Traditional

industries

text
text

U tradicionalnim industrijama naš fokus je na razvoju kadrova

Mi pod tradicionalnim industrijama podrazumijevamo industrije u sektoru prerađivačke industrije koje angažuju industrijske radnike u proizvodnji proizvoda za domaće i međunarodno tržište. U našem dosadašnjem radu ALDI je uspostavio uspješnu saradnju sa kompanijama iz metalne, hemijske, automobilske i drvne industrije u okviru kojih je više od 1000 radnika prošlo različite programe stručnog osposobljavanja.

Kako sarađujemo sa industrijom

Saradnja sa industrijom proizilazi iz naših temeljnih principa da je ključ uspjeha u participativnom razvoju koji osnažuje pojedinca. Naša saradnja se ne ograničava samo na pružanje usluga u oblasti stručnog osposobljavanja radnika i nezaposlenih osoba. Naše aktivnosti su proširene na boljem povezivanju svijeta rada sa svijetom obrazovanja kroz razvoj okvira za saradnju i zajedničko planiranje kadrova i novih obrazovnih programa kako bi se uskladile potrebe industrije za stručnom radnom snagom i ponude obrazovnih programa koji omogućavaju stručno osposobljavanje i kvalifikacije učenika u skladu sa zahtjevima tržišta rada.

Mali biznis i poduzetništvo

Naša organizacija je nastala kao odgovor na potrebe za razvojem poduzetništva i malog biznisa. Naši programi su otvoreni za start-up biznise i mlade poduzetnike koji omogućavaju razvoj njihovih vještina i podršku tokom otvaranja i pokretanja biznisa.