text
tex1

ALDI

Author

"IT Talks - Summer edition" - još jedna prilika za mlade

08. Avgust 2019.

|

Belma Halilovic

slika_1

Druga u nizu radionica

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde je u četvrtak 08.08.2019. godine organizovana druga u nizu radionica za mlade pod nazivom „IT Talks - Summer edition“. 

Radionica je organizovana u sklopu projekta „ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih i soft skills za trenutno i buduće tržište rada“, koji ima za cilj unaprijeđenje vještina radne snage kroz proširivanje kapaciteta za obuku odraslih u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada, a koji finansira DVV International - Ured za BiH. 

Na prošloj radionici su mlade osobe imale priliku da se upoznaju sa poslovima i zanimanjima budućnosti, dok je na ovoj radionici predstavljen rad IT Laba, odnosno aktivnosti koje se realizuju u okviru ovog projeka u oblasti digitalnih vještina i "soft skills". 

Održana radionica ujedno predstavlja i najavu za obuke u digitalnim i „soft skills“ vještinama koje će se organizovati u prostorijama ALDI ITLaba u narednom periodu.

Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih

03.Mart 2020

|

Belma Halilovic

slika_1

Udruženje ALDI je nastavilo sa implemetacijom projekta pod nazivom „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“, koji finansira DVV International - Ured za BiH, a koji je uspješno implementiran i u protekloj godini. 

Kroz višegodišnji zajednički rad na obrazovanju odraslih osoba na području BPK Goražde uspostavljeno je partnerstvo najznačajnijih aktera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora koje je primarno funkcionisalo kao mehanizam koordinacije aktivnosti koje su se implemetirale u okviru projekata i programa obrazovanja odraslih.

Generalni cilj projekta je unaprijeđenje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a neki od očekivanih rezultata su izrađena web platforma za interaktivno praćenje napretka implementacije Strategije obrazovanja odraslih i aktivnosti članica lokalnog partnerstva, uspostavljanje mehanizma za podršku institucionalnim akterima na polju obrazovanja odraslih za koordinaciju i adresiranje ključnih izazova i mogućnosti na polju obrazovanja odraslih, kao i unaprijeđeni kapaciteti svih organizacija članica partnerstva koji su neophodni kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način.

Korisnici projekta su: Ministarstvo za obrazovanje BPK Goražde; Grad Goražde; Služba za zapošljavanje BPK Goražde; SSŠ 'Džemal Bijedić' Goražde; Udruženje poslodavaca BPK Goražde; Privredna komora BPK Goražde; Obrtnička komora BPK Goražde, NVO, eksperti, aktivisti i novinari, te civilno društvo u cjelini;

Implementacija projekta će trajati 10 mjeseci.

DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutog projekta predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.

 

Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

07.juli 2020

|

Belma Halilovic

slika_1

Promovisan projekat

Jučer je u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo promovisan projekat „Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo“ koji implementira Udruženje za lokalne razvojne inicijative ALDI, a finansira DVV International – Ured za BiH. Prezentacija projekta je održana u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo, sa kojom će se u nastavku realizovati ostale aktivnosti na ovom projektu. 

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, brojni pružaoci usluga obrazovanja odraslih, predstavnici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, poslodavaca i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo. Svi prisutni su iskazali interes za učešće u formiranju mreže funkcionalnog partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba, koje je ključno za uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera u oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.

Projektom je predviđeno uspostavljanje institucionalne saradnje na polju obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo, te definisanje potreba partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora u oblasti obrazovanja odraslih, koje će dovesti do razvoj kapaciteta institucionalnih partnera na polju obrazovanja odraslih.

Potpisan Memorandum o saradnji na polju obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu BiH

2021-03-19 13:52:49

|

Belma Halilovic

slika_1

Memorandum o saradnji

Jučer, 18.03.2021. godine je potpisan Memorandum o saradnji između vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko distriktu BiH.

Memorandum o saradnji je postignut radi jačanja partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora u razvoju vještina odraslih osoba, što je ključno za uspjeh u implementaciji politika i napora svih aktera u oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih. 

Obrazovanje odraslih podrazumijeva partnersku djelatnost i zajedničku odgovornost različitih aktera: vlasti, poslodavaca i zaposlenih, privrednih i stručnih asocijacija, udruženja, obrazovnih institucija i pojedinaca. S tim u vezi, lokalno partnerstvo predstavlja zajednički odgovor pomenutih aktera na izazove socijalno-ekonomskog razvoja i potrebe pojedinaca i preduzeća za znanjima i vještinama i osnovni mehanizam planiranja i razvoja stručnog obrazovanja i obuke odraslih.

Potpisinice Memoranduma o saradnji u Brčko distriktu BiH su: Vlada Brčko distrikta BiH: Odjeljenje za obrazovanje i Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu; Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH; Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BiH; Privredna komora Brčko distrikta BiH; Omladinski centar 'Vermont' i Centar za obrazovanje odraslih 'Hartmann & Mayer'.

Na događaju su prezentovane planirane aktivnosti za 2021. godinu koje će se realizovati u okviru projekta “Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu BiH”, a ključna aktivnost je izrada Akcionog plana na polju obrazovanja odraslih u Brčko distriktu BiH.

Udruženje ALDI u saradnji sa DVV International – Ured za BiH i Odjeljenjem za obrazovanje pri Vladi Brčko distrikta BiH realizuje projekat “Uspostavljanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih u Brčko Distriktu BiH”, uz finansijsku podršku Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke.