text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

Analiza stanja povratka u Jugoistočnu Bosnu do 2010. godine sa preporukama

Juli 16, 2010

|

Istraživački tim ALDI

Sažetak

ALDI je u suradnji sa Regionalnim odborom za povratak u Jugoistočnu Bosnu i Hercegovinu uradio analizu o stanju procesa povratka izbjeglih i raseljenih lica na prostor Jugoistočne Bosne i Hercegovine, sa glavnom svrhom da se doprinese jačanju sistemskog pristupa za stvaranje održivog procesa povratka izbjeglih i raseljenih lica u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj analize jeste davanje doprinosa jačanju sistemske podrške održivom povratku kroz utvrđivanje stvarnog stanja u oblasti povratka i kroz identifikaciju prioritetnih mjera na podršci održivom povratku na prostoru općina Gornjedrinske regije, te identifikacija stanja i prioritetne potrebe povratnika koja bi omogućila snažniji angažman domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija u podršci samoodrživom povratku na prostoru Gornjedrinske regije.

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE