digital

business

text
text

Mi pomažemo digitalne biznise

Nakon dvije decenije iskustva u pružanju podrške malim biznisima da se razviju, naša organizacija je pomjerila fokus na podršku digitalnim biznisima. Razlog leži u tome da digitalna ekonomija pruža mogućnosti za zapošljavanje stručnih kadrova na kvalitetnim i dobro plaćenim poslovima što otvara mogućnost za zapošljavanje mladih, stručnih i inovativnih ljudi.

Podrška za Start-up

Inovativnim i kreativnim osobama koje posjeduju digitalne vještine i vještine kodiranja u programskim jezicima za kojima postoji potražnja na tržištu olakšavamo pokretanje vlastitog biznisa ili uspostavljanje saradnje sa kompanijama iz ICT sektora.

Kako bi se olakšao početak poslovanja obezbjeđujemo mogućnost korištenja naših prostorija za organizovanje edukacije i treninga zaposlenika u ICT kompanijama, kao i resurse za edukaciju i usavršavanje kadrova.

Podrška u razvoju ideja

Start-up kompanije u ICT sektoru mogu koristiti usluge Inovativnog trenig labaratorija kako bi razvili ili usavršili svoje ideje i kako bi svoje ideje dostavili na tržište. U skladu sa mogućnostima i rasloloživim sredstvima naša organizacija obezbjeđuje i finansijsku podršku za razvoj poslovnih ideja i digitalnih proizvoda.