new

Technologies

text
text

Zašto su nove tehnologije važne

Nove tehnologije imaju rastući utjecaj na kvalitet socijalnog života ljudi, poslovne operacije kompanija i prosperitet zajednica. Digitalne tehnologije postaju centralni alat koji obezbjeđuje bolje poslove, veću produktivnost i ekonomski rast.

Naša organizacija je posvećena osnaživanju ljudi, organizacija i zajednica u korištenju novih tehnologija kako bi se osigurala aktivna participacija u socijalnom životu, kvalitetniji poslovi i prosperitet zajednice.

Digitalne vještine su vrata ka prosperitetu

Sticanje novih kompetencija je suština cjeloživotnog učenja. U digitalnom dobu vještine poznavanja informaciono-komunikacijskih tehnologija, zajedno sa pismenošću i numeričkim vještinama predstavljaju esencijalni temelj za učenje.

Naši programi pružaju podršku svima koji su zainteresovani za razvoj digitalnih vještina kako bi unaprijedili svoju participaciju u društvu, unaprijedili vještine neophodne na radnom mjestu ili da svoju karijeru žele izgraditi u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Mi pomažemo digitalne biznise

U digitalnom društvu sve više radnih mjesta zahtjeva posjedovanje digitalnih vještina putem kojih se pružaju usluge korisnicima, proizvode novi proizvodi i usluge i upravlja poslovnim operacijama. U okviru programa Inicijativa za poslovnu zajednicu naša organizacija pruža usluge start-up kompanijama u digitalnim tehnologijama kako bi uspostavili i razvili poslovne operacije korištenjem digitalnih tehnologija, te razvili vještine kadrova neophodnih za rad u digitalnim tehnologijma.