text
tex1

ALDI

STORIES

IPRS 2022 dolazi u pravo vrijeme

2023-01-27 10:20:03

|

Belma Halilović

slika_1

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Istraživanje o potrebama budućeg tržišta rada i radnom snagom (IPRS) 2022 – 2025 provedeno je u okviru projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji  implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde, a čiji je glavni cilj unaprijeđenje socio-ekonomske situacije u Goraždu kroz izgradnju partnerskog ekosistema podrške zapošljavanju.  Istraživanje možete preuzeti na linku: https://aldi.ba/pages/aldi_reports.php?p_id=110  Istraživanje IPRS 2022 ima za cilj da otkloni dilemu veličine i prirode ponude i potražnje za radnom snagom u Gradu Goražde i identificira vještine deficitarne na tržištu. Trenutna ekonomska, energetska i sigurnosna kriza donosi zimu tržištu rada i traži hitnu promjenu obrasca djelovanja aktera na polju zapošljavanja.  IPRS 2022 dolazi u pravo vrijeme da pomogne ključnim donosiocima odluka na tržišu rada u sagledavanju specifičnih dimenzija tržišta rada koje su do sada bile izvan radara. Mlade osobe teško pronalaze odgovore na pitanja koja su zanimanja tražena na tržištu, poslodavci sve teže pronalaze kadrove potrebne za zadržavanje konkuretnosti, a lokalne vlasti se muče u pronalaženju odgovora kako ograničene resurse najbolje iskoristiti za smanjenje rastućeg disbalansa na tržištu rada. Rezultati istraživanja će poslužiti kao alat za bolje upravljanje tržištem rada i dizajniranje konkretnih akcija kako bi se ranjive grupe bolje prilagodile potrebaa tržišta rada. Također, istraživanje je usmjereno za identifikaciju trendova u naredne tri godine i otvoreno je za sve poslodavce sa područja BPK Goražde.  U izvještaju su predstavljene preporuke koje adresiraju neka od najčešće postavljanih pitanja u debatama koje se vode u vezi budućnosti tržišta rada, kao i mogućnosti za zadovoljavanje tih potreba kroz kreiranje novih oblika i modela obuke i treninga odraslih. Ovaj izvještaj ide i korak dalje istražujući koliko je lokalno tržište rada pripremljeno da odgovori zahtjevima poslodavaca za osiguranjem kvalifikovane i stručne radne snage, te koje je mjere potrebno preduzeti kako bi se ublažili poremećaji na tržištu rada smanjenjem ponude radne snage opremljene vještinama koje su neophodne za osiguranje veće produktivnosti i konkurentnosti na tržištu. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde je jedno od 20 uspostavljenih u Bosni i Hercegovini u okviru Projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska unija finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI