text
tex1

ALDI

Author

Koje su nove vještine potrebne lokalnoj industriji?

August, 06.2017

|

Demir Imamovic

slika_1

Istrazivanje potreba za vještinama radne snage na podrucju Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde

Važan preduslov za planiranje obrazovnih programa koji imaju za cilj unaprijeđenje vještina radne snage je dobra identifikacija znanja i vještina koje su potrebne lokalnim kompanijama trenutno ali i u budućnosti. U okviru projekta ILO, na podrućju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ALDI provodi istraživanje potreba za radnom snagom u 185 kompanija čiji će rezultati biti korišteni za izradu programa razvoja znanja i vještina radne snage na području kantona.

U okviru projekta ALDI provodi istraživanje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kako bi se utvrdile potrebe privatnog sektora za radnom snagom u periodu do 2020. godine.

Za ovo istraživanje primjenjujemo vlastiti razvijeni model IPRS 2017 Skill survey koji omogućava uvid u ključne parametre koji će određivati potrebe za radnom snagom i koji će dati odgovore o opštim pitanjima o radnoj snazi,  trenutnoj strukturi radne snage na području istraživanja i planove poslodavaca po pitanju angažovanja ljudskih resursa do 2020. godine.

Istraživanjem će se takođe utvrditi izazovi sa kojima se poslodavci susreću po pitanju osiguranja neophodnih ljudskih resursa i kadrovskoj politici kompanija koje primjenjuje kako bi se obezbjedilo popunjavanje radnih mjesta sa radnicima koji posjeduju neophodna stručna znanja, vještine i kompetencije.

Nakon završetka istraživanja ALDI će objaviti rezultate istraživanja sa pregledom ključnih nalaza i preporuka koje mogu doprinijeti smanjenju disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.