text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

Koliko je javna potrošnja u 2007. godini usklađena sa zahtjevima građana?

Maj 14, 2007

|

Istraživački tim ALDI

Sažetak

Monitoring  tim sastavljen  od  eksperata  ALDI BiH, Transparency  International BiH, u  koordinaciji sa  Centrima  Civilnih  Incijativa (CCI), u srijedu  je objavio ključne nalaze analize  usklađenosti javne potrošnje  sa  zahtjevima  iz Građanske platforme za 2007. godinu.

Predmet analize usklađenosti javne potrošnje sa zahtjevima  iz Građanske platforme  bili su  budžeti institucija  Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu.  U analizu  su  uključeni i finansijski planovi vanbudžetskih  institucija u oblasti penzionog i zdravstvenog osiguranja, te  u oblasti zapošljavanja.

Ključni nalazi analize. Ukupni konsolidovani budžetski rashodi institucija BiH, entiteta i kantona u F BiH, isključujući prihode Brčko  Distrikta  i jedinica  lokalne samouprave za  2007. godinu su planirani u iznosu od 5,31 milijarde KM, što  je u  odnosu  na  2006. godinu  povećanje od  772,2  miliona KM, odnosno  čak  1,31  milijarde KM u  odnosu na  2005. godinu.Maj

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE