text
text
Ibrahim Imamovic

Ibrahim Imamović

Predsjednik Upravnog odbora

O NAMA

Asocijacija za lokalne razvojne inicijative iza sebe ima više od 20 godina iskustva u radu na ekonomskom razvoju, razvoju privatnog sektora i osnaživanju građana da aktivno učestvuju u ekonomskom, socijalnom i političkom životu Bosne i Hercegovine.

Tokom 20 godina organizacija je uspješno prošla kroz četri faze tranzicije kako bi se profilirala u dinamičnu organizaciju sposobnu da planira, organizuje i provodi inicijative koje doprinose razvoju zajednice u digitalnom dobu.

Tokom 1990-tih godina svoj fokus smo posvetili razvoju demokratskog društva sa ekonomski nezavisnim građanima. Početkom novog milenija svoj fokus smo usmjerili ka kreiranju boljih i efikasnijih javnih politika koje su mogle obezbjediti snažnije ekonomske i socijalne promjene u društvu Bosne i Hercegovine. Novom strategijom iz 2008 godine svoj fokus smo pomjerili ka razvoju znanja i vještina koje predstavljaju ključni generator razvoja i rasta životnog standarda građana.

Promjene koje donosi rapidna digitalizacija društva ponovo je uticala da organizacija izoštri svoj fokus kako bi svoje usluge prilagodila zahtjevima i izazovima digitalnog doba. Danas, organizacija je fokusirana na ekonomski, socijalni i politički razvoj na način da iskoristi prednosti koje donose digitalne tehnologije za veću uključenost građana u društvenom i ekonomskom životu u zemlji.

Više o nama

slika_1
Naša istorija

Preko 20 godina iskustva u radu sa ljudima, organizacijama i zajedicama

slika_1
Naši prioriteti do 2020 godine

Pogledajte naše trenutne prioritete na razvoju kapaciteta ljudi, organizacija i zajednica

Lokacija:

Naselje Panorama b.b. 73 000 Goražde Bosna i Hercegovina