text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

Priručnik za analizu javnih politika

Uvod u socioekonomsku analizu proces kreiranja javnih politika na lokalnom nivou

Februar 18, 2007

|

ALDI

Sažetak

Tokom višegodišnjeg rada na zagovaranju i analizi javnih politika i jačanju uloge civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika, imajući u vidu nedostatak stručne literature iz oblasti analize i kreiranja javnih politika, ALDI u.g. je kreirao Priručnik za analizu javnih politika.
Zahvaljujući finansijskoj pomoći Delegacije Evropske komisije u Bosni i Heregovini priručnik za analizu javnih politika na jednom mjestu približava pitanja kao što su osnove procesa kreiranja javnih politika, osnove analize javnih politika, te učesnicima u procesu kreiranja javnih politika omogućava uvid u osnovne tehnike i alate koji olakšavaju proces dizajniranja, planiranja, organizovanja, provođenja i procjenjivanja javnih politika. 

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE