text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

JAVNI KONKURS_ Engleski jezik za poslovnu administraciju

Program obrazovanja odraslih

18.03.2024

|

Udruzenje ALDI

Sažetak

Udruženje ALDI u saradnji sa DVV International - Ured za BiH, u okviru projekta „Profesionalizacija centara za obrazovanje odraslih u Evropi“, organizuje javno važeći trening kurs „ENGLESKI JEZIK ZA POSLOVNU ADMINISTRACIJU“. 

Trening kurs je namijenjen nezaposlenim osobama koji se spremaju za poslovnu karijeru, žele  obogatiti svoj CV ili unaprijediti svoje znanje poslovnog engleskog jezika.
Trening kurs će se realizovati po Market Leader programu koji je razvio Pearson-Longman u saradnji sa prestižnim Financial Times časopisom i predstavlja najnapredniji program učenja poslovnog engleskog jezika. 

Predviđeno vrijeme trajanja Programa obrazovanja je 120 sati. a

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE