text
text1

ALDI

Istraživanja i publikacije

Datum Publikovanja

02.02.2014

Analize

POLICY PROPOSAL

ALDI

The Policy paper Decrease of imbalance between supply and demand for labour force and improvement of  competencies, competitiveness and employment of labour force in Gorazde was created during the  implementation of the project with same title, which is funded by Delegation of the European Union to Bosnia  and Herzegovina.

Sekcije

Najnovije publikacije

Datum Publikovanja

05.05.2014

Analize

OBRAZOVANJE ODRASLIH kao šansa za ubrzanje ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine

ALDI

Dokument „Obrazovanje odraslih kao šansa za ubrzanje ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine“ kreiran je u  sklopu projekta „EDU & JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih“ koji je  finansiran od strane delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.  Ovaj dokument je izrađen u okviru saradnje Agencije za lokalne razvojne inicijative - ALDI i Centara civilnih inicijativa - CCI. ...

Datum Publikovanja

06.06.2018

Analize

RETHINK APPRENTICESHIP

ALDI

U ovom izvještaju se nastojao prikazati napredak koji je ostvaren na razvoju sistema struĉne  prakse/praktiĉne nastave u razliĉitim regionima u Evropi na osnovu iskustava steĉenih u  Erasmus+ projektu koji je imao za cilj razmjeniti iskustva izmeĊu regiona u Njemaĉkoj, Italiji i  Bosni i Hercegovini po pitanju razvoja modela uĉenja na radnom mjestu. Pored presjeka stanja, u ovom izvještaju nalaze se i preporuke u skladu sa 20 vodećih principa koje je krajem 2015. godine objavila Evropska komisija kako bi se ...

Datum Publikovanja

02.02.2021

Analize

Prvi koraci prema snažnom partnerstvu

ALDI

Kanton Sarajevo je na početku puta razvoja institucionalnog partnerstva u obrazovanju  odraslih. Na sreću, obrazovni akteri su snažno zainteresovani da se pronađu rješenja i kreiraju  inovativni alati koji bi povećali efikasnost sistema koji će biti u mogućnosti odgovoriti na  potrebe odraslih za sticanjem novih znanja i vještina. U vremenu koje dolazi treba nastaviti rad  na razvoju obrazovanja odraslih pod usaglašenim prioritetima i akcijama za djelovanje. Umjesto  čekanja da se promjene s ...

Datum Publikovanja

02.02.2021

Analize

Novi fokus u novom normalnom

ALDI

Osnovna svrha prikupljanja ovih podataka jeste  da pruži detaljan uvid svim stakeholderima u  stanje i potrebe na tržištu rada kao i da  pomogne našoj organizaciji u formulisanju  budućih ciljeva i aktivnosti u oblasti razvoja  tržišta rada i smanjenju jaza između ponude i  potražnje vještina radne snage. Analiza  potreba za modernizacijom postojećih  programa obrazovanja odraslih i prijedlog  novih programa u BPK Goražde jedan od  izvještaja koji ima z ...

Objektivne analize za efikasne politike

Naše aktivnosti se zasnivaju na objektivnim istraživanjima i analizama koje koristimo kako bi bolje identifikovali probleme i kreirali aktivnosti na njihovom rješavanju.

Rezultate naših istraživanja koristimo ne samo da bi unaprijedili naše usluge i bili bolji u sektorima u kojima smo aktivni. Izvještaje koje kreiramo na osnovu naših istraživanja i analiza koristimo u procesu zagovaranja efikasnijih javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou.

U našoj biblioteci možete pronaći veliku zbirku podataka i statističkih analiza o socio-ekonomskim kretanjima u Bosni i Hercegovini od 2000-te godine do danas. Ovi podaci mogu biti korisni svim zainteresovanim stranama za bolje dizajniranje i implementaciju razvojnih politika i programa.