Technologies

initiatives

text
text

Zašto je važan fokus na digitalne tehnologije

Bosna i Hercegovina već 20 godina provodi tranzicijske reforme kako bi se povećala ekonomska aktivnost stanovništva, smanjila nezaposlenost i iskorjenilo siromaštvo. Na žalost, strategija koja se oslanjala na jako industrijsko naslijeđe i obilne izvore energije nije imala veliki uspjeh u smanjenju visoke stope nezaposlenosti koja je u 2016 godini iznosila 25,4 procenta, što posebno pogađa mlade osobe u dobi od 15 do 24 godine među kojima je stopa nezaposlenosti čak 54,4%.

Inicijativa za razvoj digitalnih vještina

Bosni i Hercegovini je potrebna mobilizacija unutar industrije, vlade, socijalnih partnera, neprofitnih organizacija i provajdere u obrazovanju za poduzimanje akcije kako bi se rješio nedostatak digitalnih vještina. Za uspjeh u aktivnostima na razvoju digitalnih vještina neophodno je okupiti kompanije u ICT sektoru, kompanije koje koriste informacijsko-komunikacijske tehnologije, provajdere u obrazovanju i obuci, ministarstva za obrazovanje i zapošljavanje, javne i private agencije za zapošljavanje, udruženja, neprofitne organizacije i socijalne partnere koji bi zajedno razvili konkretne mjere koje bi unaprijedile digitalne vještine svim nivoima u društvu.

Potrebe i prioriteti

U Bosni i Hercegovini kao i u većini Evropskih zemalja izražen je nedostatak digitalnih vještina i znanja kod ogromnog dijela populacije. Građani trebaju adekvatne i odgovarajuće vještine na svim nivoima: vještine visokog nivoa za ICT specijalce, korisničke vještine neophodne za rad na radnom mjestu i opšte digitalne vještine za digitalnu pismenost.

Odgovor na ove potrebe leži u većem obrazovanju i obuci mladih ljudi za digitalne profesije kako bi se kreirao veliki broj talentiranih mladih digitalnih profesionalaca, sa povećanom ženskom participacijom, koji bi bili spremni da popune rastući broj nepopunjenih radnih mjesta za ICT profesionalce, doškolovavanje i prekvalifikacija radne snage u digitalnim vještinama koje su im potrebne kako bi ostali produktivni u svojim poslovima i kako bi bili zapošljivi u novim, modernizacija sistema obrazovanja i obuke za digitalno doba i donošenje digitalnih vještina i kompetencija na svim nivoima obrazovanja i obuke i unapređenje digitalnih vještina za sve građane kako bi mogli igrati aktivnu ulogu u modernom društvu.

Očekivani rezultati

Kako bi doprinijeli razvoju digitalne ekonomije Bosna i Hercegovina treba obučiti 25.000 mladih osoba kroz obuku u digitalnim profesijama koja bi uključivala kvalitetni internships/traineeships, apprenticeships i kratkoročne trening programe, obezbjeđenu podršku za up-skills i retrening radne snage za nove digitalne tehnologije pružajući svim radnicima mogućnost da procjne i unaprijede digitalne vještine. Takođe je potrebno pružanje konkretne podrške SME’s u privlačenju i zadržavanju digitalnih talenata. Da bi se u tome uspjelo neophodno je modernizovati sistem obrazovanja i obuke kroz dijalog i saradnji između stakeholdera u industriji i obrazovanju kako bi se od digitalizacije dobilo najviše za učenje, za rad i za život i kako bi se svim studentima i nastavnicima obezbjedila mogućnost za razviju i unaprijede svoje digitalne vještine.