text
tex1

ALDI

Author

Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Općini Foča i Pale u F BiH

April, 26.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Sa jasnim planom lokalne zajednice mogu doprinijeti znatno više u borbi protiv korupcije

U ponedjeljak 24.04.2017. i srijedu 26.04.2017. u prostorijama Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH predstavljen je Akcioni plan za borbu protiv korupcije Općina Foča u FBiH i Pale u FBiH. Od aprila 2016. godine Udruženje za lokalne razvojne inicijative (ALDI), kao član mreže ACCOUNT, radi na projektu „Izrada strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na nivou Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH“.  Jedan od glavnih ciljeva projekta je uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta Općina Foča u F BiH i Pale u F BiH za borbu protiv korupcije.

Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH čine jednu od ukupno 11 lokalnih zajednica u BiH, koje su u periodu 2016 – 2017. godine kreirale i usvojile Akcione planove za prevenciju korupcije na lokalnom nivou. Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja jednu od aktivnosti Antikorupcijske mreže ACCOUNT, čija svrha je pružanje podrške lokalnim zajednicama u izradi efikasnih mjera za prevenciju korupcije.

Realizaciju predviđenih aktivnosti finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Donošenje ovog Akcionog plana za borbu protiv korupcije ima višestruki značaj za Općinu Foča u FBiH i Pale u FBiH. Unaprijeđena je saradnja organa općine sa građanima, NVO i privatnog sektora u borbi protiv korupcije. Pored toga, podignuta je javna svijest i promovisana potreba za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije. Tokom ovog događaja, građani/ke, ali i ostali uposlenici/ce Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH su mogli saznati više o radu Antikorupcijske mreže u BiH - ACCOUNT, o značaju javne diskusije o pitanjima prevencije i spriječavanja korupcije, o tome koliko je važno učešće brojnih državnih i lokalnih organa vlasti u ovoj borbi.

Dodjeljena Grant sredstva

Maj, 18.2017

|

Belma Halilović

slika_1

Održana svečana ceremonija dodjele Grant sredstava Start up programa

Danas je u Goraždu, u prostorijama Biznis centra, upriličena svečana ceremonija dodjele grant sredstava Start-Up programa.
Svečanoj ceremoniji su, pored predstavnika potpisnika Memoranduma o saradnji, prisustvovali i kandidati koji su prošli kroz proces obuke Start Up programa.
Start Up program se implementira od decembra 2016. godine. Učesnici u realizaciji Start-up programa su ujedno i potpisnici „Memoranduma o saradnji“: Ministarstvo privrede BPK Goražde, Općina Goražde, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde, Obrtnička komora BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Udruženje ALDI i OXFAM ured u BiH.

Program se implementira u okviru projekta „Gorazde zona unaprijeđenog poslovanja“ koji finansira EU, te uz tehničku i finansijsku podršku projekta „Inkluzivni lanci vrijednosti za održivi razvoj ruralnih područja u Bosni i Hercegovini i Albaniji“, finansiran od strane Intesa San Poalo Banke iz Italije.
Aktivnosti koje su realizovane tokom implementacije Start Up programa su:
1. Potpisivanje Memoranduma o saradnji
2. Objava Javnog poziva
3. Selekcija i izbor kandidata Start Up programa
4. Proces obuke
5. Prezentacija Biznis planova kandidata  i Selekcija kandidata II
6. Proces Mentoringa Odlukom selekcione komisije, koju su činili predstavnici potpisnica Memoranduma
Kandidati koji su dobili grant sredstva su:
1. Faris Šivšić: „ Software, Web & Hardware Services“;
2. Haris Kamenica: ”Uramljivanje slika, fotografija, diploma, certifikata”;

Prisutnima su se, pored predstavnika Udruženja ALDI, obratili i ministar privrede BPK Goražde Anes Salman, gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović, program koordinator Oxfam Italia Rasim Tulumović i predsjednik Privrede komore BPK Goražde Dževad Terović. Iskazana je zajednička zainteresovanost za nastavak ovakvih i sličnih projekata, koji za cilj imaju otvaranje novih radnih mjesta. Također, dobitnici grant sredstava su izrazili veliku zahvalnost incijatorima i implementatorima Start Up programa na ukazanoj prilici za pokretanje vlastitog biznisa.
Ukupan fond grant sredstva iznosi 15.000,00KM. Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, Ministarstvo privrede BPK Goražde, Općina Goražde i Oxfam Italia su se obavezali da u fondu Start Up programa učestvuju sa po 5.000,00KM.

Panel diskusija na temu razvoja vještina u digitalnom dobu

Maj, 25.2017

|

Belma Halilović

slika_1

Strategije obrazovanja odraslih koje prihvataju mogućnosti koje donosi digitalno doba imaju znatno veće šanse za uspjeh

U Goraždu je, u Hotelu „Behar“ u četvrtak 25.05.2017.godine održana Panel diskusija „Obrazovanje odraslih: Razvoj novih vještina u digitalnom dobu“. Panel diskusija je održana u sklopu projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.   

Panelisti su bili: Meliha Gačanin-Izvršna direktorica Udruženje ALDI, Amir Duhović-Viši stručni saradnik za pravne poslove u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Admir Kurtović-Direktor JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, Nafija Hodo-Direktorica JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde i Demir Imamović-Konsultant na projektu.    

Cilj panel diskusije je razmjena mišljenja/iskustava na temu uloge prilagođavanja modela obrazovanja odraslih potrebama savremenog doba, aktivnostima na izradi strategije obrazovanja odraslih u BPK Goražde, procesu izrade/modifikacije nastavnih planova i programa i njihovo prilagođavanje potrebama tržišta rada, te o budućnostima tržišta rada – trendovi u obrazovanju.

Razvoj praktične nastave - šansa za poslodavce

Oktobar, 20.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Na okruglom stolu istaknuta važnost sistemskog uređenja oblasti praktične nastave učenika na području BPK Goražde

Na Okruglom stolu „Sistemsko uređenje praktične nastave – Šansa za poslodavce“, koji je održan u petak 20.10.2017.godine u Hotelu „Behar“ diskutovalo se o ulozi i značaju sistemskog uređenja praktične nastave kroz saradnju partnera iz javnog i privatnog sektora, u cilju harmonizacije sistema obrazovanja sa potrebama privrede.  
Pored toga, naglašeno je da inputi dobiveni od stane poslodavaca, te njihova motivacija za uključivanje u projekat, predstavljaju podjednako bitne alate za realizaciju cjelokupnog procesa organizacije praktične nastave. Iz tog razloga izuzetno je važno pružiti podršku i stvoriti jednoobrazan pristup svim akterima koji će učestvovati u sistemu praktične nastave.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde, Ministarstva obrazovanja BPK Goražde, Ministarstva privrede BPK Goražde, Udruženja poslodavaca, Službe za zapošljavanje, predstavnici poslodavaca, obrazovnih institucija, predstavnici njemačke organizacije za tehničku saradnju – GIZ, predstavnici nevladinih organizacija, te medija.

Memorandum o saradnji sa općinama Ilijaš I Breza

Oktobar, 25.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Potpisan Memorandum o saradnji sa općinama Ilijaš I Breza na izradi akcionog plana za borbu protiv korupcije

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“ potpisan je „Memoranduma o saradnji“ sa općinama Ilijaš i Breza.

Projekat, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), realizuje Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, a koji implementira Udruženje ALDI u saradnji sa Udruženjem Infohouse.

Monitoring Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Oktobar, 27.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Izvršen Monitoring implementacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

U proteklom periodu predstavnici Udruženja ALDI Goražde izvršili su Monitoring Akcionog plana za borbu protiv korupcije u općinama Foča u FBiH, Pale u FBiH i Gradu Goražde. Sa predstavnicima općina razgovarano je o provedenim mjerama iz Akcionog plana, kao i njihovim uticajem na društvenu zajednicu.

Rezutati Monitoringa će biti uskoro objavljeni.

Obrazovanje odraslih, nova šansa za zaposlenje

Novembar 27.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Održan sastanak Radne grupe koja je razmatrala radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Obrazovanje odraslih sve više dobiva na značaju u BiH, a u skladu sa tim, u ponedjeljak 27. novembra u okviru projekta kojeg finansira Evropska unija, održan je sastanak Radne grupe koja je razmatrala radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde.
Sastanku su prisustvovali ministar obrazovanja BPK Goražde sa svojim saradnicima, direktor SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, predsjednica Udruženja poslodavaca BPK Goražde zajedno sa svojim saradnicima kao i predstavnici Obrtničke komore BPK Goražde.

Usvajanje Strategije obrazovanja odraslih je važan korak u rješavanju pitanja zapošljavanja nezaposlenih. Tokom sastanka analizirani su ciljevi, mjere i aktivnosti koje su predložene, a sve u cilju što kvalitetnijeg finaliziranja ovog strateškog dokumenta koji ima veliki značaj na cijelu društveno-ekonomsku zajednicu. Bosansko-podrinjski kanton Goražde napravio je veliki iskorak u sektoru obrazovanja odraslih, a usvajanje ovog strateškog dokumenta predstavlja korak dalje u ovoj oblasti, jednoglasan je stav Radne grupe.

Također, na sastanku je istaknuto da je pomenuti dokument urađen detaljno i temeljito te da isti, uz određene korekcije tehničke prirode, predstavlja jedan od boljih strateških dokumenata urađenih na ovim prostorima. Radna grupa je ujedno i dogovorila naredne korake u ovom procesu, kao i proceduru usvajanja Strategije.

Izrada Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde predstavlja jednu od aktivnosti projekta "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" koji finansira Evropska unija u vrijednosti od 181.038,00 Eura. Projekat implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić", a trajaće do jula 2019. godine.

Strategija obrazovanja odraslih - važan korak u rješavanju pitanja zapošljavanja nezaposlenih

Decembar 13.2017

|

Belma Halilović

slika_1

Održan drugi sastanak Radne grupe koja razmatra radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Održan drugi sastanak Radne grupe koja razmatra radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde u koju su uvršteni komentari, primjedbe i sugestije članova Radne grupe. 
Sastanku su prisustvovali ministar obrazovanja BPK Goražde sa saradnicima, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, direktor SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, predsjednik Obrtničke komore BPK Goražde, predstavnik Udruženja poslodavaca BPK Goražde i predstavnici Udruženja „ALDI“.

Izrada Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde predstavlja jednu od aktivnosti projekta "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" koji finansira Evropska unija. Projekat implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić", a trajaće do jula 2019. godine.

Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde

Januar, 16.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Održan sastanak proširene radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. 

Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, su uzeti u razmatranje i isti su uvršteni u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. 

Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije Javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde u toku je sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisutni predstavnici: Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović) i Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (Amira Borovac). 

Projekat "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine.

Napredna andragoška obuka

Januar, 17.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Počela napredna andragoška obuka za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde

Danas je u Hotelu „Behar“ Goražde počela trodnevna napredna andragoška obuka za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde.
Obuka se organizuje u sklopu ILO projekta: “Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” koji implementira Grad Goražde u saradnji sa Udruženjem ALDI i ostalim partnerima sa područja BPK Goražde (Služba za zapošljavanje BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, „Bekto Precisa“ d.o.o., „Emka Bosnia“ d.o.o., Udruženje poslodavaca BPK Goražde i Privredna komora BPK Goražde).

Projekat finansira EU a implementacija projekta traje 20 mjeseci. Zakonom o obrazovanju odraslih BPK Goražde predviđena je obaveza održavanja ovakvih seminara jednom godišnje. 

Predavač na obuci je doktor andragogije Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za BiH.

Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde 2018-2022

Januar, 29.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Korak naprijed ka povećanju konkurentnosti radne snage

Udruženje ALDI Goražde je u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dana 29.01.2018. godine organizovalo Javnu prezentaciju Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod nazivom: „Obrazovanje za sljedeće doba“ za vremenski period 2018-2022 godina. Prezentacija je imala za cilj da upozna širu javnost sa ovim strateškim dokumentom koji ima veliki značaj na cijelu društveno-ekonomsku zajednicu. Nakon Javne prezentacije, Strategija obrazovanja odraslih će biti upućena na Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a zatim i u  skupštinsku proceduru. 

U ovoj Strategiji su sadržani prijedlozi ulaganja u razvoj novih vještina kao i razvoj sistema obrazovanja i cjeloživotnog učenja, a sve u cilju odgovora na stalno podizanje ljestvice potrebnih znanja i vještina koje su neophodne, kako u svakodnevnom životu, tako i na radnom mjestu, što i ujedno predstavlja generalni cilj Strategije.   Strategija obrazovanja odraslih ima zadatak da do 2022. godine razvije kapacitete za obrazovanje i učenje svih građana kroz punu integraciju koncepta učenja odraslih u sistem obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U skladu sa navedenim, Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koncipirana je na način da sadrži jedan generalni cilj, tri strateška fokusa, 11 mjera i 83 akcije.   

Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na prvom mjestu je fokusirana na institucionalni razvoj sistema obrazovanja odraslih, koji će biti u mogućnosti odgovoriti na potrebe odraslih za novim vještinama i kompetencijama. Drugi strateški fokus je usmjeren ka povećanju ponude obrazovnih programa koji će omogućiti nezaposlenim osobama sticanje znatno veći spektar specifičnih vještina koje su relevatne za tržište rada, koje nadopunjuju njihove vještine stečene u formalnom sistemu obrazovanja i koje povećavaju mobilnost radne snage. Kako bi se osiguralo efikasno korištenje resursa i podstaklo stanovništvo za aktivnu participaciju u programima obrazovanja odraslih, kroz treći strateški fokus su razvijeni fleksibilni i inovativni pristupi učenju i sticanju znanja, a što ujedno predstavlja jedan od glavnih ciljeva Strategije. 
Ukupna vrijednost Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iznosi 4.800.000,00KM, od čega se 2.931.000,00KM odnosi na dodatna novčana sredstva dok ostatak predstavljaju imputirana (prostor) i postojeća (treneri) sredstva.   

Implementacija strategije će biti koordinirana od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u bliskoj saradnji sa kantonalnim ministarstva nadležnim za socijalnu politiku, pitanje rada, privrede, službom za zapošljavanje, jedinicama loklane samouprave, profesionalnim udruženjima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva i organizatorima obrazovanja odraslih.   

Izrada Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predstavlja jednu od aktivnosti na projektu: "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja". Projekat implementira  Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić" Goražde, finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine

Uređenje praktične nastave u fokusu djelovanja partnera iz Njemačke, Italije i Bosne i Hercegovine

Februar, 06.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Godišnji sastanak partnera na projektu: “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave“.

Predstavnici Udruženja ALDI Goražde od 05. do 07. februara 2018. godine borave u Prijedoru na godišnjem sastanku partnera na projektu: “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave“. Cilj sastanaka je prezentacija, evaluacija dosadašnjih implementiranih aktivnosti na projektu, kao i predodžba daljih koraka u sistemskom uređenju praktične nastave.
Također, sastankom se želi doprinijeti kvalitetnoj implementaciji projektnih aktivnosti a što u konačnici ima za rezultat smanjenje nezaposlenosti mladih kroz povećanje ponude i kvalitete praktične nastave.

Projekat: “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave“ se provodi u okviru programa Erasmus Plus, a finansiran je od strane EU. Provodi se u tri zemlje: Italija, Bosna i Hercegovina i Njemačka, i traje dvije godine.

Sastanak partnera na ILO projektu

Februar, 14.2018

|

Belma Halilović

slika_1

ILO projekat „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“

U prostorijama Gradske uprave Grada Goražda, u utorak, 14. februara 2018. održan je redovni sastanak partnera na ILO projektu  „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Grada Goražda, Udruženja ALDI, Udruženja poslodavaca BPK, Privredne komora BPK Goražde, Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu, SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde te predstavnici Emka Bosnia d.o.o. 

Projekat finansira EU a implementacija projekta traje 20 mjeseci.

Obuka novih mentora za podršku MSP

Februar, 21.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Obuka u okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama zapadnog Balkana, faza 2, 2017.-2020.”

U okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama zapadnog Balkana, faza 2, 2017.-2020.” provodi se obuka prve grupe mentora za podršku malim i srednjim preduzećima u Federaciji BiH, saopćeno je iz Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA. 
Prvu grupu polaznika čine mentori kandidovani od Tešanjske razvojne agencije, Razvojne agencije Žepče, Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona, Razvojne agencije Zavidovići, Udruženje ALDI Goražde i SERDA. Edukacija druge grupe mentora predviđena je u martu. 

Programom obuke predviđeno je da mentori budu osposobljeni, teorijski i praktično, za pružanje mentorskih usluga malim i srednjim preduzećima, na bazi dijagnostike preduzeća i identifikacije problema. 
Program mentoringa predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim preduzećima, koji se bazira na iskustvima Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Besplatan program mentoringa podrazumijeva 50 sati mentoring procesa u periodu od šest mjeseci, koji se na ravnomjeran i na najoptimalniji način raspoređuju, a na osnovu utvrđene dijagnoze i stanja potreba firmi kao korisnika mentoring usluga, navodi se u saopćenju. 

Projekt je regionalnog karaktera i realizira se na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.  Koordinator projekta na nivou BiH je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u implementaciji projekta učestvuju i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

Memorandum o saradnji sa općinom Vogošća

Februar, 26. 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Potpisan Memorandum o saradnji sa općinom Vogošća na izradi akcionog plana za borbu protiv korupcije

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“ potpisan je „Memoranduma o saradnji“ sa općinom Vogošća. 

Projekat, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), realizuje Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, a koji implementira Udruženje ALDI u saradnji sa Udruženjem Infohouse.

Tražiš posao? Prijavi se, obuči i zaposli!

Mart 14.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Otvoren javni poziv za obuku radnika u proizvodnji namještaja

Udruženje ALDI u partnerstvu sa JU Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić" Goražde i JU Službom za zapošljavanje BPK Goražde,u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ kojeg finansira  Evropska unija, objavljuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA  za učešće u besplatnoj obuci za zanimanja "Radnik u preradi drveta" i "Tapetar".

Pozivamo sve zainteresovane nezaposlene osobe da se jave u prostorije JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde kod savjetodavaca u općinskim biroima rada radi evidencije, informativnog razgovora i pripreme za početak obuke, i to u slijedećim terminima: 

Biro Goražde (svaki radni dan od 9:00 do 14:00) Ul. Maršala Tita br. 13, Goražde Tel./faks: 038 / 221 - 546
Biro Ustikolina (utorak, srijeda i četvrtak od 9:00 do 14:00)  Ul. Omladinska b.b. Ustikolina,  Tel./faks: 038 / 518 - 382
Biro Prača (ponedeljak od 9:00 do 14:00) Ul. Magistralni put b.b., Prača Tel./faks: 038 / 799 - 446

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja ili u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih osoba za obuku, do popunjenog broja nezaposlenih osoba potrebnih za obuku.

Obukom do radnog mjesta

Februar, 27.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde organizovalo prezentaciju o potencijalnim mogućnostima za zaposlenje

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde danas je u Goraždu organizovalo prezentaciju o potencijalnim mogućnostima za zaposlenje za 52 nezaposlene osobe.

Cilj prezentacije je upoznati nezaposlene sa preduzećima koja trenutno traže nove radnike, zanimanjima za koja postoji potražnja na tržištu rada, mogućnostima za profesionalno osposobljavanje i usavršavanje kroz obuke, te sa podrškom koju Općina Goražde pruža u procesu zapošljavanja kroz poticaje preduzećima ili poticaje za samozapošljavanje.   

Lokalno partnerstvo Goražde je jedno od 15 takvih partnerstava osnovanih u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg Evropska unija (EU) finansira sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) u cilju smanjenja nezaposlenosti i poboljšanja kvaliteta života građana BiH. Aktivnosti koje Partnerstvo provodi u BPK Goražde, a koje Evropska unija finasira sa 173 hiljade eura, za cilj imaju profesionalno osposobljavanje 100 nezaposlenih osoba za zanimanja CNC operater, plastičar i regler te zapošljavanje njih 52 u partnerskim preduzećima Bekto Precisa d.o.o. i Emka Bosnia d.o.o.. 

Partnerstvo je u ovu svrhu razvilo nove programe stručnog osposobljavanja za tri pomenuta zanimanja u potražnji na lokalnom tržištu rada i nastaviće raditi na razvijanju drugih programa obuke u skladu sa potrebama tržišta rada.  Partnerstvo sačinjavaju Grad Goražde (vođa aktivnosti), Udruženje ALDI, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde i Privredna komora BPK Goražde, te preduzeća Bekto Precisa d.o.o. i Emka Bosnia d.o.o. od kojih svako ima specifičnu ulogu u razvoju i provođenju programa stručnom osposobljavanju i zapošljavanja nezaposlenih.   

Ova prezentacija i ostale aktivnosti Lokalnog partnerstva Goražde, koje će se uz podršku Evropske unije i ILO-a provoditi do januara 2019. godine, predstavlja nadogradnju i nastavak napora svih relevanih lokalnih aktera, uključujući loklane vlasti, poslodavce, obrazovne institucije, službe za zapošljavanje i nevladine organizacije,na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i smanjenju nezaposlenosti. 
Pomenuta prezentacija će se održati na još 7 lokacija u BPK Goražde uz prisustvo 300 nezaposlenih osoba. 

Sve dodatne informacije o radu i aktivnostima Lokalnog partnerstva BPK Goražde možete pronaći na web stranici: https://lokalnopartnerstvobpkg.ba/.

C2C - Novi grantovi za inovativne SME i Start-Up

Februar 28, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Objavljen drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Challenge fonda (C2C) za inovativne poslovne ideje

Drugi javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda za inovativne poslovne ideje otvoren je danas. Sredstva u ukupnom iznosu od oko 3 miliona eura namijenjena su mikro, malim i srednjim preduzećima sa područja Bosne i Hercegovine i Švedske, kao i startup-ima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH. 
Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura. Aplikanti moraju obezbijediti minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati duže od 12 mjeseci. Sve predložene aplikacije biće ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija: inovativnost poslovne ideje, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist. 

Aplikacije na ovaj poziv moraju biti podnesene u elektronskoj formi u skladu s uputstvima koja se nalaze u dokumentu Smjernice/Vodič za aplikante, koji se može preuzeti na www.c2c.ba.  Samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme, koja se nalazi na www.c2c.ba  biće uzete u razmatranje, dok se štampane aplikacije ili aplikacije dostavljene mail-om neće razmatrati.  Rok za podnošenje aplikacija je 10. april 2018. godine do 24 sata.   

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to change - C2C koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u BiH, a koji kroz četiri godine provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.  Polovinom februara uručeni su certifikati predstavnicima 28 preduzeća koja su ispunila uslove prvog javnog poziva za dodjelu grant sredstava iz Challenge to change projekta. Za realizaciju ovih projekata iz Challenge fonda izdvojeno je 570.000 EUR, dok je ukupna vrijednost predloženih projekata oko 2 miliona EUR. Realizacijom ovih projekata predviđeno je  96 novih radnih mjesta. 

Za više informacija kontakt: 
Sanela Dževlan, Projekt menadžer          Telefon: 062 992 638       Email:  sanela@serda.ba                  
Daliborka Gavrilović Kujundžić, RARS      Telefon: 066 704 914       Email: daliborka.kujundzic@rars-msp.org

Započela obuka za zanimanje Tapetar

Mart 21.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Projekat „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“

Danas je u Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“ Goražde započela obuka za zanimanje „Tapetar“, koja se odvija u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“. 
Obuka će trajati 120 sati, od čega 48 sati teorijske nastave i 72 sata praktične nastave u kompaniji, nakon čega će se izvršiti testiranje.
Ova obuka će omogućiti polaznicima da postanu konkurentniji na tržištu radne snage, a najuspješniji polaznici će imati mogućnost zaposlenja. 

Projekat implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić" Goražde, finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine.

Predstavnici Udruženja ALDI u Albaniji

April, 06.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Razmjena iskustava u oblasti razvoja turizma, poljoprivrede i IT sektora

U organizaciji Oxfama, od 3. do 5. aprila, u općini Malesi e Madhe, u Albaniji, održan je seminar na kome su učešće uzeli i predstavnici Udruženja ALDI. Pored domaćina iz Albanije i Udruženja ALDI, učešće su uzeli i predstavnici Grada Goražda te predstavnici općina Foča u Federaciji BiH i Konjic. 

Ovaj sastanak je organizovan u cilju osnaživanja institucionalnog dijaloga, kao dijela Oxfamovog projekta „Filiere agricole inclusive per uno sviluppo sostenibili dei territori rurali in Bosnia Erzegovina e Albania“ (FAI), a kojeg finansira Intesa Sanpaolo banka. U izlaganju na ovome studijskom putovanju, Meliha Gačanin, direktorica Udruženja ALDI, govorila je o korištenju inkluzivnih politika na lokalnom nivou sa posebnim osvrtom na turizam, IT sektor, teritorijalni marketing i poljoprivredu.

Također, direktorica Gačanin je upoznala prisutne sa uspješnim praksama u provođenju Startup projekata, koje je ALDI radio sa Oxfamom i uz podršku Intesa Sanpaolo banke. U kratkim crtama, direktorica Gačanin je govorila o važnosti učenja prilikom pokretanja biznisa, a u ovom slučaju o tri projekta mladih nezaposlenih osoba koje su se odlučile za ovaj važan korak. Pomenute politike na lokalnom nivou su bile prepoznate kao tri oblasti koje mogu biti uspješno realizovane.

Drugi učesnici su govorili o vlastitim iskustvima u ovoj oblasti, a na kraju sastanka su izneseni zaključci o nastavku saradnje, te primjeni naučenih lekcija iz svih provedenih projekata o kojima je bilo riječ.

Od definicije problema do konkretnih rješenja

18.april, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Trening o oblicima učenja

U konferencijskoj sali Udruženja ALDI, 17.04.2018.godine organizovan je trening pod nazivom „Razumijevanje normativnih i administrativnih radnji za različite oblike učenja koji se zasnivaju na učenju na radnom mjestu.“  

Cilj ovoga procesa je obuka predstavnika srednjih škola, malih i srednjih preduzeća i posredničkih organizacija, koji će igrati ključnu ulogu u procesu stručne obuke. Njihovim osposobljavanjem da ispravno odigraju svoju ulogu, poboljšat će se stručna obuka, kako u pogledu broja, tako i u pogledu kvaliteta. 
Danas je održan drugi po redu trening takve vrste od predviđenih tri, nakon čega će biti održan zajednički trening za sve tri ciljne grupe (srednje stručne škole, mala i srednja preduzeća i posredničke organizacije). 

Projekti i saradnja 

Na početku današnjeg treninga, Azra Borovac (Udruženje ALDI) je govorila o načinu apliciranja na projekte koje finansira Evropska unija, ili druge instance, te u kratkim crtama objasnila najbitnije aspekte složenog procesa pisanja kvalitetnih projekata. Borovac je istakla da je osnovna postavka svakog projektnog plana definisanje problema i precizan opis istog, raspolažući ogromnim brojem relevatnih podataka, a nakon toga traženje i nuđenje konkretnih rješenja zbog kojih je projekat u konačnici i pokrenut. Ona je, također, istakla važnost saradnje vlasti, obrazovnih institucija i privrednika u prevazilaženju problema sa kojima se zajednica susreće, te dala konkretne prijedloge saradnje i navela projekte koje provodi Udruženje ALDI. 

Zakonska regulativa 

Stručni savjetnik za pravne poslove u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Amir Duhović, obraćajući se na današnjem treningu, govorio je o poteškoćama u normativnim i administrativnim aspektima organizovanja praktične nastave u BPK Goražde, te istakao da je ovaj kanton u ovoj oblasti jedan od lidera u Bosni i Hercegovini. Govoreći konkretno o BPK Goražde, Duhović je istakao da je kroz različlite programe, saradnjom vlasti, obrazovnih institucija, nevladinog sektora i privrednika u ovome kantonu, preko hiljadu osoba prošlo različite obuke i tako došlo do posla, budući da je tržište rada tražilo profile radnika drugačije od postojećih. Duhović je istakao i da još mnogo toga treba biti urađeno u narednom periodu u oblasti organizovanja praktične nastave, te da on smatra da BPK Goražde može biti lider u ovoj oblasti u BiH. 

Kurtović: Kvalitena praksa temelj obrazovanja 

Na treningu je govorio i Admir Kurtović, direktor Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde.  Kao neko ko je dugo godina involviran u proces organizacije praktične nastave, Kurtović je istakao sve specifičnosti BPK Goražde i ovdašnjeg tržišta rada, te govorio o pozitivnim praksama škole na čijem je čelu. Kurtović je istakao da zbog dinamike na tržištu rada i lokalna zajednica mora tražiti brže i bolje odgovore, a sve u cilju daljnjeg zapošljavanja i razvoja kompanija. 

Naredni trening u okviru ovoga projekta će biti organizovan za predstavnike srednjih stručnih škola 20. ovoga mjeseca, također u prostorijama Udruženja ALDI.

Još jedna potvrda kvalitete projekata Udruženja ALDI Goražde

19.April, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

EIDHR programi u BiH (2011- 2014)

U hotelu “Sarajevo“ u Sarajevu 19.04.2018.godine organizovana je prezentacija rezultata i nalaza evaluacije projekta EIDHR programa u BiH (2011- 2014). 

Tokom prezetacije rezultata, Ludmila Mincheva- eksterni evaluator je istakla da ovakvi projekti treba da služe prventveno javnom interesu i da imaju strateški značaj za cjelokupno društvo. 
Kao projekat koji je imao za rezultat odličnu saradnju sa predstavnicima vlasti BiH, ali i veliki uticaj koji je premašio zadane ciljeve projekta, pomenut je EIDHR projekat koji je ALDI implementirao u partnerstvu sa CCI u periodu 2014-2016.godina.
Ovaj projekat je rezultirao usvajanjem Zakona o obrazovanju odraslih u šest kantona u Federaciji BiH.

U Goraždu održan Drugi antikorupcijski forum lokalnih inicijativa

20.April, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Korupcija je ozbiljan problem u BiH

Grad Goražde je jučer bio domaćin Drugog antikorupcijskog foruma lokalnih inicijativa. Uz podršku Američke agencija za međunarodni razvoj (USAID), Antikorupcijska mreža civilnog društva u BiH Account je, uz učešće Udruženja Infohouse i goraždanskog Udruženja ALDI, u hotelu „Behar“ organizovala Forum na kojem se govorilo o mehanizmima za smanjenje koruptivnih rizika u radu lokalnih samouprava, praćenju napretka u njihovoj provedbi kao i ocjeni uticaja koji ovi mehanizmi imaju na zajednicu. 

Na Forumu učešće su uzeli predstavnici lokalnih samouprava iz čitave Bosne i Hercegovine, poput Tomislavgrada, Breze, Travnika Visokog, Pala u Federaciji BiH, Foče u Federaciji BiH, Banovića, Goražda i nevladinih organizacija Helsinškog odbora za ljudska prava Bijelinja i KAM Zenica. Zajednički zaključak je da korupcija u BiH veoma prisutna, uprkos mehanizmima za borbu protiv korupcije. 
Također je istaknuto da u borbi protiv korupcije različiti subjekti su postigli različite rezultate, ali je iskazana volja svih prisutnih da se borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini mora nastaviti i da se predstavnici lokalnih vlasti moraju dodatno anagažovati u narednom periodu. 

Grad Goražde kao primjer drugima

Među lokalnim zajednicama koje, kako je rečeno, prednjače u aktivnostima u borbi protiv korupcije, je i Grad Goražde. „Što se tiče seta mjera iz oblasti antikoruptivne politike mi u ovom procesu prednjačimo u odnosu na drugih dvanaest lokalnih zajednica koje su u njemu, u ovom prvom krugu. Mi smo nakon ulaska u cijeli proces početkom 2015. godine pristupili izradi Akcionog plana za borbu protiv korupcije, a poslije toga implementaciji mjera sadržanih u akcionom planu za period 2015 – 2017.godina . Sada smo u fazi kvalitetnog redizajna tog akcionog plana“, rekao je Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika Goražda. Da se radi o izuzetno značajnoj obavezi i angažovanju lokalnih zajednica u ovom procesu ocjenio je i Admir Hadžiemrić, načelnik Općine Travnik.
“Goražde je jedan od prvih gradova koji je ušao u ovu priču i na to možete biti ponosni, a iskustva iz Goražda su za sve nas veoma značajna. Cijenim da je i ovaj plenum pokazao iskrene namjere onih lokalnih zajednica koje učestvuju u ovom procesu da izgrade snažne mehanizme prevencije korupcije, a građanima transpentno funkcionisanje lokalnih zajednica, prije svega u trošenju novčanih sredstava“, rekao je Hadžiemrić. Luka Krstanović, predsjednik Općinskog vijeća Tomislavgrad, govorio je o iskustvima iz Općine Tomislavgrad. „Mi smo uspješno završili proces izrade Strategije prevencije korupcije, koja će pomoći kao kodeks ponašanja, prije svega državnih službenika, vijećnika i svih građana, a s druge strane i u postizanju standarda u ovoj oblasti koji su prisutni u zemljama Evropske unije“, kaže Krstanović. 

NVO sektor: Kako motivisati građane da prijeve korupciju?

Nevladine organizacije u BiH godinama upozoravaju na problem korupcije. U radu antikorupcionog foruma u Goraždu učestvovala je Mirhunisa Bektaš, predstavnica Udruženja „KAM“ iz Zenice. Na pitanje novinara kako motivisati građane da prijavljuju slučajeve korupcije i pri tome budu zaštićeni, ona kaže: “Zakon na državnom nivou o zaštiti „ zvizdača“ uopšte nije dobar. On ne stimuliše građane da se uključe u ovaj proces i u zakonu gotovo da ih i nema. Ako pogledate podatke državne Agencije za borbu protiv korupcije, vidjećete da je registrovano samo pet zaštićenih prijavljivača korupcije u posljednjih nekoliko godina. Onda je jasnije u kakvoj smo situaciji. Građani još uvjek nemaju hrabrosti da prijavljuju korupciju jer se boje posljedica za sebe i porodicu“,  kaže Bektaš.

Nastavak uspješne i dugogodišnje saradnje sa DVV International - Ured za BIH

24.April, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Započela implementacija projekta Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja kroz stvaranje boljih uvjeta za provođenje obrazovanja odraslih

Udruženje za lokalne razvojne inicijative „ALDI“ iz Goražda će tokom 2018. godine realizovati projekat „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja kroz stvaranje boljih uvjeta za provođenje obrazovanja odraslih“, a partner u njegovoj realizaciji će biti DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu.

Glavni cilj ovog projekta jeste razvoj programskih i institucionalnih mogućnosti, te unaprijeđenje dostupnosti obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja.
Projektom je planirana priprema, organizacija i provođenje obuke za 30 nezaposlenih osoba u oblasti drvne industrije, a svi polaznici koji uspješno završe obuku će imati mogućnost zapošljavanja u kompaniji „FA“ d.o.o. Goražde.
Osim toga, projektom je planirana i podrška DVV Internationala u pripremi partnerske organizacije za proces upisivanja u registar organizatora obrazovanja odraslih, kao i izrada dva nastavna plana i programa za obrazovanje odraslih za IT sektor.

Šesti Međunarodni Andragoški simpozij

24.April, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Biograd na Moru

U periodu od 17. do 20. aprila 2018. godine u Biogradu na Moru (Hrvatska) održan je šesti Međunarodni Andragoški simpozij (MAS) na kojem su učestvovali predstavnici 11 evropskih zemalja. 

Ključne teme o kojima se diskutovalo na pomenutom simpoziju su: „Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje odraslih polaznika“ i „Korištenje informacijskih tehnologija za unaprjeđenje rada ustanova za obrazovanje odraslih“. 
U okviru VI. MAS-a održana je i Međunarodna konferencija „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“ u kojoj su učestvovale delegacije iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Kosova. 

Na poziv direktora DVV International - Ureda za BiH, gospodina dr.sc. Emira Avdagića, direktorica Udruženja ALDI, Meliha Gačanin je prisustvovala ovom Simpoziju, gdje je dobila priliku steći nova znanja i vještine iz oblasti obrazovanja odraslih.

Posjeta DVV International

25.April, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Nastavak uspješne saradnje

Regionalna direktorica DVV International za jugoistočnu Evropu, Kavkaz i Tursku Maja Avramovska, u okviru svoje prve službene posjete Uredu DVV International u BiH, zajedno sa direktorom DVV International-a za BiH Emirom Avdagić posjetila je Bosansko-podrinjski kanton Goražde. 

Jedna od posjeta je bila i Udruženju ALDI i Srednjoj stručnoj školi "Džemal Bijedić". Cilj posjete bili su razgovori o dosadašnjoj saradnji DVV Internationala sa Udruženjem ALDI te razgovori o nastavku uspješne saradnje. 

Udruženje ALDI iz Goražda će tokom 2018. godine realizovati projekat "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja kroz stvaranje boljih uvjeta za provođenje obrazovanja odraslih", a partner u njegovoj realizaciji će biti DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu. Projekat se odnosi na stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba u oblasti drvnog sektora.

Studijska posjeta Udruženju ALDI

Maj, 10.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Gosti iz Makedonije upoznati sa iskustvima u obrazovanju odraslih u BPK Goražde

Danas je u Udruženju ALDI upriličena studijska posjeta delagacije iz Republike Makedonije, a koju su činili predstavnici Ministarstva za obrazovanje i nauku Republike Makedonije, nacionalne Agencije za evropske obrazovne programe i mobilnost, Centra za obrazovanje odraslih, Centra za cjeloživotno učenje i Radničkog univerziteta (OGUDU)  iz nekoliko makedonskih gradova. Delegaciju je predvodio dr.sc. Emir Avdagić, direktor DVV Interanational – Ureda za BiH.

Cilj posjete je bilo upoznavanja gostiju sa praksama u BiH u obrazovanju odraslih, u ovom slučaju praksama Udruženja ALDI, te preuzimanje pozitivnih iskustava u ovoj oblasti.  Udruženje ALDI, kao jedan od lidera u BiH u ovoj oblasti, gostima iz Makedonije predstavilo je vlastiti rad i prakse u proteklim godinama, posebno u oblasti stručnog osposobljavanja nekoliko stotina osoba u skladu sa potrebama tržišta rada koje su nakon toga dobile posao.
Pored pomenutog, predstavnici Udruženja ALDI su gostima prezentovali ključne projekte koji su provedeni u proteklim godinama i nakon toga razmjenili iskustva sa gostima iz Makedonije.

Razmjena iskustava u oblasti praktične nastave i dualnog obrazovanja

Maj, 18.2017

|

Belma Halilović

slika_1

Dvodnevna konferencija u Njemačkoj

Predstavnici Udruženja ALDI su od 15. do 17. maja 2018.godine, učestvovali na konferenciji organizovanoj na Institutu za inovacije u učenju (ILI), Univerzitet Friedrich-Alexander, Erlangen-Nürnberg, Fürth, Njemačka.  Konferencija je održana u okviru projekta “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave “Getting SMEs on board”“. 

Na konferenciji, pored predstavnika Udruženja ALDI učestvovali su ostali partneri na projektu Erasmus Plus; predstavnici Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora PREDA-PD, predstavnici CEDIT-a Italija i OXFAM-a Italija, te predstavnici ILI Nürnberg, koji su ujedno i domaćini internacionalnog treninga.  Pored partnera, na konferenciji su učestvovali i predstavnici institucija koje aktivno učestvuju u implementaciji projekta u svakoj od pomenutih zemalja.
Predstavnici institucija iz BPK Goražde su bili: Predstavnici Ministarstva za privredu u Vladi BPK Goražde, Ministarstva za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi BPK Goražde, Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde, te Udruženja poslodavaca BPK Goražde. 

Učesnici iz svih zemalja su zajednički konstatovali da se radi o izuzetnom uspješnom projektu i da postoje realne pretpostavke da se isti nastavi i u vremenu koje dolazi. 
Također, učesnici iz BiH, Njemačke i Italije su kroz radionice razmijenili vlastita iskustva u praktičnoj nastavi za učenike srednjih škola i dualnom obrazovanju. Osim toga, učesnici konferencije su imali priliku posjetiti i čuti iskustva njemačkih intermedijarnih organizacija vezano za ovu problematiku. 

Predstavnici Udruženja ALDI su u Njemačkoj prezentovali Policy dokument o obrazovanju u srednjim školama i praktičnoj nastavi za učenike, a koji se odnosi na stanje u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj i Italiji. Dokument, također, sadrži prijedlog politika i preporuka za poboljšanje trenutnog stanja u ovoj oblasti obrazovanja. 

Nakon konferencije, 17.maja, održan je sastanak partnera na projektu. Na sastanku je razgovarano o postignutim rezultatima te o predstojećim aktivnostima koje će se realizovati do kraja projekta.  Cilj sastanka je bio razmjena iskustava u dosadašnjem radu kako bi se doprinijelo kvalitetnoj implementaciji narednih projektnih aktivnosti.

Održana konferencija za medije

Maj, 28.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Izrada i uvođenje pravilnika za sprečavanje i borbu protiv korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama u FBiH

Nevladine organizacije Inicijativa i civilna akcija (ICVA) Sarajevo i Udruženje ALDI Goražde kao članice antikorupcione mreže ACCOUNT, održale su danas konferenciju za medije u hotelu „Zenica“ u Zenici. 

Na konferenciji za medije je predstavljen napredak u implementaciji aktivnosti na uvođenju mehanizma za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom kantonu i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u kojem je učestvovalo tridesetak zdravstvenih ustanova. 

Novinarima na konferenciji za medije u hotelu Zenica obratili su se Vesna Vukmanić, direktorica nevladine organizacije ICVA, Meliha Omershpahić, predsjedavajuća Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv kourpcije, Meliha Gačanin, direktorica Udruženja ALDI Goražde, predstavnica zdravstvene ustanove u Zenici i predstavnica INFOHOUSE (ACCOUNT mreža). 

Projekat „Uvođenje efikasnog modela za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u F BiH“ se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva ACCOUNT.

Praktičnom obukom do posla za nezaposlene osobe iz oba entiteta

2018-06-18 15:23:50

|

Belma Halilović

slika_1

Goraždanski model i dalje daje odlične rezultate

Goraždanski model koji je ranije prepoznat kao veoma uspješan recept za smanjenje broja nezaposlenih lica, a odnosi se na proces obuke nezaposlenih lica i njihovo zapošljavanje u kompanijama koje su izrazile potrebu za novim kadrovima, sada se primjenjuje i u drvnoj industriji gdje je izražena potreba za radnicima u oblasti prerade drveta i tapetara namještaja. Pozitivni rezultati u radu kompanija iz oblasti drvne industrije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine naveli su lokalne aktere da razviju novi program obuke koji će odgovoriti na potrebe tržišta rada.

Projekat 'Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja' finansira Evropska unija u vrijednosti od  162.572 eura, a implementira  Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom 'Džemal Bijedić'. Projektom je  omogućen besplatan program obuke za Gornje-drinsku regiju koja obuhvata 9 opština.

Besplatna obuka, a najbolji dobijaju posao

Nakon Javnog poziva putem kojeg su se prijavili zainteresovani kandidati, započeta je obuka, koja se dijelom provodi u JU Srednja stručna škola 'Džemal Bijedić', a dijelom u lokalnoj kompaniji. Nakon provedene obuke  vrši se testiranje. Trenutno treća grupa polaznika pohađa časove praktične nastave, koju sufinansira DVV International – Ured u Sarajevu.Uspješno ocijenjeni polaznici dobijaju certifikate o završenoj obuci u pomenutim zanimanjima čime uvećavaju svoje šanse za pronalazak radnog mjesta. 

Ovo stručno osposobljavanje omogućuje polaznicima da postanu konkurentniji na tržištu radne snage, a najuspješniji polaznici obuke imaće mogućnost zaposlenja. Troškovi prevoza za sve učesnike u ovom programu su pokriveni, čime je obuka postala dostupna i osobama koje žive i na udaljenim mjestima. Polaznici obuke, kao i oni koji vrše obuku, već sada su iskazali zadovoljstvo novim programom koji otvara perspektive i za nezaposlene osobe, kao i za kompanije. I dok nezaposlene osobe poslije uspješne obuke mogu očekivati zapošljavanje, a shodno tome i bolje životne uslove, poslodavac dobija stručnog radnika koji već od prvog dana na novom radnom mjestu može da doprinese razvoju kapaciteta kompanije.

Cilj projekta je odgovoriti na potrebe tržišta rada, baš kao što je bio i ranije slučaj u aktivnostima koje su provedene po istom modelu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Udruženje ALDI godinama pruža tehničku podršku na sličnim projektima, budući da zagovara koncept cjeloživotnog učenja kroz proces stručnog osposobljavanja po javno važećim programima kantonalnih vlasti i resornih ministarstava. 

Nastavak pozitivnih trendova

Udruženje ALDI će i dalje nastojati da doprinese usklađivanju potreba tržišta rada i tržišta obrazovanja, odnosno pružiti tehničku podršku lokalnim vlastima i poslodavcima u nastojanju da se otvore nova radna mjesta. Zajedničko djelovanje lokalnih vlasti, obrazovnih institucija, privrednika i nevladinog sektora, baš kao što je bio slučaj i na ranijim projektima, ulijeva opzimizam u naredne aktivnosti svih strana. 

Zajednički radni sastanak

2018-06-21

|

Belma Halilović

slika_1

Zajednički radni sastanak Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bosansko Podrinjskog kantona Goražde

Projekat „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja “, koji implementita International Labour Organization (ILO) sredstvima Evropske unije, završio je sa prvom godinom realizacije.
Povodom toga je organizovan je zajednički svečani sastanak radne grupe u proširenom sastavu koji je održan 19.06.2018.g. Sastanku su prisustvovali svi koji su na bilo koji način doprinijeli da se realizuju sve dosadašnje aktivnosti.

Sastanak je otvorio Gradonačelnik dr. sci. Muhamed Ramović i istakao da je ovo jedan od projekata koji će nam omogućiti da se što bolje pripremimo za nove projekte koji nas očekuju kada naša zemlja postane kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Također je istakao da je pored partnerstva koje je ojačano ovim projektom, omogućeno mladim nezaposlenim osobama da kroz obuku brže dođu do zaposlenja što je i cilj samog projekta. 

Meliha Gačanin direktorica Udruženja ALDI-ja je upoznala sve prisutne o dosadašnjim aktivnostima. Između ostalog realizovano je slijedeće: Urađeni i usvojeni nastavni planovi i programi za zanimanja plastičar, CNC operater i regler; opremljen kabinet za obrazovanje odraslih; urađena anliza tržišta rada ua BPK Goražde, održane prezentacije na 8 lokacija kako bi se nezaposlenim osobama predstavio projekat i značaj cjeloživotnog učenja; Izrađen promotivni materijal za projekat; izrađena i puštena u funkciju stranica www.lokalnopartnerstvobpkg.ba; Izrađena tri promotivna filma; urađeni priručnici za obuku,završena obuka za prvu grupu, obuka druge grupe u toku kao i selekcija nezaposlenih osoba za treću grupu. Aktivnosti koje su planirane u narednom periodu su: testiranje kandidata i dodjela certifikata, obuka za 10 visokoobrazovanih osoba, izrada još tri promotivna filma  i sajam zapošljavanja koji će se realizovati do kraja januara 2019.g. do kada projekat i traje. 

Prisutne je pozdravio i Premijer g. Emir Oković i istakao da je ovo jedan veoma značajan projekat za naš kanton i da se nada da će ovakvih projekata biti i u budućnosti. 
Također se na sastanku obratila i g. Nafija Hodo direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde i istakla da je ovaj projekat nastavak aktivnosti koje su do sada dale velike rezultate u zapošljavanju i što je prepoznatljivo u cijeloj BiH kao „Goraždanski model“.

Predstavnici DVV International- Ureda za BiH obavili prvi monitoring

Juni,28.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Monitoring u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja kroz stvaranje boljih uvjeta za provođenje obrazovanja odraslih“

Predstavnici  DVV International- Ureda za BiH obavili prvi monitoring na projektu „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ kroz stvaranje boljih uvjeta za provođenje obrazovanja odraslih“, koji provodi Udruženje ALDI. 

Razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima na projektu kao i o planovima za naredni period.

Također, predstavnici DVV International- Ureda za BiH su imali priliku da posjete i razgovaraju sa  polaznicima obuke za zanimanje „Tapetar“ koja se odvija u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“,koji je finansijski podržan od strane Evropske unije i DVV International-Ured za BiH.

Studijsko putovanje u Njemačku u organizaciji DVV International - Ured za BiH

Juli,04.2018

|

Belma Halilović

slika_1

U organizaciji DVV International - Ured za BiH, organizovano je studijsko putovanje u Njemačku, Pokrajinu Bavarska u periodu od 25. do 30. juna 2018 godine.

Predstavnici svih relevantnih institucija iz oblasti obrazovanja odraslih u BiH su imali priliku da budu dio delegacije koja je učestvovala u ovom Studijskom putovanju. Delegaciju iz BPK Goražde činili su predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“ i predstavnici Udruženja ALDI Goražde. 

Domaćini putovanja su bili predstavnici Visoke narodne škole Arberland iz Regena i predstavnici Visoke narodne škole Cham iz Chama. 

U toku studijskog putovanja upriličene su posjete Minhenu, tačnije Bavarskom savezu visokih narodnih škola (BVV) i Ministarstvu za obrazovanje, kulturu, nauku i umjetnost pokrajine Bavarske, Agenciji za zapošljavanje u Deggendorfu te Obrtničkoj komori u Passau. 

Svi učesnici su, pored ličnog predstavljanja i predstavljanja svojih institucija,  imali mogućnost da učestvuju u velikom broju različitih stručnih diskusija, razmjeni iskustava i informacija kao i sticanju novih znanja, što ujedno i predstavlja jedan od glavnih ciljeva ove Studijske posjete.

Udruženje ALDI Goražde započinje sa implementacijom projekta iz oblasti IT sektora

August, 03.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Potpisan Ugovor o dodjeli grant sredstava

Predstavnici Udruženja ALDI Goražde su, u srijedu 01.08.2018. godine u Mostaru, potpisali Ugovor o dodjeli grant sredstava koja dodjeljuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Mostar. Nakon provedenog Javnog poziva sredstva je dobilo 330 korisnika sa područja FBiH, a ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 3.120.000 KM.

Udruženje ALDI, nakon dvadeset godina svoga rada na različitim projektima, u narednom periodu akcenat stavlja na razvoj IT sektora u BPK Goražde, budući da se radi o industriji čiji je razvoj u ekspanziji. Zbog toga je Udruženje ALDI apliciralo za projekat uspostavljanja infrastrukture za provođenje IT obuke i trening centra za otpočinjanje vlastitog biznisa. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, nakon provedenog Javnog poziva je prepoznalo važnost i opravdanost projekta, pa su po tom osnovu i odobrena sredstva Udruženju ALDI Goražde.   

U okviru ovog projekta, Udruženje ALDI će u svojim prostorijama uspostaviti infrastrukturu za provođenje IT obuke i trening centra za otpočinjanje vlastitog biznisa. Planirani „coworking space“ će se sastojati od računara sa potrebnim konfiguracijama za vršenje ove vrste obuke i treninga, čime bi se stekli optimalni uslovi za kvalitetan grupni rad i stvaranje mjesta na kome bi nastajale i bile razvijane ideje mladih poduzetnika iz ovoga dijela Bosne i Hercegovine.
Prostori ovakve vrste, iako su veoma popularni u većem dijelu Evrope i razvijenim državama svijeta, u BPK Goražde trenutno ne postoje. 

Ovim projektom se želi uhvatiti korak sa evropskim i svjetskim trendovima a istovremeno mladim ljudima u BPK Goražde ponuditi prostor kakav se može pronaći u većim gradovima. Realizacijom ovog projekta veliki broj mladih ljudi u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, dobilo bi mogućnost da svoje ideje razvija u svom gradu i na taj način ne bi napuštali prostor BPK Goražde u želji da realizuju svoje poslovne ideje. Iskustva pokazuju da je kvalitetne IT ideje moguće razvijati na različitim tačkama na planeti, ukoliko se mladim i talentovanim ljudima omogući potrebna infrastruktura, te se stoga Udruženje ALDI odlučilo za ovakav potez.

U narednom periodu Udruženje ALDI Goražde će provesti sve neophodne mjere i pripremne radnje za što kvalitetniju implementaciju projektnih aktivnosti.

Obrazovanje odraslih uz podršku ILO i EU

August, 06.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Obuka i zapošljavanje u renomiranim kompanijama

Grad Goražde je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde, te kompanijama “Bekto Precisa” i “EMKA Bosnia” u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom “Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja”, a koji će trajati 20 mjeseci. Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" kojeg Evropska unija finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). 

Ovaj projekat već sada ulazi u svoju završnu fazu, budući da je već sa obukom krenula i treća grupa polaznika. Ranije su dvije grupe sa 56 polaznika već završile teorijsku i praktičnu obuku, a od čega je njih 13 već dobilo posao u kompanijama gdje je obuka bila vršena. Prema ranijem utvrđenom planu, nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde prošle su obuku u trajanju od 250 sati, a od čega je 50 sati provedeno u teorijskoj nastavi, dok je ostatak proveden u praktičnoj obuci u kompanijama.   

Regleri, plastičari i CNC operateri 

Projektom je predviđeno da 100 nezaposlenih osoba završe obuku i postanu konkuretniji na tržištu rada. Polaznici koji uspješno završe obuku dobiti će certifikate, a minimalno 50 osoba će dobiti zaposlenje. Osim toga, deset nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom  proći će specijalnu vrstu obuke u cilju savladavanja “soft skills” vještina, a minimalno dva najuspješnija polaznika će dobiti posao.  Teorijski dio obuke se odvijao u prostorijama SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde u kabinetu za obrazovanje odraslih, koji je opremljen u okviru ovog projekta. Polaznici su praktični dio obuke nastavili u proizvodnim pogonima kompanije “EMKA Bosnia”, te u proizvodnim pogonima kompanije ”Bekto Precisa”, zavisno od zanimanja. 

Obuku je do sada završilo 56 osoba, podijeljenih u dvije grupe za zanimanja plastičar i regler. Pored obuke za zanimanja regler i plastičar, provodi se i obuka za zanimanje CNC operater za 30 polaznika. Teorijski dio nastave je već završen, a praktični dio obuke je počeo je 30. jula ove godine u već pomenutim renomiranim kompanijama koje rade na prostoru BPK Goražde i koje svoje proizvode plasiraju na tržište Evropske unije.   

Kompanije  “EMKA Bosnia” i “Bekto Precisa” su najveće izvozne kompanije sa područja BPK Goražde u oblasti metalske industrije, kao partneri na projektu aktivno učestvuju u procesu obuke, pružajući polaznicima kvalitetnu praktičnu obuku i na taj način dobivaju mogućnost da efikasnije planiraju svoj razvoj uz veću ponudu kvalifikovanih radnika.         

Uspješan i opravdan projekat   

Već u ovoj fazi projekta jasno je da se radi o veoma uspješnom i opravdanom projektu kojim se pokušava odgovoriti na disbalans na tržištu radne snage i potreba kompanija. Ovim projektom 86 nezaposlenih osoba je dobilo priliku da steknu nove kvalifikacije i postanu konkuretniji na tržištu rada, ili u konačnici da dobiju i radno mjesto po završetku obuke. Sa druge strane, ovaj projekat donosi i korist lokalnoj zajednici i kompanijama gdje se vrši obuka, budući da kompanije postaju konkurentnije i produktivnije činjenicom da dobijaju radnike koji su spremni da počnu raditi u najkraćem roku i to bez dodatnih troškova njihove obuke. 

Ovim se još jednom pokazao značaj lokalnog partnerstva i učešća svih aktera u procesu stručnog osposobljavanja , jer samo kroz partnerstvo i zajedničke napore može se doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i omogućiti kvalifikovana radna snaga na tržištu rada.

Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva

19. Septembar, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Produžen rok za prijave

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni konkurs odabira korisnika po projektu „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“.

Usluga mentoringa je namijenjena malim i srednjim poduzećima u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih poduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizirani set usluga (SSU) za mala i srednja poduzeća u 2018. godini realizuje se preko razvojnih agencija koje imaju svoje certifikovane mentore. U Bosansko Podrinjskom kantonu to je Udruženje ALDI koje ima svog mentora.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Rok za prijave za mala i srednja preduzeća je produžen do 12.10.2018. godine. 

Više informacija o ovom konkursu možete pronaći na stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. ( https://www.fmrpo.gov.ba/produzen-rok-za-prijave-za-pruzanje-mentoring-usluga-za-subjekte-malog-gospodarstva/)

Studijska posjeta Republici Makedoniji

Oktobar, 01.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Studijska posjeta u organizaciji DVV International - Ured za BiH

U organizaciji DVV International - Ured za BiH, organizovana je Studijska posjeta Republici Makedoniji, u periodu od 24.-28. septembra 2018. godine.  Glavni domaćini putovanja bili su predstavnici Centra za cjeloživotno učenje iz Skoplja.

Predstavnici relevantnih institucija iz oblasti obrazovanja odraslih iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Kantona Sarajevo i Republike Srpske su imali priliku da budu dio delegacije koja je učestvovala u ovom Studijskom putovanju. Delegaciju iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde činili su predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“ i predstavnici Udruženja ALDI Goražde.   

U toku studijskog putovanja upriličene su posjete organizatorima obrazovanja odraslih iz Skoplja, Tetova, Gostivara, te gradovima Kavadarci i Negotino. Osim toga, organizovan je i kulturni obilazak antičkog grada Stobi.

Projektne aktivnosti DVV Internationala u jugoistočnoj Evropi u oblasti obrazovanja odraslih imaju za cilj, između ostalog, i podržati jačanje regionalne saradnje između zemalja regije i na taj način doprinijeti razvoju i unapređenju sistema obrazovanja odraslih i građenju mreže eksperata u ovoj oblasti.

Jedna od planiranih regionalnih aktivnosti u tom kontekstu je bilateralna ekspertska razmjena između Makedonije i Bosne i Hercegovine s ciljem da omogući različitim akterima u obrazovnom sistemu ovih dviju zemalja da se upoznaju sa sistemom, strukturama i nositeljima obrazovanja odraslih u ovim zemljama s posebnim akcentom na aktuelne prioritete, izazove i planirane aktivnosti u budućnosti.

Studijska grupa iz Makedonije je u posjeti Bosni i Hercegovini boravila u maju 2018. godine, a cilj uzvratne posjete Republici Makedoniji bio je upoznavanje sa sistemom obrazovanja odraslih u ovoj državi i izazovima sa kojima se on suočava.

Svi učesnici su, pored ličnog predstavljanja i predstavljanja svojih institucija, imali mogućnost da učestvuju u velikom broju različitih stručnih diskusija, razmjeni iskustava i informacija kao i sticanju novih znanja iz oblasti obrazovanja odraslih, što ujedno i predstavlja jedan od glavnih ciljeva ove Studijske posjete.

Trideset i dva novouposlena radnika na području Goražda

Oktobar, 05.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Zahvaljujući obukama koje su pomogli EU i ILO

 U Hotelu „Behar“ Goražde, dana 02. oktobra 2018. godine, održana je svečana ceremonija dodjele certifikata povodom uspješno okončane stručne obuke za zanimanja „CNC operater“, „Regler“ i „Plastičar“, u okviru projekta: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“. 

Kroz projekat kojim se nastoji smanjiti disbalans između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom stručno su osposobljena nezaposlena lica registrovana na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde. Obukom je uspješno osposobljeno i certificirano 86 polaznika za poslove „CNC operatera“, „Reglera“ i „Plastičara“, od čega su 32 već zaposlena u proizvodnim kompanijama koje posluju na području BPK Goražde. 

Prema riječima Ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damira Žuge održavanjem ove svečene ceremonije još jednom je dokazano da se zajedničkim djelovanjem i aktivnim uključivanjem u rješavanje izazova s kojima se susreće jedna društveno-ekonomska zajednica mogu postići veliki rezultati, rezultati koji prevazilaze granice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 

Svečanom uručenju certifikata i prezentaciji dosadašnjih rezultata, pored predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, prisustvovali su i predstavnici Međunarodne organizacije rada ILO. Amra Selešković, nacionalni LEP koordinator, u svom obraćanju je istakla da je kroz ovaj projekat i postignute rezultate svrha i postojanje Lokalnih parnerstava, ne samo u BPK Goražde već i u BIH i regiji, itekako opravdana. Također, pokazano je da se lokalnim razvojem najbolje upravlja lokalno putem samoodrživih i institucionaliziranih partnerstava u kojima svaki od aktera ima važnu i neizostavnu ulogu, a sve u skladu sa već postojećim strategijama za razvoj koje se odnose na područja u kojima su partnerstva osnovana. 

Ema Drinjak, jedna od polaznica koja je prošla obuku za zanimanje „Plastičar“ nije krila svoje oduševljenje prilikom dodjele certifikata. Posebno se zahvalila Udruženju ALDI i Lokalnom parnerstvu BPK Goražde na ukazanoj prilici i mogućnosti da nadogradi svoje znanje i usavrši vještine i kompetencije koje su potrebne tržištu rada. Ema je nakon obuke posao pronašla u privrednom društvu „Bekto Precisa“, jednom od partnera na projektu, te izrazila želju da sve njene mlade kolege imaju priliku kakvu je ona imala. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). 

Više informacija o projektu Lokalno partnerstvo za zapošljavanje možete naći na http://www.partnerstvo.ba/

 

Održan prvi sajam zapošljavanja u BPK Goražde

Novembar, 14.2018

|

Belma Halilović

slika_1

#letswork

Danas je u prostorijama Biznis centra, u Goraždu, organizovan prvi sajam zapošljavanja pod nazivom #Letswork. 

Sajam se organizuje u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO). 

Organizatori sajma su Privredna komora BPK Goražde u saradnji sa partnerima: Grad Goražde, Udruženje ALDI, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ , “Džemal Bijedić“, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna društva "Bekto Precisa" doo Goražde i "Emka Bosnia” doo Goražde. 

Cilj organizacije sajma je stvaranje uslova za direktan kontakt nezaposlenih lica i poslodavaca, stvaranja prilike za međusobno upoznavanje,razgovor, razmjene podatke, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja najboljih kandidata. Prisutni na Sajmu su, pored upoznavanja sa poslodavcima, imali priliku da prisustvuju predavanju iz oblasti IT sektora na temu "Life Changing Moment". Predavanje je držao IT ekspert, Armin Talić iz Bit Alijance Sarajevo. Također, u okviru Sajma je bila obezbjeđena podrška nezaposlenim osobama pri izradi CV-a. 

Na svečanosti otvaranja Sajma zapošljavanja, o njegovom značaju, prvenstveno kroz mogućnost da nezaposleni direktno kontaktiraju sa poslodavcima, primjeru Goražda i BPK Goražde kao poticajnim sredinama u oblasti zapošljavanja i dobrim partnerima, govorili su Amra Selešković, nacionalni LEP coordinator, dr.sci Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda, Nafija Hodo, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Dževad Terović, predsjednik privredne komore BPK Goražde i kantonalni ministar za privredu Anes Salman. 

Na otvaranju sajma jednoglasno je poslana poruka da BPK Goražde zaslužuje jednu ovaku ceremoniju, i da je neophodno da Sajam zapošljavanja u BPK Goražde postane tradicionalna manifestacija. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Fokus na digitalne vještine

27. Novembar 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Think.digital

Ubrzana digitalna transformacija ekonomije znači da će skoro svi poslovi od sada zahtijevati neki nivo digitalnih vještina, a da će te vještine biti potrebne i za participaciju u društvu.

Trenutna saradnička ekonomija mijenja poslovne modele, otvara nove mogućnosti i nove pravce ka radu, zahtijeva različit set vještina i donosi izazove kao što je pristup mogućnostima za nadogradnju vještina.

Robotizacija i vještačka inteligencija zamjenjuju rutinske poslove, ne samo u fabrikama, već isto tako i u kancelarijama. Pristup uslugama, uključujući e-usluge se mijenja i zahtijeva kako korisnike, tako i pružaoce usluga.

Sticanje novih vještina je od vitalnog značaja kako bi se održao korak sa tehnološkim razvojem i industrija već uvodi inovativne metode obuke.

Istraživački i inovativni habovi mogu, također, pomoći u razvoju i transferu tih vještina, djelujući kao katalizator za investicije, poslove i kreiranje radnih mjesta.

ALDI inovativni trening labaratorij će omogućiti inovativnim osobama sticanje digitalnih vještina kroz obuku i praktičan rad na izradi digitalnih proizvoda i usluga. Sticanje digitalnih vještina provoditi će se kroz programe obuke u okviru kratkih trening kurseva, kurseva u okviru odobrenih obrazovnih programa za obuku u digitalnim vještinama, te kroz induvidualni i grupni rad putem kojih se stečene vještine primijenjuju na primjerima iz stvarnog života.

Uspostavljanje IT Lab-a omogućeno je uz finansijsku podršku DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu kroz projekat: „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja kroz stvaranje boljih uvjeta za provođenje obrazovanja odraslih“.

EU finansira prvu obuku u BPK Goražde za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills

07. Decembar, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Udruženje ALDI Goražde u periodu od 06. do 18. decembra 2018. godine, organizuje obuku za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills“. 

Pomenuta obuka se organizuje u cilju jačanja konkurentnosti nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom na tržištu radne snage i povećanja mogućnosti za njihovo zaposlenje. 

Obuku provodi Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju „INTERQUALITY“ iz Sarajeva čiji je rad zasnovan na modernoj procesnoj organizaciji i usklađen je sa međunarodnim standardima ISO, što ujedno ima veliki značaj za ovaj vid obuke.   
Teme koje će se obrađivati tokom trajanja procesa obuke su: upravljanje projektima – Projekt menadžment; komunikacijske vještine, javni nastupi, prezentacijske vještine, neverbalna komunikacija; osnove PR-a i digitalno oglašavanje; aktiviranje ličnih potencijala; efikasno upravljanje vremenom, team building i dr.
Polaznici će tokom trajanja obuke, pored predavanja, imati razne radionice, rad u grupama, prezentacije i studiju slučaja. 

Obuka se organizuje u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a u partnerstvu Privredna komora BPK Goražde u saradnji sa partnerima: Grad Goražde, Udruženje ALDI, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ,,Džemal Bijedić,, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna društva "Bekto Precisa" doo Goražde i "Emka Bosnia”, doo Goražde. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Održan sastanak partnerskih organizacija DVV International – Ured za BiH

21. decembar, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Mostar 17.-19. decembar , 2018.

U periodu od 17. do 19. decembra 2018. godine u hotelu „Kriva ćuprija“ u Mostaru održan je sastanak partnerskih organizacija DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Cilj ovog sastanka je bila razmjena iskustava o realiziranim i planiranim projektima i aktivnostima u oblasti obrazovanja odraslih, te planiranje i definisanje prioriteta za saradnju sa partnerskim organizacijama na makro nivou.

Sastanku je prisustvovala direktorica Udruženja ALDI Goražde, koja je imala priliku da prezentuje aktivnosti na projektu "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja kroz stvaranje boljih uvjeta za provođenje obrazovanja  odraslih", finansiran od strane DVV Internatonal – Ureda za Bosnu i Hercegovinu, kao i da predstavi projektne ideje Udruženja ALDI za 2019. godinu.

Fokus rada DVV Internationala na mikro nivou usmjeren je na pojedince, krajnje korisnike programa obrazovanja odraslih. To podrazumijeva, između ostalog, jačanje kompetencija marginaliziranih grupa koje omogućavaju poboljšavanje uslova života pojedinaca.
Kroz djelovanje u strateškim područjima DVV Internatonal pruža podršku razvoju društva kroz projekte obrazovanja odraslih, stručno  znanje i unaprijeđenje uvjeta za obrazovanje odraslih.

Završena prva obuka u BPK Goražde za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills“ vještina

20. decembar, 2018.

|

Belma Halilović

slika_1

#softskills

Udruženje ALDI Goražde je u periodu od 06. do 18. decembra 2018. godine organizovalo obuku za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills“ vještina, u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada ILO. 

Ova obuka koja je prvi put organizovana na području BPK Goražde održana je u cilju jačanja konkurentnosti nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom na tržištu radne snage i povećanja mogućnosti za njihovo zaposlenje.  13 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde je prošlo obuku koja je bila podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa osnovama projekt menadžmenta – upravljanje projektima, dok su u drugom dijelu razvijali komunikacijske vještine, javni nastup, prezentacijske vještine, osnove PR-a i timskog rada.  Tokom trajanja procesa obuke kandidati su iskazali veliko zadovoljstvo za ukazanu priliku i mogućnost da savladaju vještine modernog doba. 

„Rijetki su oni koji imaju priliku koju smo imali moje kolege i ja. Ovako nešto ne učite na fakultetu. Tokom trajanja obuke, unaprijedila sam svoje komunikacijske vještine i spoznala kako funkcioniše projekt menadžment. Organizacija obuke je bila sjajna, i nadam se da će ALDI i u narednom periodu nastaviti sa ovakvim vidom obuka. To je zaista nešto što treba mladima, a i onima koji su već na radnom mjestu“, riječi su Merime Imanić, diplomirane pravnice, učesnice obuke. 

Obuku je provodio Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju „INTERQUALITY“ iz Sarajeva čiji je rad zasnovan na modernoj procesnoj organizaciji i usklađen je sa međunarodnim standardima ISO, što je imalo veliki značaj tokom rada sa polaznicima. 

Partneri na projektu „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ su Grad Goražde, Udruženje ALDI, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ ,,Džemal Bijedić,, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i privredna društva "Bekto Precisa" d.o.o Goražde i "Emka Bosnia” d.o.o Goražde. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Dobro došli u novo otvoreni inovativni trening laboratorij

21. decembar, 2018.

|

Belma Halilović

slika_1

#ITLab

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde, u četvrtak 20.12.2018. godine, otvoren je prvi Inovativni trening laboratorij (IT Lab) na području Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde i Gornjedrinske regije. 

Udruženje ALDI Goražde kao nevladina i neprofitna organizacija koja iza sebe ima 22 godine iskustva u radu na ekonomskom razvoju, razvoju privatnog sektora i osnaživanju građana da aktivno učestvuju u ekonomskom, socijalnom i političkom životu Bosne i Hercegovine, u narednom periodu poseban akcenat će staviti na razvoj digitalnog sektora na ovim prostorima. 

Osnivanje prvog IT Lab-a u Goraždu omogućio je Institut za međunarodnu saradnju njemačkog saveza Visokih narodnih škola – DVV International Ured za BiH, koji predstavlja blizu 900 centara za obrazovanje odraslih, a dio opreme nabavljen je zahvaljujući Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH. 

Otvaranju prvog IT Lab-a prisustvovao je i dr. Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za BiH koji je ovom prilikom izjavio da otvaranje jednog ovakvog prostora predstavlja nastavak implementacije Zakona o obrazovanju odraslih koji je ujedno među prvima usvojen u BPK Goražde. Također, iskazao je veliko zadovoljstvo saradnjom sa Udruženjem ALDI Goražde prilikom razvoja sistema za obrazovanje odraslih na ovim prostorima. 

Meliha Gačanin, direktorica Udruženja ALDI Goražde istakla je da su ovo značajni koraci u pogledu daljeg razvoja obrazovanja odraslih, posebno za digitalna zanimanja, na području BPK Goražde. "Povećana ponuda visokoobrazovane radne snage u kombinaciji sa slabom potražnjom na tržištu rada vodi sve veći broj mladih ljudi sa akademskom pozadinom u dugoročnu nezaposlenost koja ostavlja snažne posljedice na relevantnost njihovih znanja i vještina za tržište rada i daljem pogoršavanju njihovog položaja. U narednom periodu poseban akcenat rada Udruženja ALDI Goražde i ALDI Inovativnog trening laboratorija će biti fokusiran na razvoju: Business skills, Soft skills i Digital Skills. Trenutno radimo na programima za razvijanje web-aplikacija i baza podataka, ali u narednom periodu cilj nam je okupljati mlade ljude i raditi s njima", istakla je direktorica Meliha Gačanin. 

U prostorijama IT Lab-a boravili su i prvi polaznici obuke za sticanje „Soft skills“ vještina koja je provedena u proteklom periodu. Zahvalnost za učešće na obuci i prisustvo na otvaranju ovog prostora istakla je, između ostalih i Anela Zorlak: „Sretna sam što će mladi ljudi imati priliku da borave i stiču nova znanja u jednom ovako moderno opremljenom prostoru. Genetika je specifično zanimanje, koje iziskuje obradu velike količine podataka, a činjenica da Udruženje ALDI radi na razvoju programa za upravljanja bazom podataka je ohrabrujuća i s nestrpljenjem očekujem i te obuke“. 

ALDI inovativni trening laboratorij će omogućiti inovativnim osobama sticanje digitalnih vještina kroz obuku i praktičan rad na izradi digitalnih proizvoda i usluga. Sticanje digitalnih vještina provoditi će se kroz programe obuke u okviru kratkih trening kurseva, kurseva u okviru odobrenih obrazovnih programa za obuku u digitalnim vještinama, te kroz induvidualni i grupni rad putem kojih se stečene vještine primjenjuju na primjerima iz stvarnog života.

Potpisan „Memorandum o saradnji“ sa općinama Fojnica i Kiseljak

09. Januar, 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

Izrada akcionog plana za borbu protiv korupcije

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“, danas je potpisan „Memoranduma o saradnji“ sa općinama Fojnica i Kiseljak. 

Projekat, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), realizuje Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, a koji implementira Udruženje ALDI u saradnji sa Udruženjem Infohouse.

Dodijeljeni certifikati povodom uspješno završene „soft skills“ obuke

11. Januar, 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

Obuku prošlo 13 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde, 10.01.2019.godine, održana je ceremonija dodjele certifikata za 13 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, koje su u periodu od 06. do 18. decembra 2018. godine prošle obuku za sticanje „soft skills“ vještina. 

Obuka se provodila u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada ILO. 

Završetkom ove obuke nezaposlene osobe su stekle osnovna znanja, vještine i kompetencije iz oblasti „soft skills“ vještina koja su potrebna kompanijama koje egzistiraju na području BPK Goražde i šire, a samim tim ojačale svoju konkurentnost na tržištu radne snage i povećale mogućnost za zaposlenje.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Formalizovano Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde

22. Januar, 2019

|

Belma Halilović

slika_1

Svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma o partnerstvu Grada Goražde i formalizacije Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Danas je upriličena svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma o partnerstvu Grada Goražde i formalizacije Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. 

Sporazum o partnerstvu Grada Goražde definisan je na osnovu generalno ustanovljenih potreba za bližom saradnjom s ciljem potpore ekonomskom i društvenom razvoju i praktične potrebe za stvaranjem mogućnosti za zapošljavanje, te potrebe zajedničkog informisanja, kao i harmonizacije razvojnih incijativa, programa i aktivnosti. Sporazumom o partnerstvu regulisana su međusobna prava i obaveze, strateška uloga i pravci zajedničkog djelovanja. 

Formalizacija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Goražde i potpisivanje Sporazuma o partnerstvu se organizuje u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a partnerstvo implementira Grad Goražde u saradnji sa Udruženjem ALDI Goražde, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ,,Džemal Bijedić, Privredna komora BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde. Pored partnera na projektu, potpisnici Sporazuma o partnerstvu su i Obrtnička komora, Turistička zajednica i Udruženje „SEKA“. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Networking tour se nastavlja

03. April, 2019

|

Belma Halilović

slika_1

U nastavku #Networking_tour, predstavnici Udruženja ALDI i Oxfam Italia, posjetili su neke od najvećih organizacija i IT Hub-ova koje imaju strateški pravac djelovanja u oblasti poslovnog i digitalnog razvoja. 

O potencijalnim mogućnostima zajedničke saradnje i umrežavanja među organizacijama, u Mostaru se razgovaralo sa predstavnicima digitalnog akceleratora SPARK , te NSoft kompanije. Osim toga, upriličena je posjeta i Code Hub Mostar i Intera Technology Park , u okviru kojeg je uzeto učešće na predavanju iz oblasti "Crowdfunding". 

Kako bi svi zajedno odgovorili na potrebe IT tržišta u BiH i ponudili rješenja za ključne nedostatke, izazove i probleme u razvoju IT sektora u našoj zemlji u Sarajevu je posjećeno Udruženje IT kompanija Bit Alijansa i International Burch University.

Press konferencija povodom početka implementacije dva nova projekta

18. April, 2019

|

Belma Halilović

slika_1

Projekti finansirani od strane DVV International – Ured za BiH

Jačanje mreže vladnih i nevladnih aktera u oblasti obrazovanja odraslih i razvoj digitalnih i „soft-skills“ vještina kod mladih osoba predstavlja fokus budućeg djelovanja Udruženja ALDI i DVV International – Ureda za BiH 

Danas je u prostorijama Udruženja ALDI Goražde organizovana press konferencija povodom početka implementacije dva nova projekta, finansirana od strane DVV International – Ured za BiH. Projekti koje će Udruženje ALDI Goražde, uz podršku DVV International – Ured za BiH, implementirati tokom 2019. godine su: „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ i „ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih i soft skills za trenutno i buduće tržište rada“. 

Osnovni cilj projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ jeste uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Neki od rezultata koji su definisani ovim projektom odnose se na definisanje dugoročnih ciljeva na polju institucionalne saradnje u oblasti obrazovanja odraslih, uspostavljanje mehanizama kontinuirane saradnje članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih, kao i unaprijeđenje kapaciteta svih organizacija članica partnerstva, a koji su neophodni kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način. 

Projekat „ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih i soft skills za trenutno i buduće tržište rada“ za cilj ima unaprijeđenje vještina radne snage kroz proširivanje kapaciteta za obuku odraslih u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada. Neki od rezultata koji su definani u sklopu ovog projekta odnose se na unaprijeđenje ponude za stručnu obuku odraslih osoba kroz akreditaciju dva programa za obuku u digitalnim i "soft skills" vještinama, informisanje mladih osoba o značaju razvoja profesionalne karijere u digitalnim i „soft-skills“ vještinama, kao i organizovanje akreditovanog treninga za mlade osobe iz oblasti "soft skills" i digitalnih vještina. 


DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutih projekata predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.

Usvojena Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde

10.Maj 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

Prvi put u Federaciji BiH

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je na svojoj drugoj redovnoj sjednici održanoj 07. maja 2019. godine usvojila Strategiju obrazovanja odraslih BPK Goražde „Obrazovanje za sljedeće doba“ za period 2019-2023. Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde je prvi strateški dokument ovog tipa koji je izrađen i usvojen u Federaciji BiH. Usvajanjem Strategije stečeni su dodatni uslovi za povlačenje sredstava iz međunarodnih fondova.   

Strategija sadrži prijedloge ulaganja u razvoj novih vještina kao i razvoj sistema obrazovanja i cjeloživotnog učenja, a sve u cilju odgovora na stalno podizanje ljestvice potrebnih znanja i vještina koje su neophodne, kako u svakodnevnom životu, tako i na radnom mjestu. Strategija obrazovanja odraslih ima zadatak da do 2023. godine razvije kapacitete za obrazovanje i učenje svih građana kroz punu integraciju koncepta učenja odraslih u sistem obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U skladu sa navedenim, Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koncipirana je na način da sadrži jedan generalni cilj, tri strateška fokusa, 11 mjera i 83 akcije.   

Strategija je na prvom mjestu  fokusirana na institucionalni razvoj sistema obrazovanja odraslih, koji će biti u mogućnosti odgovoriti na potrebe za novim vještinama i kompetencijama. Drugi strateški fokus je usmjeren ka povećanju ponude obrazovnih programa koji će omogućiti nezaposlenim osobama sticanje znatno većeg spektra specifičnih vještina koje su relevantne za tržište rada, koje nadopunjuju njihove vještine stečene u formalnom sistemu obrazovanja i koje povećavaju mobilnost radne snage. Kako bi se osiguralo efikasno korištenje resursa i podstaklo stanovništvo za aktivnu participaciju u programima obrazovanja odraslih, kroz treći strateški fokus su razvijeni fleksibilni i inovativni pristupi učenju i sticanju znanja. 

Ukupna vrijednost Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iznosi 4.800.000,00KM, od čega se 2.931.000,00KM odnosi na dodatna novčana sredstva dok ostatak predstavljaju imputirana (prostor) i postojeća (treneri) sredstva.     

Implementaciju strategije će koordinirati Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u  saradnji sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za socijalnu politiku, pitanje rada, privrede, službom za zapošljavanje, jedinicama lokalne samouprave, profesionalnim udruženjima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva i organizatorima obrazovanja odraslih.   

Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je izradjena u u okviru projekta: "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" koji finansira Evropska unija. Projekat implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić" Goražde.

Kroz stručnu obuku do novih prilika za posao - Obuka za zanimanje “CNC operater

15.Maj 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

Udruženje ALDI u partnerstvu sa SSŠ „Džemal Bijedić“ organizuje obuku za „CNC operatere“ za sve nezaposlene osobe koje su zainteresovane za ovaj vid stručnog osposobljavanja. Obzirom da na tržištu rada postoji velika potreba za kvalifikovanim “CNC operaterima’’ i da su kompanije sa područja BPK Goražde zainteresovane za zapošljavanje radnika za ovo zanimanje, pohađanje ove obuke omogućava nezaposlenim osobama sticanje novih znanja i vještina, što povećava njihovu konkurentnost na tržištu rada. 

U toku je obuka nezaposlenih osoba koju trenutno pohađa 20 polaznika. Polaznici su istakli da su izuzetno zadovoljni dosadašnjim tokom obuke, a poseban naglasak stavljaju na važnost njenog praktičnog dijela. Ervin Zec, jedan od polaznika istakao je:“ Kroz ovu obuku sam naučio mnogo toga o radu na strugu, kao i dosta teorije i čitanja crteža. Naravno, zadovoljan sam obukom i volio bih raditi ovaj posao.“ 

Obuka je organizovana u okviru projekta „ Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a implementira Udruženje ALDI u saradnji sa SSŠ „Džemal Bijedić“ .a

Potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana

20. Maj 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde u ponedjeljak, 20. maja 2019. godine organizovano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između zainteresovanih strana na jačanju mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih. Potpisnici Memoranduma su, pored Udruženja ALDI i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Grad Goražde, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ „Džemal Bijedić“, Privredna i Obrtnička komora BPK Goražde i Udruženje poslodavaca BPK Goražde. 

Potpisivanje Memoranduma o saradnji je organizovano u okviru projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“, koji implementira Udruženje ALDI, a finansira DVV International – Ured za BiH. DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutog projekata predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH. 

Osnovni cilj projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“ jeste uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Neki od rezultata koji su definisani ovim projektom odnose se na definisanje dugoročnih ciljeva na polju institucionalne saradnje u oblasti obrazovanja odraslih, uspostavljanje mehanizama kontinuirane saradnje članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih, kao i unaprijeđenje kapaciteta svih organizacija članica partnerstva, a koji su neophodni kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način. 

Jedan od razloga zbog kojih nije iskorišten puni potencijal partnerstva svih zainteresovanih strana na polju obrazovanja odraslih jeste nedostatak usaglašene misije i ciljeva partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora u oblasti osiguranja funkcionalne saradnje na polju obrazovanja odraslih. Funkcionalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba ključno je za uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera o oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.

#DigitalYouthForce: Razvoj naredne generacije inovacijama vođenih stručnjaka

13. Avgust 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

Predstavljen novi projekat

Protekle sedmice, u prostorijama Udruženja ALDI, predstavljen je novi projekat pod nazivom „#DigitalYouthForce: Razvoj naredne generacije inovacijama vođenih stručnjaka“, koji finansira Ambasada SAD u BiH. 

Cilj projekta je smanjiti nezaposlenost mladih u BPK Goražde razvojem naredne generacije inovacijama vođenih stručnjaka opremljenih znanjima i vještinama za digitalnu ekonomiju. 

Na Kick-off sastanku su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta, a osim toga prisutni su imali priliku čuti izlaganja i iskustva mladih osoba koje su aktivne u oblasti IT sektora. 

Projekat će trajati 12 mjeseci, a mladi će imati priliku pohađati besplatne obuke iz oblasti digitalnih vještina i „soft skills“.

Održan trening u cilju jačanja lokalnog partnerstva na polju obrazovanja odraslih

2019-10-08 15:51:46

|

Belma Halilović

slika_1

Projekat „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih' u

Danas je u Goraždu, u prostorijama Udruženja ALDI, održan trening za partnere na projektu 'Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih', koji finansira DVV International – Ured za BiH. U okviru pomenutog projekta, a u cilju jačanja partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba potpisan je Memorandum o saradnji, što je ključno za uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera o oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.

Obrazovanje odraslih podrazumijeva partnersku djelatnost i zajedničku odgovornost različitih aktera: vlasti, poslodavaca i zaposlenih, privrednih i stručnih asocijacija, udruženja, obrazovnih institucija i pojedinaca. S tim u vezi, lokalno partnerstvo predstavlja zajednički odgovor pomenutih aktera na izazove socijalno-ekonomskog razvoja i potrebe pojedinaca i preduzeća za znanjima i vještinama i osnovni mehanizam planiranja i razvoja stručnog obrazovanja i obuke odraslih. 

Kako bi se osiguralo da partnerstvo na polju obrazovanja odraslih bude snažan motor razvoja obrazovanja odraslih neophodno je uspostaviti trajni dijalog između Vlade, Službe za zapošljavanje, obrazovnih ustanova, općina, poslodavaca i civilnog društva, kao i sposobnost svih aktera da zajednički izrađuju i provode strategije i planove u skladu sa potrebama ekonomije i na taj način se djelotvornije bore protiv nezaposlenosti i neaktivnosti. 

Jedna od aktivnosti, kojom će se doprinijeti postavljenim ciljevima projekta je trening za potpisnice Memoranduma o saradnji 'Jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva Goražde', koji je danas organizovan u prostorijama Udruženja ALDI, a naredni je planiran za 15. oktobra 2019. godine. Predavač na treningu je bila Melisa Gazdić, konsultant u oblasti lokalnog partnerstva.

Soft skills - vještine budućnosti

14. Oktobar, 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

Započela obuka iz oblasti

Danas je, u prostorijama Udruženja ALDI, počela obuka za nezaposlene osobe za sticanje „soft skills“ vještina. Obuku je započelo 11 osoba, koje će imati priliku da steknu savremena znanja, vještine i kompetencije iz ove oblasti, a koje su sve više tražene od strane poslodavaca. 

Cilj obuke je da pomogne nezaposlenim osobama da steknu dodatno znanje o tehnikama profesionalnog učenja koje im mogu pomoći da poboljšaju svoje kapacitete učenja i sticanje novih znanja. Obuka se sastoji od 7 poglavlja u kojima je obrazloženo 90 različitih tema (pristupa, tehnika i alata). Neke od zanimljivih tehnika koje će biti tema ove obuke su Drayfus-ov model sticanja vještina, Monroov-a motivaciona sekvenca za ubjedljiv govor, Brainstorming tehnika za pronalaženje kreativnih rješenja. 

Osim navedenog, polaznici će biti u mogućnosti naučiti cool metode rješavanja problema, donošenja odluka, rada u timovima, i saznati kako se radi u #AGILE timovima i za šta se koristi #DesignThinking. 

Obuka se organizuje u okviru projekta: „ALDI Skill Accelerator- Razvoj digitalnih i „soft skills“ za trenutno i buduće tržište rada“, koji finansira DVV International - Ured za BiH.

Održan drugi trening lokalnog partnerstva

2019-10-17 09:52:07

|

Belma Halilović

slika_1

Trening u okviru projekta: „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih' u cilju jačanja lokalnog partnerstva na polju obrazovanja odraslih

U prostorijama Udruženja ALDI, 15.10.2019. godine održan je drugi trening za partnere na projektu 'Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih', koji finansira DVV International – Ured za BiH.

Predavač na treningu je kao i prošli put bila Melisa Gazdić, konsultant u oblasti lokalnog partnerstva. 

Na treningu prisutni su imali priliku da zajedno identificiraju oblasti u kojima je potrebno razviti kapacitete članova partnerstva uz aktivnu saradnju na polju obrazovanja odraslih.
Osim toga,prisutni su imali priliku sudjelovati u generisanju novih ideja te pripremi projektnog prijedloga.

Završena prva sedmica "soft skills"

18. Oktobar, 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

Soft skills obuka

U prostorijama Udruženja ALDI, u ponedjeljak 14.10.2019.godine je počela obuka za nezaposlene osobe za sticanje „soft skills“ vještina. Obuku je započelo 11 osoba, koje već imaju priliku da steknu savremena znanja, vještine i kompetencije iz ove oblasti, a koje su sve više tražene od strane poslodavaca.

Teme koje su naši polaznici obradili u prvoj sedmici su Radne vještine, vještine učenja te komunikacijske vještine. 
Prezentacijskim vještinama završena je prva sedmica napredne obuke. Radujemo se nastavku naredne sedmice, kada će polaznici imati priliku naučiti nešto više o vještinama razmišljanja.

Obuka se organizuje u okviru projekta: „ALDI Skill Accelerator- Razvoj digitalnih i „soft skills“ za trenutno i buduće tržište rada“, koji finansira DVV International - Ured za BiH.

Održana radionica Kritičko razmišljanje

25. Oktobar, 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

U okviru sedmice Vještina razmišljanja

U okviru ALDI sedmice „Vještina razmišljanja“, jučer je organizovana radionica pod nazivom „Kritičko razmišljanje“, na kojoj su prisutni imali priliku čuti nešto više o kritičkom razmišljanju kao vještini koja se može naučiti te o obrazovanju generalno. 

Osim toga, prisutni su imali priliku čuti nešto više o potrebnim vještinama na trenutnom i budućem trzištu rada, te kako odgovoriti izazovima modernog vremena. 

Predavač je bio Nedim Krajišnik, projekt koordinator Centra za obrazovne inicijative „Step by step“ Sarajevo. 

Radionica je organizovana u okviru projekta: „ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih i soft skills za trenutno i buduće tržište rada“, koji ima za cilj unaprijeđenje vještina radne snage kroz proširivanje kapaciteta za obuku odraslih u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada, a koji finansira DVV International - Ured za BiH.

Radionica "Digitalni marketing"

06. November 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

#DigitalYouthForce
Razvoj naredne generacije inovacijama vođenih stručnjaka koji finansira Američka ambasada Ured u BiH. 

Digitalni marketing munjevitom brzinom postaje jedna od najtraženijih grana ekonomije. Radi se o najzabavnijem i najkreativnijem poslu u području ekonomije koji danas možeš izabrati. 

Sada je pravo vrijeme da uhvatiš brzi voz i osiguraš si kartu u prvom razredu na putu prema zanimljivoj, dinamičnoj i unosnoj karijeri. 

Dođite na našu radionicu 08.11.2019. u 17 i 30 h (prostorije Udruženja ALDI Goražde), i poslušajte sve o digitalnom marketingu iz prve ruke od Selme Obarčanin, direktorice marketinške agencije "New Media People" iz Sarajeva. 

Spread the news! 

Završena prva napredna "soft skills" obuka

2019-11-08 13:56:57

|

Belma Halilović

slika_1

ALDI Skill Accelerator ima misiju da podrži razvoj generacije inovacijama vođenih stručnjaka koji će biti opremljeni dobrim tehničkim vještinama, ali i visokim kognitivnim vještinama koje će u svojim organizacijama biti u mogućnosti dati ključan doprinos kako bi ostvarili konkurentsku prednost na tržištu.   

Kako bi odgovorio na ove izazove ALDI Skill Accelerator pomaže mladim stručnjacima da razviju „Soft Skills“ vještine koje će im pomoći da iskoriste svoj puni potencijal na budućem tržištu rada. 

Danas je uspješno završena prva edukacija iz oblasti naprednih 'soft skills' vještina, koja je trajala 120 nastavnih časova i obuhvatila 7 modula u okviru kojih je obrazloženo 90 različitih tema (pristupa, tehnika i alata).   

Obuka je realizovana u okviru projekta ALDI Skill Accelerator: Razvoj digitalnih i 'soft skills' za trenutno i buduće tržište rada, koji finansira DVV International – Ured za BiH.

Započela obuka za dugoročno nezaposlene osobe VSS spreme

2020-01-13 10:25:07

|

Belma Halilović

slika_1

U okviru Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS


Juče, 06. januara 2020. godine, započeo je prvi modul pod nazivom 'Poslovna analitika' u okviru Programa obrazovanja odraslih za usavršavanje iz oblasti 'Projekt menadžment'. 

Obuku je započelo 12 visokoobrazovanih nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde.
Programom je planirano povećanje kompetencija radne snage u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada, kroz:
- Razvoj poslovnih vještina mladih VSS i podizanje zapošljivosti nezaposlenih osoba upućivanjem u program usavršavanja shodno zahtjevima tržišta rada;
- Zapošljavanje osoba koje su prošle program usavršavanja;
- Razvoj svijesti kod mladih osoba o značaju sticanja novih znanja i vještina relevantnih za tržište rada kroz promociju cjeloživotnog učenja. 

U okviru pomenutog projekta izrađen je poseban program obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih BPK Goražde, pod nazivom 'projekt menadžment'. 
Izrađeni program će nezaposlenim osobama omogućiti sticanje kompetencija koje su atraktivne za mlade osobe kao što su: Poslovna analitika, Strateško planiranje i izrada strateških dokumenata, Pisanje projektnih prijedloga i Upravljanje projektnim ciklusom. 

Obuka će ukupno trajati 300 časova, od čega 120 časova stručno-teorijske obuke i 180 časova praktične nastave (učenje kroz rad) u kompanijama i institucijama sa područja BPK Goražde.

Program usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS, Udruzenje ALDI realizuje u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Gorazde, GOPA Worldwide Consultants, JU Služba za zapošljavanje BPK Gorazde i Srednjom stručnom školom “Dzemal Bijedic” Gorazde. Program finansira JU Služba za zapošljavanje BPK Gorazde.

Razvoj projekata: Pretvaranje ideje u jasan plan

28. Januar, 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Tokom trajanja trećeg modula "Razvoj projekata" u okviru obuke "Projekt menadžment" Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Arman Bešlija i Direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo, imali su priliku razgovarati sa predavačem, polaznicima i organizatorom obuke, Udruženjem ALDI, kako bi se informisali o toku i uspješnosti realizacije obuke, te o napretku usavršavanja polaznika.

Polaznici su iskazali zadovoljstvo ukazanom prilikom, te veoma dobrom i kvalitetnom organizacijom predavača i same obuke. 

Obuka se realizuje u okviru "Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS", koji Udruženje ALDI implementira u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Gorazde, GOPA Worldwide Consultants, JU Služba za zapošljavanje BPK Gorazde i Srednjom stručnom školom “Džemal Bijedić” Goražde.
Program finansira JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde.

Mreža vladinih i nevladinih aktera

16. Juni 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Održan inicijalni sastanak

U skladu sa Sporazumom o saradnji u oblasti obrazovanja odraslih u 2020. godini potpisanom između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu, danas je u prostorijama Udruženja ALDI Goražde organizovan inicijalni sastanak za uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo.

Sastanak je organizovan za partnerske organizacije koja će, u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo, u ime DVV Internationala, direktno koordinirati uspostavljanje i dalje djelovanje mreže, a na temelju ranije stečenih iskustava u oblasti međusektorske saradnje u obrazovanju odraslih. 

Na sastanku je predstavljen plan realizacije ove aktivnosti u 2020. godini, razmijenjena iskustva iz dosadašnje saradnje između relevantnih vladinih i nevladinih institucija i organizacija te dogovoreni konkretni koraci za naredni period.

Sastanku je pored predstavnika Udruženja ALDI Goražde prisustvovala koordinatorica projekta ispred DVV International – Ureda za BiH, gđa Dženita Džano i ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS – pomoćnica ministra, gđa. Lamija Husić. 

Sastanak se realizovao u okviru projekta „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo“. Projekat finansira DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu.

Obuka Projekt menadžment

17. Juni 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Svečana dodjela certifikata za 12 mladih osoba

Nakon završene obuke u sticanju novih znanja i vještina iz oblasti „Projekt menadžmenta“ u sklopu projekta „Program usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS“, danas je u prostorijama SSŠ „Džemal Bijedić“ upriličena svečana dodjela certifikata za 12 mladih osoba iz Goražda koji su uspješno završili obuku.

Mladi su kroz ovaj projekat imali priliku da znanje stečeno iz teorijskog dijela nastave iz oblasti Poslovne analitike, Strateškog planiranja i izrade strateških dokumenata, Pisanja projektnih prijedloga i Upravljanja projektnim ciklusom (120 časova) praktično realizuju u kompanijama i institucijama sa područja BPK Goražde (180 časova). 

Šest praktikanata je svoju obuku završilo u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, dok je po dvoje praktikanata svoju obuku završilo u Prevent Goražde d.o.o., Prevent Components d.o.o. i Prevent Safety d.o.o. 
Udruženje ALDI je realizovalo ovaj projekat u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, GOPA Worldwide Consultants, JU Služba za zapošljavanje BPK Gorazde i Srednjom stručnom školom “Džemal Bijedić” Goražde. 

Program je finansiran od strane JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde.

Mreža vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

07. Juli 2020

|

Belma Halilović

slika_1

U okviru projekta „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u  oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo“ 06. 07. 2020. godine u Privrednoj komori Kantona Sarajevo održan je sastanak budućih partnera iz Kantona Sarajevo, tokom kojeg su definisane neke od potreba javnog, privatnog i civilnog sektora iz oblasti obrazovanja odraslih i promovisani benefiti lokalnog partnerstva. 

Prisutni su bili predstavnici implementatora projekta iz Udruženja ALDI iz Goražda, DVV International – ureda za Bosnu i Hercegovinu, koji finansira ovaj projekat, kao i predstavnici Minstarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Privredne komore Kantona Sarajevo, JU Službe za zapošljavanje KS, JU Bosanskog kulturnog centra,  akademske zajednice, srednjih stručnih škola registrovanih za obrazovanje odraslih  i jedan broj privrednika zainteresiranih za saradnju. 

Projekat je zamišljen tako da sva iskustva koje Bosansko - podrinjski kanton  i Goražde imaju u vezi partnerstva u  oblasti obrazovanja odraslih prenesu partnerima iz Kantona Sarajevo. Kako je istaknuto tokom sastanka, u narednom periodu bit će identificirane oblasti u kojima je potrebno razviti kapacitete partnera i sačiniti analize potreba u oblasti obrazovanja odraslih, sa preporukama.

U planu je i organizovanje treninga za članove lokalnog partnerstva, kako bi se usvojila posebna znanja i vještine, unaprijedila postojeća struktura i instrumenati za koordinaciju i razmijenile ideje unutar partnerstva.

Uspješno završen trening kurs Razvoj Web aplikacija

24.juni 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Danas je održana dodjela potvrda o učešću polaznicima trening kursa "Razvoj Web aplikacija", koji je trajao 80 nastavnih časova i obuhvatio 5 modula.

Polaznici su imali priliku naučiti cijeli proces razvoja Web stranice, korak po korak, koristeći HTML5 i CSS3 jezike. 

Trening kurs se realizovao u okviru projekta: "#DigitalYouthForce : Razvoj naredne generacije inovacijama vođenih stručnjaka", koji finansira Ambasada SAD u BiH.

Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu

03.Mart 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Udruženje ALDI je započelo sa implemetacijom projekta pod nazivom „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u u Brčko Distriktu“, koji finansira DVV International- Ured za BiH.

Funkcionalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba ključno je uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera o oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, a postignuti rezultati i primjer dobre prakse BPK Goražda (tzv. „Goraždanski model“) mogu doprinijeti jačanju kvaliteta i efikasnosti sistema obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu.

Generalni cilj projekta je uspostavljanje institucionalne saradnje na polju obrazovanja odraslih, a neki od specifičnih ciljeva ovog projekta su: definisanje potreba partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora u oblasti obrazovanja odraslih,razvoj mehanizama za koordinaciju aktivnosti u oblasti obrazovanja odraslih,te razvoj institucionalnih kapaciteta partnera na polju obrazovanja odraslih.

Tokom trajanja projekta planirane su mnogobrojne aktivnosti a neki od očekivanih rezultata su: izrađena i usvojena Analiza potreba članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih sa preporukama, uspostavljen mehanizam kontinuirane saradnje članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (izrađen i potpisan Memorandum o saradnji i zajedničkom djelovanju i sl.), unaprijeđeni kapaciteti svih organizacija članica partnerstva koji su neophodni kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način (identificirane oblasti za dalje razvijanje članova partnerstva, unaprijeđeni kapaciteti članova partnerstva itd).

Implementacija projekta će trajati 10 mjeseci.

DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutog projekata predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.

Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

03.Mart 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Udruženje ALDI je započelo sa implemetacijom projekta pod nazivom „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo“, koji finansira DVV International - Ured za BiH.

Kako bi se osiguralo da partnerstvo na polju obrazovanja odraslih bude snažan motor razvoja obrazovanja odraslih neophodno je uspostaviti trajni dijalog između Vlade, Službe za zapošljavanje, obrazovnih ustanova, općina, poslodavaca i civilnog društva, kao i sposobnost svih aktera da zajednički izrađuju i provode strategije i planove u skladu sa potrebama ekonomije i na taj način se djelotvornije bore protiv nezaposlenosti i neaktivnosti. Postignuti rezultati i primjer dobre prakse BPK Goražda (tzv. „Goraždanski model“) mogu doprinijeti jačanju kvaliteta i efikasnosti sistema obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo. 

Generalni cilj projekta je uspostavljanje institucionalne saradnje na polju obrazovanja odraslih, a neki od specifičnih ciljeva ovog projekta su: definisanje potreba partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora u oblasti obrazovanja odraslih,razvoj mehanizama za koordinaciju aktivnosti u oblasti obrazovanja odraslih, razvoj institucionalnih kapaciteta partnera na polju obrazovanja odraslih. T

okom trajanja projekta planirane su mnogobrojne aktivnosti a neki od očekivanih rezultata su: izrađena i usvojena Analiza potreba članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih sa preporukama, uspostavljen mehanizam kontinuirane saradnje članova partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih, te unaprijeđeni kapaciteti svih organizacija članica partnerstva koji su neophodni kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način.

Implementacija projekta će trajati 10 mjeseci.

DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutog projekta predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.

ALDI Skill Accelerator (SKIA) 2 - Razvoj digitalnih vještina za rast i inovacije

03.Mart 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Nakon uspješno završenog projekta „ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih i soft skills za trenutno i buduće tržište rada“, koji je Udruženje ALDI implemetiralo u prethodnoj godini, uslijedit će nastavak projekta pod nazivom „ALDI Skill Accelerator (SKIA) 2 - Razvoj digitalnih vještina za rast i inovacije“, koji finansira DVV International - Ured za BiH.

Korištenje znanja u digitalnoj indiustriji biće jedan od važnijih činilaca u mnogim privrednim granama u vremenu koje dolazi, a Udruženje ALDI kroz ovaj projekat želi pomoći lokalnoj zajednici da ovaj izazov što uspješnije savlada, te da omogući mladim ljudima da steknu potrebne digitalne vještine.

Osnovni cilj projekta jeste unaprijeđenje vještina radne snage kroz proširivanje kapaciteta za obuku odraslih u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada, a neki od očekivanih rezultata su unaprijeđeni kapaciteti ALDI inovativnog trening laboratorija za stručnu obuku odraslih osoba, izrađen novi program obrazovanja odraslih koji će pružiti mogućnost obrazovanja odraslih u oblastima relevantnim za tržište rada, unaprijeđena ponuda za stručnu obuku odraslih osoba kroz akreditaciju tri programa za obuku u digitalnim vještinama od strane kantonalnog ministarstva obrazovanja kao i organizovan trening za 10 mladih osoba iz oblasti digitalnih vještina.

Implementacija projekta će trajati 10 mjeseci.

DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutog projekta predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.

Razvoj poduzetničkih sposobnosti

31. Septembar 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Trening kurs pod nazivom „Razvoj poduzetničkih sposobnosti“

„Poduzetne osobine su najmirnije kada nemaju mira“. Općenito se smatra da bi poduzetnik trebao posjedovati sedam temeljnih poduzetničkih osobina: inovativnost, sklonost preuzimanju rizika, samouvjerenost, radoholičnost, svrhovitost, odgovornost i samostalnost. Neke od navedenih osobina su urođene a neke su ipak stečene. Pojam „poduzetništvo“ se koristi u različite svrhe, često i nesvrsishodno. Posebno je značajno poduzetništvo posmatrati kao ključnu kompetenciju cjeloživotnog učenja. U tom smislu poduzetništvo je sistem znanja, vještina i stavova koji nadilaze privredne okvire.

Danas je u Udruženju ALDI započeo trening kurs pod nazivom „Razvoj poduzetničkih sposobnosti“ za 12 mladih nezaposlenih osoba sa područja BPK-a Goražde. Svrha trening kursa je povećanje stručnih kompetencija odraslih osoba koje će povećati njihove šanse na tržištu rada. Polaznici će za vrijeme trening kursa razviti poduzetničke vještine koje će im olakšati inoviranje, opstanak i rast u dinamičnom okruženju i pomoći im da razviju svijest o sebi kao stručanjacima. Predviđeno trajanje trening kursa je 80 sati, od čega je 39 časova predviđeno za stručno-teorijsku nastavu, 26 časova za vježbe i 15 časova u radno sličnom okruženju (IT Lab Udruženja ALDI).

Završetkom programa polaznici će steći osnovni set znanja i vještina o poduzetništvu i radnoj etici u organizaciji, kao i osnovna znanja iz marketinga i poslovnom i finansijskom planiranju.

Kurs se održava u okviru projekta „#DigitalYoutForce: Razvoj generacije inovacijama vođenih stručnjaka“ koji finansira Ambasada SAD-a u BiH.

Definisanje strateških prioriteta razvoja institucionalnog partnerstva u obrazovanju odraslih na području KS

06.Oktobar 2020

|

Belma Halilović

slika_1

Panel Diskusija

U okviru projekta „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo“, koji finansira DVV International - Ured za BiH, a implementira Udruženje ALDI Goražde, u Sarajevu je 6. oktobra 2020. godine održana i panel diskusija o temi: „Lokalno partnerstvo u funkciji obrazovanja odraslih“.

Ovaj događaj realiziran je u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo i uz podršku Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.  Panel diskusiji  prisustvovali su predstavnici Ministarstva obrazovanja BPK Goražde, Pedagoškog zavoda BPK Goražde, Grada Goražde, Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Privredne komore BPK Goražde, Udruženja poslodavaca BPK, predstavnici privrednog društva „Emka Bosnia“ Goražde,  predstavnici Ministarstva za nauku i mlade KS, JU Službe za zapošljavanje KS, DVV International ureda u Sarajevu, poslodavaci, kao i predstavnici  vladinog i nevladnog sektora registrovani kao ponuđači obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo. 

Cilj je bio registrovanim ponuđačima obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo predstaviti „Goraždanski model“, kao izuzetno uspješan model lokalnog partnerstva u Federaciji BiH. Goraždanski model podrške u kreiranju radnih mjesta, obuhvata finansijske podsticaje, raspoloživu infrastrukturu i stručnu radnu snagu. Kako bi se osiguralo da radna snaga posjeduju odgovarajuće vještine neophodne industriji, u saradnji sa stručnim školama i poslodavcima poduzete su mjere na stručnom osposobljavanju nezaposlenih osoba. Programi formalnog stručnog obrazovanja su modernizovani u saradnji sa poslodavcima, a kako bi se adekvatno odgovorilo na rastuće potrebe izvozne industrije uvedeni su i novi obrazovni programi.   

Na kraju panel diskusije svi prisutni su popunili Upitnik, a ponuđeni odgovori bi mogli poslužiti za definisanje strateških prioriteta razvoja institucionalnog partnerstva u obrazovanju odraslih na području Kantona Sarajevo.