text
text1

ALDI

Research and publications

See our latest publication

All publications

Date of publication

Maj 17, 2017

Discussion papers

Razvoj vještina u digitalnom dobu

Demir Imamović

Bosni i Hercegovini treba novi pristup obrazovanju kako bi se unaprijedio proces sticanja i razvoja vještina esencijalnih za napredak na sve zahtjevnijem tržištu rada. Novi pristup je potreban kako bi se uticalo na na smanjenje jaza u vještinama koji ometa produktivnost i ekonomski rast, kao i na smanjenje nestašice za vještinama prouzrokovaim starenjem radne snage. Dijelimični rezultati se mogu postići fokusiranjem na poboljšanje postojećeg modela obrazovanja odraslih, međutim to je dovoljno samo da se ublaže posljedice koje donose niske vještine i niske plaće radnika.Za dugoročni i održivi uspjeh ootrebno je proaktivno reagovanje na izazove koje donosi ekonomija digitalnog doba koja znatno podiže ljestvicu bazičnih vještina koje trebaju da posjeduju radnici čak i za obavljanje najjednostavnijih poslova. Novom strategijom potrebno je da se stavi u fokus sticanja digitalnih vještina kako bi se obezbijedio pristup većem broju kvalitetnijih i bolje plaćenih poslova.

Sections

Latest publications

Date of publication

April 20, 2012

Reports & Analyticas

Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini: Deset godina poslije

Istraživački tim ALDI

Nakon šestomjesečnog rada na analizi efekata politika rada u Bosni i Hercegovini u proteklih deset godina uz podršku Centara civilnih inicijativa u ovom izvještaju predstavljeno je viđenje Agencije za lokalne razvojne inicijative o značaju reforme sistema socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u borbi protiv nezaposlenosti. Ovaj izvještaj je kreiran kako bi se otpočeo proces zagovaranja odlučnog djelovanja vlasti Bosne i Hercegovine na smanjenju registrirane nezaposlenosti i poboljšanje svih aspekata soc ...

Date of publication

Septembar 6, 2010

Reports & Analyticas

Finansijsko lice politike u Bosni i Hercegovini

Istraživački tim ALDI

U ovom Izvještaju predstavljeni su nalazi provedene analize javne budžetske potrošnje u periodu od 2007 do 2010 godine na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se utvrdila usklađenost potrošnje sa zahtjevima iz Građanske platforme koja je podržana od svih političkih partija na opštim izborima 2006. godine.Analizom budžetske potrošnje dobiveni su rezultati koji jasno ukazuju da domaće vlasti nisu ispunile obećanja data prihvaćanjem Građanske platforme, ...

Date of publication

Juli 16, 2010

Reports & Analyticas

Analiza stanja povratka u Jugoistočnu Bosnu do 2010. godine sa preporukama

Istraživački tim ALDI

ALDI je u suradnji sa Regionalnim odborom za povratak u Jugoistočnu Bosnu i Hercegovinu uradio analizu o stanju procesa povratka izbjeglih i raseljenih lica na prostor Jugoistočne Bosne i Hercegovine, sa glavnom svrhom da se doprinese jačanju sistemskog pristupa za stvaranje održivog procesa povratka izbjeglih i raseljenih lica u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj analize jeste davanje doprinosa jačanju sistemske podrške održivom povratku kroz utvrđivanje stvarnog stanja u oblasti povratka i kroz identifikaciju priorite ...

Date of publication

Juni 13, 2007

Discussion papers

Analiza programa rada vlasti Bosne i Hercegovine za 2007. godinu

Istraživački tim ALDI


ALDI u saradnji sa Transparency International BiH proveo je analizu planova rada novoizabranih vlasti Bosne i Hercegovine u cilju utvrđivanja svih aktivnosti domaćih vlasti koje direktno mogu doprinijeti ispunjavanju zahtjeva sadržanih u Građanskoj platformi.  

U analizu su uključeni planovi rada Vijeća ministara, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade i Skupštine Republike Srpske i Vlada i/ili skupština sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

Objective analysis for effective policies

Our activities are based on objective research and analyzes that we use to better identify problems and create activities to solve them.

We use the results of our research not only to improve our services and to be better in the sectors in which we are active. The reports we create on the basis of our research and analysis are used in the process of advocating more effective public policies at the national and local levels.

In our library you can find a great collection of data and statistical analyzes of socio-economic trends in Bosnia and Herzegovina from 2000 to the present. These data can be useful to all stakeholders for better design and implementation of development policies and programs.