mogućnost prijave za ovo stručno usvršavanje za zanimanja „Mašinbravar“ i „Zavarivač“ je otvoreno sve do popune potrebnog broja polaznika. Planirana obuka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde je aktivnost koja je definisana u okviru saradnje Grada Goražde, JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Privredne komore BPK Goražde, Udruženja poslodavaca BPK Goražde, Srednje stručne škole 'Džemal Bijedić' Goražde, TVC d.o.o. Goražde, Udruženja za lokalne razvojne inicijative 'ALDI' Goražde i Obrtničke komore BPK Goražde u okviru programa "Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II (LEP II), a koji je finansijski podržan od strane Evropske unije putem Međunarodne organizacije rada (MOR).

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI