text
tex1

ALDI

Publikacije

Datum Publikovanja

Oktobar 11, 2004

Papir za diskusiju

Evropska perspektiva Bosne i Hercegovine

Ka uravnoteženosti ili ekstremnoj nejednakosti?

Istraživački tim ALDI

Proces tranzicije iz socijalizma u tržište i demokratiju dovodi do poremećaja koji prouzrokuju jaz u ekonomskom razvoju između različitih regiona unutar zemlje. U Bosni i Hercegovini, nakon devet godina provođenja procesa tranzicje, jasno je vidljiva ekonomska neuravnoteženost unutar zemlje.

Koncentracija kapitala I ljudi prijeti da u skoroj budućnosti tri četvrtine populacije BiH ostane izvan ekonomski razvijenih područja, u kojima je koncentrisana većina ekonomskih aktivnosti u zemlji.

ALDI je tokom &s ...

Datum Publikovanja

Septembar 13, 2004

Papir za diskusiju

Kako započeti participativni process Lokalnog ekonomskog razvoja

Priručnik za participativnu izradu planova lokalnog ekonomskog razvoja

ALDI

U Bosni i Hercegovini vladine institucije na lokalnom nivou često se susreću sa pitanjem kako započeti konkretne aktivnosti na lokalnom ekonomskom razvoju? U okviru projekta: Jačanje kapaciteta općinske administracije u lokalnom ekonomskom razvoju, ALDI je kreirao priručnik za za lokalni ekonomski razvoj. Priručnik može poslužiti ne samo vladinim institucijama, već i nevladinim organizacijama, privatnom sektoru i građanima zainteresovanim za process lokalnog ekonomskog razvoja u BiH. ...

Datum Publikovanja

April 21, 2004

Papir za diskusiju

Slobodna trgovina i Bosna i Hercegovina: Da li smo spremni na putovanje?

Papir za diskusiju o trgovini, tranziciji, siromaštvu i globalizacii

U periodu januar – april 2004. godine, ALDI je radio na izradi izvještaja pod nazivom "Slobodna trgovina i Bosna i Hercegovina : Da li smo spremni na putovanje?" , koji govori o trgovini, tranziciji, siromaštvu i globalizaciji u Bosni i Hercegovini. Rad je namjenjen boljem razumjevanju kljućnih mogućnosti i posljedica koje proces trgovinske liberalizacije donosi građanima Bosne i Hercegovine. U radu se nalaze informacije o efektima dosadašnjeg procesa ekonomskih reformi i liberalizacije trgovinskih režima, pregled ...

Datum Publikovanja

Mart 4, 2004

Papir za diskusiju

Analiza procesa registracije privrednih društava

ALDI

Analiza procesa registracije je izvještaj u kojem su prezentirani rezultati istrazivanja o praksi registracije preduzeća i mikro biznisa na lokalnom nivou. U istraživanje su bili ukljuceni institucije koje vrse registraciju i preduzeca koja su obavljala registraciju tokom rada na izvjestaju. U analizi su identifikovane sve one prioritetne aktivnosti i mjere koje mogu uticati na ubrzanje procesa registracije preduzeca u okviru postojeceg sistema registracije preduzeca u Bosni i Hercegovini. ...

Datum Publikovanja

Februar 28, 2003

Papir za diskusiju

Akcioni plan za razvoj poduzetništva

Priručnik za izradu plana razvoj poduzetništva na lokalnom nivou

ALDI

U Bosni i Hercegovini razvoju poduzetnistva je dat prioritet u procesu jacanja uloge privatnog sektora u procesu tranzicije ekonomije BiH. U saradnji sa kantonalnim ministarstvom privrede ALDI je kreirao prijedlog akcionog plana za razvoj poduzetnistva. Akcioni plan pored strateške analize obuhvata pregled kljucnih problema koji predstavljaju barijere ravoja poduzetnistva sa akcionim planom mjera za njihovo smanjivanje. ...

Datum Publikovanja

Septembar 6, 2010

Istraživanje

Finansijsko lice politike u Bosni i Hercegovini

Istraživački tim ALDI

U ovom Izvještaju predstavljeni su nalazi provedene analize javne budžetske potrošnje u periodu od 2007 do 2010 godine na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se utvrdila usklađenost potrošnje sa zahtjevima iz Građanske platforme koja je podržana od svih političkih partija na opštim izborima 2006. godine.

Analizom budžetske potrošnje dobiveni su rezultati koji jasno ukazuju da domaće vlasti nisu ispunile obećanja data prihvaćanjem Građanske ...

Datum Publikovanja

April 20, 2012

Istraživanje

Nezaposlenost: Deset godina poslije

Istraživački tim ALDI

Nakon šestomjesečnog rada na analizi efekata politika rada u Bosni i Hercegovini u proteklih deset godina uz podršku Centara civilnih inicijativa u ovom izvještaju predstavljeno je viđenje Agencije za lokalne razvojne inicijative o značaju reforme sistema socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u borbi protiv nezaposlenosti.
Ovaj izvještaj je kreiran kako bi se otpočeo proces zagovaranja odlučnog djelovanja vlasti Bosne i Hercegovine na smanjenju registrirane nezaposlenosti i poboljšanje svih a ...

Datum Publikovanja

Maj 17, 2017

Papir za diskusiju

Razvoj vještina u digitalnom dobu

Demir Imamović

Bosni i Hercegovini treba novi pristup obrazovanju kako bi se unaprijedio proces sticanja i razvoja vještina esencijalnih za napredak na sve zahtjevnijem tržištu rada. Novi pristup je potreban kako bi se uticalo na na smanjenje jaza u vještinama koji ometa produktivnost i ekonomski rast, kao i na smanjenje nestašice za vještinama prouzrokovaim starenjem radne snage. 
Dijelimični rezultati se mogu postići fokusiranjem na poboljšanje postojećeg modela obrazovanja odraslih, međut ...


Objektivne analize za efikasne politike

Naše aktivnosti se zasnivaju na objektivnim istraživanjima i analizama koje koristimo kako bi bolje identifikovali probleme i kreirali aktivnosti na njihovom rješavanju.

Rezultate naših istraživanja koristimo ne samo da bi unaprijedili naše usluge i bili bolji u sektorima u kojima smo aktivni. Izvještaje koje kreiramo na osnovu naših istraživanja i analiza koristimo u procesu zagovaranja efikasnijih javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou.

U našoj biblioteci možete pronaći veliku zbirku podataka i statističkih analiza o socio-ekonomskim kretanjima u Bosni i Hercegovini od 2000-te godine do danas. Ovi podaci mogu biti korisni svim zainteresovanim stranama za bolje dizajniranje i implementaciju razvojnih politika i programa na svim nivoima.