Uslovi korištenja

Vi će te trebati otvoriti račun kako bi koristili pojedine usluge na ovoj internet stranici. Vaš račun vam dozvoljava da se prijavite na usluge ili na pozive koji se na ovoj stranici objavljuju.

Vi možete otvoriti račun putem online registracije. Pritom vi se slažete da ne koristite bilo koje lažne, netačne informacije. Kako bi zaštitili vaš račun, čuvajte detalje o vašem računu kao i lozinku na sigurnom mjestu i za to ste vi odgovorni. Također vi možete ugasiti svoj račun u bilo koje doba.

Korištenje informacija sa ove internet stranice je dozvoljeno u lične i informativne svrhe. Za korištenje informacija za potrebe izdavanja drugih publikacija treće strane potrebno je navesti tačan izvor informacija. Za korištenje informacija u poslovne svrhe potrebna je pismena saglasnost.