text
tex1

ALDI

A brief overview of our history

slika_1

From microcredits to digital technologies

1996 - 1999

Focus on finance and soft skills

Nakon prvih koraka u posljeratnoj ekonomskoj, društvenoj i političkoj tranziciji Bosne i Hercegovine u Goraždu je uz pomoć međunarodnih partnera osnovana Agencija za lokalne razvojne inicijative, kao domaća nevladina, neprofitna i nepolitična organizacija sa misijom da pomogne aktivnostima socijalnih partnera u posljeratnom procesu obnove i rekonstrukcije Bosne i Hercegovine. U početku organizacija se bavila razvojem poduzetništva kroz mikrokreditiranje, pružanje usluga poslovnog planiranja i edukaciju poduzetnika u soft-skills kao što su poduzetništvo, razvoj poslovnih ideja i biznis planiranje.

2000 - 2007

Fokus poslovnim uslugama i zapošljavanju

Kako se bližio kraj petogodišnjeg procesa posljratne obnove i rekonstrukcije Bosne i Hercegovine, u 2000-toj godini ALDI ulazi u prvu fazu organizacijskih promjena kako bi se prilagodio izazovima koje je donosio novi milenij. Kako bi osigurao pružanje kvalitetnih usluga svoj fokus rada je suzio na aktivnosti koje doprinose zapošljvanju kako u direktnom radu sa korisnicima, posebno nezaposlenim osobama i malim biznisima. U okviru ove faze organizacija je odvojila aktivnosti u zasebnu mikrokreditnu fondaciju MIKRO ALDI koja i danas uspješno posluje kao samostalna fondacija. U ovom periodu ALDI je posebnu pažnju posvetio socioekonomskim politikama na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi podstakao domaće vlasti da se aktivnije posvete smanjenju nezaposlenosti kao gorućeg problema sa kojim se Bosna i Hercegovina u tom periodu suočavala.
Do 2008. godine organizacija je razvila značajne kapacitete za izradu objektivnih i relevantnih socioekonomskih analiza koje su imale značajan utjecaj na formiranje ekonomskih agendi domaćih vlasti na svim nivoima.

2008 - 2016

Fokus na razvoju vještina radne snage

U 2008 godini organizacija je ponovo ušla u fazu reorganizacije kako bi se bolje fokusirala na razvoj vještina radne snage čiji nedostatak je predstavljao glavnu barijeru za smanjenje visokih stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Kako bi se osiguralo smanjenje disbaansa između ponude i potražnje za radnom snagom, organizacija je nastojala razviti kapacitete socijalnih partnera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora kako bi se svi zajedno aktivno uključili po pitanju osiguranja kvalitetnih i za tržište rada relevatnih vještina radne snage.
U ovom periodu organizacija je aktivno pružala direktne usluge građanima kako bi unaprijedili svoja stručne vještine ali je takođe aktivno sarađivala sa lokalnim vlastima kako bi se izgradio institucionalni okvir za razvoj cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI