text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

Analiza programa rada vlasti Bosne i Hercegovine za 2007. godinu

Juni 13, 2007

|

Istraživački tim ALDI

Sažetak


ALDI u saradnji sa Transparency International BiH proveo je analizu planova rada novoizabranih vlasti Bosne i Hercegovine u cilju utvrđivanja svih aktivnosti domaćih vlasti koje direktno mogu doprinijeti ispunjavanju zahtjeva sadržanih u Građanskoj platformi.  

U analizu su uključeni planovi rada Vijeća ministara, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade i Skupštine Republike Srpske i Vlada i/ili skupština sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE