ALDI Izjava o privatnosti

Zaštita individualne privatnosti na Internetu je krucijalna za za budućnost Internet bazirane promocije. Mi smo kreirali ovu izjavu o privatnosti da demonstriramo našu opredjeljnost induvidualnim pravima na privatnost.

Korištenjem ove internet stranice, kako i u slučaju većine drugih internet stranica, vi se podložni prikupljanju i korištenju vaših ličnih podataka, putem Cookies ili na drugi način. Ako se ne slažete sa našom politikom privatnosti molimo vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Trenutno ALDI ne vrši prikupljnje, selekciju, obradu ili pohranjivanje personalnih podataka koji se mogu dobiti od strane korisnika koji posjećuju našu internet stranicu.

ALDI prikuplja, pohranjuje i analizira samo lične podatke koje korisnici koji su registrovani samostalno unesu u bazu radi potrebe korištenja određenih usluga ili aplikacija. Podatke dobivene na takav način koristimo isključivo za svrhu za koju su dobiveni i ne vršimo distrubuciju istih trećoj strani. Podatke koji su dobiveni od korisnika ali koji nisu potrebni za svrhu koja je objavljena naša organizacija ne pohranjuje već ih uklanja iz baze podataka.