text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

Građanska platforma za izbore 2006

Prijedlog ciljeva i očekivanih rezultata definisanih u okviru Građanskog organizovanja za demokratiju GROZD

Mart 31, 2006

|

Istraživački tim ALDI

Sažetak

U okviru Koalicije "Građansko organizovanje za demokratiju" (GORZD) izrađena je analiza ključnih socio-ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini koji su identifikovani od strane građana.
Komparativna analiza sedam najznačajnijih socio-ekonomskih problema koji su identifikovani od strane građana Bosne i Hercegovine, provedena za potrebe GROZD-a. Analiza je proizvedena u periodu od februara do maja 2006. godine tokom koje je ALDI radio na detaljnoj analizi trenutnog stanja 7 od 12 identifikovanih prioritetnih problema građana, komparativnoj analizi stanja svakog problema u devet zemalja regiona (pet zemalja zapadnog Balkana, plus Bugarska, Rumunija, Slovenija i Mađarska), a podaci zemalja EU-15 su korišteni za poređenje trenutnog stanja i odstupanja. U dokumentu se nalazi finalna verzija analize koja je korištena u javnoj raspravi GROZD-a, sa detaljnim opisom trenutnog stanja svakog identifikovanog problema, te promjena koje su ostvarene u periodu 2001-2005, uključujući i komparativnu analizu u odnosu na zemlje u regionu.

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE